ABB członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki

23 listopad 2017
ABB została włączona do Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki, który wspiera rozwój i pokojowe wykorzystanie zasobów energetycznych świata.

Polscy czempioni łączą siły

23 listopad 2017
Grupa Azoty S.A. i spółka Ursus S.A. podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie wspólnego opracowywania i wdrażania projektów dotyczących efektywnego rolnictwa oraz wykorzystania wodoru jako źródła energii dla ogniw…

KGHM Polska Miedź i Grupa Azoty – przemysłowa synergia

23 listopad 2017
KGHM Polska Miedź S.A. i Grupa Azoty podpisały list intencyjny na rzecz współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym. To zapowiedź synergii przemysłu chemicznego oraz górniczo- hutniczego na światowym poziomie.

Gospodarka rośnie, ale zatory płatnicze też!

19 listopad 2017
Pomimo dynamicznie rosnącego PKB, wzrasta liczba firm, którym odbiorcy nie płacą za towar i usługi nawet - 60 dni po terminie wymagalności. Aktualnie o takim problemie informuje już 52 proc.…

Grupa Azoty bliżej nauki.

19 listopad 2017
Grupa Azoty podpisała z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horyzont 2020 porozumienie w sprawie ścisłej współpracy. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału Grupy Azoty oraz współpracujących firm i jednostek naukowo-badawczych w…

ABB modernizuje system wentylacji w najnowocześniejszej kopalni w Polsce

14 listopad 2017
Zintegrowana i bardziej niezawodna wentylacja na polu wydobywczym w kopalni „Bogdanka” podniesie poziom bezpieczeństwa osób pracujących pod ziemią. Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. modernizuje stację wentylatorów głównych na swoim trzecim…

ABB optymalizuje produkcję transformatorów, aby zwiększyć konkurencyjność

14 listopad 2017
Strategiczna reorganizacja globalnej działalności jest odzwierciedleniem zmieniającej się dynamiki rynku.
Strona 8 z 85