Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

206

Fernando Colás, dyrektor generalny OMRON Industrial Automation Europe, przedstawia swoją perspektywę na najważniejsze trendy w dziedzinie automatyki na nadchodzący rok.

Kolejne wstrząsy w ciągu ostatnich kilku lat zwiastowały nową erę zwiększonego ryzyka geopolitycznego i gospodarczego. Nowa sytuacja wymaga od producentów wdrażania metod odporności i elastyczności do modeli biznesowych oraz przemyślenia globalnych łańcuchów dostaw i relacji. Jednocześnie wzrasta presja na włączanie zasad ESG do procesu podejmowania decyzji operacyjnych. Sztuczna inteligencja, nauka o danych, cyfrowe bliźniaki oraz technologie wizyjne, wykrywania i monitorowania będą niezbędne do opracowywania rozwiązań w zakresie automatyzacji i kontroli, które mogą pomóc przemysłowi wytwórczemu w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. W tym kontekście firma OMRON Europe wymienia sześć najważniejszych trendów, które będą wpływać
i kształtować automatyzację przemysłową w 2024 roku i późniejszych latach.

Trend nr 1 — wspieranie lokalnej produkcji

Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak
i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami
i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji
— chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać
w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów. 

automatyzacji

Trend nr 2 — CX na pierwszym planie

Kryzysy w zakresie dostaw zmniejszyły również rolę produktu i ceny w podejmowaniu decyzji o zakupie i wzmocniły znaczenie odległości i doświadczenia. Zmienia to sposób,
w jaki producenci łączą się i współpracują ze swoimi partnerami w dziedzinie automatyki. Nie chcą już kupować „systemu”, chcą „rozwiązania”, a obsługa i tworzenie kopii zapasowych mają znacznie większą wagę niż kiedykolwiek wcześniej. Uznając to za trwały trend, od kilku lat firma OMRON odchodzi od modelu biznesowego zorientowanego na produkt i zmierza w kierunku podejścia opartego na rozwiązaniach, które stawiają doświadczenia klienta (z ang. Customer Experience lub CX) na pierwszym miejscu. Firma OMRON jest przekonana, że jeśli producenci zrozumieją, w jaki sposób inteligentna automatyzacja może rozwiązać problemy, z którymi się zmagają, będą się angażować w jej wykorzystywanie.

Trend nr 3 — łączenie OT z IT w celu optymalizacji kosztów elastycznej produkcji

Przechodzenie na elastyczną produkcję, które obserwujemy już od kilku lat, nabiera tempa i ewoluuje jako koncepcja umożliwiająca producentom szybką zmianę profilu działalności
w razie potrzeby. Produkcja HMLV (z ang. High Mix Low Volume – wysoka różnorodność, krótkie serie) osiągnęła nowy poziom personalizacji — zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym — natomiast elastyczne przepływy pracy, które pozwalają na płynne przełączanie między różnymi produktami, są charakterystyczne dla produkcji lokalnej. Jednak główne wyzwanie związane z elastyczną produkcją polega na sprawieniu, aby była ona opłacalna finansowo. Firma OMRON wierzy, że połączenie świata OT (technik operacyjnych) ze światem IT jest kluczem do optymalizacji kosztów inżynierii i przewiduje, że w 2024 r. i późniejszych latach zostaną w tym celu zaadaptowane procesy tworzenia cyfrowych bliźniaków na dużą skalę. Dzięki technologii cyfrowego bliźniaka firmy mogą przeprojektowywać produkcję i testować zmiany w środowisku wirtualnym. Nie tylko skraca to czas opracowywania, ale także zmniejsza ryzyko i optymalizuje koszty projektów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj