Dlaczego maszyny powinny się ze sobą lepiej komunikować?

1243

Inżynierowie i eksperci na całym świecie od lat mówią o rozwoju inteligentnych maszyn, które zoptymalizują procesy produkcji. Wynika to z zmieniających się potrzeb konsumentów, które to powodują, że fabryki staja przed koniecznością szybszego dostosowania się do produkcji mniejszych i krótszych serii produktów. Takie zmiany to z kolei wyzwanie dla producentów maszyn, którzy aby sprostać tym potrzebom muszą projektować maszyny bardziej elastyczne, inteligentniejsze, a przede wszystkim lepiej ze sobą skomunikowane – mówi Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.

Czym jest możliwość swobodnego komunikowania (Conectivity)?

Innymi słowy oznacza to gotowość do pracy w sieci przy wykorzystaniu łączności przewodowej lub bezprzewodowej. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie zdalnego monitorowania, kontroli i sterowania urządzeń oraz systemów, mając na uwadze aspekty związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz prywatności danych.

Według danych globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan, zawartych w analizie „Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej na europejskim rynku automatyki przemysłowej”, przychody tego sektora w 2016 roku mają sięgnąć 539,5 mln USD.

Co dla producentów maszyn i ich odbiorców oznacza lepsza komunikacja?

Zastosowanie urządzeń i systemów bezprzewodowych sprzyja obniżaniu kosztów konserwacji i utrzymania w ruchu maszyn, zwiększaniu wydajności oraz poprawie, jakości produkcji. Co ważne, dla producentów maszyn jak i właścicieli zakładów produkcyjnych ich początkowa instalacja nie wymaga szczególnie wielkiej restrukturyzacji czy kosztownej wymiany maszyn. Ma to swoje dalsze pozytywne konsekwencje w postaci optymalizacji procesu produkcji, szybkiego zwrotu z inwestycji i stosunkowo prostego montażu.

Idąc dalej, komunikacja maszyn poprzez bezprzewodowe rozwiązania sprzyja także lepszej alokacji aktywów i monitorowaniu stanu technicznego parku maszynowego. Dzięki bezprzewodowym czujnikom maszyna może sama zgłosić informację o przyszłej usterce lub wysłać ostrzeżenie. To ostrzeżenie może być następnie przesyłane np. do działu serwisu, gdzie jest klasyfikowane pod kątem potencjalnych przyczyn usterki i sposobów naprawy. Komunikacja zapewnia więc lepszą pracę samych maszyn jak również ułatwia dostęp do informacji dla pracowników zakładu, przez co mogą się oni ze sobą sprawniej komunikować. Stały i natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym zapewnia także większą elastyczność i mobilność operacyjną.

Jak komunikacja pomiędzy maszynami wpływa na bezpieczeństwo?

Warto podkreślić, że komunikacja pomiędzy maszynami odbywa się – głównie ze względów bezpieczeństwa – w zamkniętych systemach wewnątrz zakładów poprzez sieci przemysłowe oparte np. na sieciach Ethernet. Obecny rozwój Internetu rzeczy sprawił, że pojawiły się nowe możliwości w postaci wymiany danych oraz informacji procesowych pomiędzy urządzeniami pracującymi w fabrykach a osobami na różnych szczeblach i poziomach produkcji. Nowe technologie komunikacyjne, również te bezprzewodowe są, więc w stanie nie tylko zastąpić tradycyjne połączenia kablowe, ale również pomóc szybciej przekształcić i zoptymalizować cały proces produkcji. Jako Schneider Electric od lat wspieramy producentów maszyn dostarczając im kompleksowe rozwiązania komunikacyjne. Jako światowy lider w zakresie automatyki pomagamy producentom i użytkownikom maszyn sprawić, aby maszyny stały się bardziej skomunikowane.

Wraz z rozwojem komunikacji wzrasta również konieczność zwiększania bezpieczeństwa informatycznego maszyn. Według danych pochodzących z raportu „Cyberbezpieczeństwo środowisk sterowania i automatyki przemysłowej”, opublikowanego przez Frost & Sullivan we współpracy z Schneider Electric główna uwaga hakerów atakujących firmy przemysłowe skupia się najczęściej na systemach sterowania opartych na systemach klasy DCS (DCS – distributed control systems), programowalnych sterownikach logicznych (PLC – programmable logic controllers), systemach klasy SCADA (SCADA – supervisory control and data acquisition) oraz panelach operatorskich HMI (HMI – human machine interface). Dlatego też myśląc o komunikacji maszyn, Schneider Electric, stosuje szereg rozwiązań, które sprawiają, że byłby one bardziej bezpieczne. Dla przykładu w sterownikach M251 znajdują się dwie karty, jedna przeznaczona do systemu sterowania maszyny, a druga do kontaktu z serwerem(mi) zewnętrznymi. Takie rozwiązanie zapewnia uzyskanie właściwego bezpieczeństwa informatycznego, dzięki czemu bardzo utrudnione jest nieautoryzowane dostanie się do systemu sterowania maszyny i tym samym do samej maszyny.

Podsumowując, współczesne maszyny muszą być ze sobą bardziej skomunikowane, gdyż to pozwala na łatwiejszą i bardziej zoptymalizowaną produkcję. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych jesteśmy w stanie coraz lepiej sprostać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą komunikacja.

źródło: Monday PR