Frost & Sullivan przedstawia najważniejsze innowacje w dziedzinie Internetu Rzeczy, które przyczynią się do powstania inteligentnych fabryk

1192

Przeprowadzona przez Frost & Sullivan analiza pt. Przemysłowy Internet Rzeczy motorem innowacji w sektorze produkcyjnym (Industrial IoT Driving Manufacturing Innovations) bada technologie, które w największym stopniu przyczynią się do przekształcenia obecnych fabryk w inteligentne ekosystemy korzystające z rozbudowanego systemu połączeń cyfrowych.

Dzięki postępowi w dziedzinie systemów cyber-fizycznych, które odmieniają oblicze branży produkcyjnej, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) będzie odgrywał w najbliższej przyszłości coraz większą rolę. Najważniejsze będą innowacyjne rozwiązania programistyczne zapewniające nowe funkcjonalności oraz charakteryzujące się prostotą obsługi. Do zaspokojenia zmieniających się szybko oczekiwań użytkowników końcowych pracujących w różnych branżach konieczne będą coraz to nowe aplikacje.

„Zdolność IIoT do dostarczania danych w czasie rzeczywistym, a także do wykonywania zadań związanych z monitorowaniem i śledzeniem procesów, umożliwi powstanie inteligentnych fabryk przyszłości, które będą całkowicie zintegrowane z cyfrowym światem, przyjazne dla środowiska i dużo bardziej wydajne. IIoT pozwoli na praktyczne połączenie działalności operacyjnej z platformami cyfrowymi,” – wyjaśnia Ranjana Lakshmi, analityk działu TechVision w firmie Frost & Sullivan.

Do najważniejszych zagadnień poruszonych w analizie należą:

– Kluczowe technologie i najważniejsze trendy, takie jak: czujniki hybrydowe, analizy prognostyczne, urządzenia do noszenia, cyfrowe bliźniaki, masowa adaptacja, druk 3D, architektura edge computing, współpracujące ze sobą roboty, monitorowanie zasobów, inteligentne sieci oraz przetwarzanie języka naturalnego;
– Dzięki wdrożeniu koncepcji IoT, a także zaawansowanych technologii i rozwiązań, możliwe jest uzyskanie zarówno produkcji seryjnej oraz masowej adaptacji produktów;
– Firmy skupiające się na rozwoju systemów monitorowania danych, a także na inteligentnym wyposażeniu oraz urządzeniach z zakresu bezpieczeństwa będą musiały ponieść znaczne nakłady inwestycyjne;
– Do największych wyzwań związanych z wdrożeniem nowych technologii należą: rozmiary urządzeń, konieczność zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększanie poziomu wiedzy w danym zakresie;
– Standaryzacja sieci komunikacyjnych również nabiera coraz większego znaczenia. Bezprzewodowe sieci czujnikowe  (WSNs) stanowią najważniejszą dla rozwoju IoT platformę technologiczną. Do kluczowych dla nich rozwiązań należą: łączenie sensorów oraz zaawansowane analizy;
– Do firm, które w największym stopniu wpływają na obserwowane na rynku zmiany, należą między innymi:  3D Signals, Denodo Technologies, Pivotal, Stanley Black & Decker.

„Czujniki z własnymi źródłami zasilania, współpracujące ze sobą elementy infrastruktury oraz inne zaawansowane technologie IoT będą odgrywać coraz większą rolę w popularyzowaniu koncepcji połączonych z cyfrowym światem, inteligentnych fabryk przyszłości,” – dodaje Lakshmi. „Producenci muszą być świadomi istnienia nowych technologii. Muszą także poszukiwać sposobów na zintegrowanie ich ze swoimi systemami tak, aby podnieść poziom wydajności i konkurencyjności ich firm, a w rezultacie zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w przyszłości.”

Więcej na dany temat będą mogli Państwo usłyszeć podczas zbliżającej się konferencji Przemysł 4.0, dnia 10 kwietnia 2018 w Warszawie, podczas której Pan Muthukumar Viswanathan, Practice Director, Industrial Automaton w firmie Frost & Sullivan wygłosi prezentację pt.: „Przemysłowy Internet Rzeczy – Podróż w przyszłość produkcji”.

Industrial IoT Driving Manufacturing Innovations to tytuł analizy przygotowanej przez Frost & Sullivan w ramach inicjatywy TechVision, stanowiącej element programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju.

Źródło: Frost & Sullivan