Firma Eaton publikuje białą księgę, która opisuje trendy w systemach operatorskich, w odpowiedzi na wymagania Przemysłu 4.0

1000

Jak będzie można projektować interfejsy człowiek-maszyna w cyfrowej przyszłości?

GDAŃSK… Eaton opublikował nową białą księgę, „Innowacyjne koncepcje obsługi maszyn nowej generacji ”. Jej autor, Tobias Ischen, przedstawia w niej podstawowe sposoby obsługi i wizualizacji oraz bada, jakie elementy muszą brać pod uwagę konstruktorzy maszyn, żeby były one zaprojektowane zgodne z wymaganiami Przemysłu 4.0/IoT oraz jakie będą przyszłe potrzeby operatorów maszyn. W ten sposób prezentuje również postępy w dotykowych urządzeniach sterujących oraz w aparaturze sterującej i sygnalizacyjnej.

W obecnych czasach nasze codzienne życie staje się niewyobrażalne bez urządzeń dotykowych, a zastosowanie technologii dotykowej (Multi-Touch) zyskuje również na znaczeniu w przemyśle. Co więcej, te nowe, inteligentne urządzenia wspomagają sprawność procesów i zapewniają cenne wsparcie. Dzięki tym urządzeniom możemy w każdej chwili pobrać informacje o statusie maszyn, arkuszy danych i planów serwisowych, za pomocą dostępu do Internetu, co w rezultacie prowadzi do ograniczenia przestojów i zwiększenia produktywności.

Inżynierowie mają możliwość zaprojektowania swoich urządzeń z wartością dodaną, jaką są nowoczesne jednostki sterujące połączone z panelami dotykowymi oraz atrakcyjnie opracowana i sensownie dobrana aparatura sterująca i sygnalizacyjna. Jednocześnie, muszą oni zagwarantować, że obsługa interfejsu człowiek-maszyna będzie zawsze bezpieczna i zgodna z międzynarodowymi przepisami. Przemysłowe możliwości interfejsu człowiek-maszyna (HMI) stanowią ważny element całości w dobrze funkcjonującym systemie. W białej księdze szczegółowo omówiono stosowne normy i przepisy dotyczące podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególnej regulacji podlegają typ elementu operatorskiego, kolorystyka oraz typografia aparatury sterującej i sygnalizacyjnej. Ważne jest również zapoznanie się z lokalnymi normami i praktykami rynkowymi dotyczącymi urządzeń, które będą eksportowane na rynki globalne.

Ponadto w białej księdze omówiono również sposoby, w jaki system obsługi może, w najprostszej formie, przekazać informacje. Inżynierowie ds. projektowania i aplikacji muszą zadać sobie pytanie, jakie informacje chcą dostarczyć klientom i jakie podzespoły mogą zaoferować. Mogą to osiągnąć przez użycie uniwersalnie rozpoznawalnych symboli dla oznaczenia podstawowych funkcji. W ten sposób można ograniczyć stopień skomplikowania, wynikający z procedur poszczególnych krajów.

Rozwój interfejsu człowiek-maszyna wymaga jednak integracji również z istniejącymi już systemami. Zaprojektowanie nowych urządzeń do systemów obsługi w taki sposób, żeby były one łatwe do zintegrowania z architekturą już istniejących systemów, stanowi dla konstruktorów poważne wyzwanie. HMI wraz ze sterownikiem programowalnym (PLC) jest w zasadzie postrzegany jako integralna część całościowego rozwiązania automatyki.

Cyfrowy świat rozwija się szybko, co wydaje się niemożliwe dzisiaj, już w najbliższej przyszłości będzie rzeczywistością. Dotyczy to również rozwiązań HMI. Firma Eaton oferuje również informacje na temat rozwoju innowacyjnego sprzętu operatorskiego, które są oparte na latach doświadczeń i połączone z szeroką gamą produktów. Oprogramowanie do wizualizacji Galileo również stanowi w tym procesie ważny element. Umożliwia ono wdrożenie, w jak najkrótszym czasie, intuicyjnych systemów obsługi.

Białą księgę można pobrać nieodpłatnie pod następującym linkiem: Eaton.pl/HMI.

Źródło: Eaton