Nowe technologie pozwalają lepiej magazynować energię odnawialną i skuteczniej nią zarządzać.

12 lipiec 2017
Zarządzanie energią, w tym jej magazynowanie, to najważniejsza kwestia przyszłości dla środowiska, ludzi i biznesu – ocenia Bartłomiej Zysiński, prezes firmy Maybatt. Obecnie na rynku rozwijane są technologie związane z…

Tylko 220 z 6 tys. firm wykonało obowiązkowy audyt energetyczny. Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary finansowe

08 lipiec 2017
Zaledwie 220 przedsiębiorstw złożyło informację o przeprowadzeniu audytu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zobowiązanych jest do tego w sumie ponad 6 tys. podmiotów. Na realizację audytu pozostały im tylko trzy…

Ratunkiem dla polskiego górnictwa i kopalń mogą być czyste technologie węglowe. To również szansa na poprawę jakości środowiska

08 lipiec 2017
Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla i przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa – uważa Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica. Chodzi przede wszystkim o zgazowanie węgla w technologii…

Grupa Azoty i PGNiG podpisały umowy na dostawę gazu

04 lipiec 2017
21 czerwca 2017 roku Grupa Azoty S.A. oraz jej spółki zależne zawarły umowy na sprzedaż paliwa gazowego z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Nowy model energetyki wymusi innowacje w całym sektorze

21 czerwiec 2017
Rosnący popyt na energię, redukcja emisji CO², konieczność integracji rozproszonych źródeł energii oraz jej efektywna dystrybucja – to wyzwania, którym energetyka musi sprostać w najbliższych latach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.…

Polski sektor energetyczny potrzebuje wielomiliardowych inwestycji. Ich realizacja będzie łatwiejsza po połączeniu spółek z tej branży

20 czerwiec 2017
Zła sytuacja finansowa polskich kopalń, polityka klimatyczna Unii Europejskiej nastawiona na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz rosnące skokowo zapotrzebowanie na energię elektryczną wymuszają na sektorze energetycznym wielomiliardowe inwestycje. Według prognoz…

Inwestycja w panele słoneczne pozwala obniżyć miesięczne opłaty za energię elektryczną nawet do zera

17 czerwiec 2017
W 2016 roku całkowita moc mikroinstalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o ponad 250 proc. i sięgnęła 93,72 MW – wynika z danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Tak dynamiczny wzrost to efekt m.in.…
Strona 4 z 20