Integracja systemów sterowania szansą na zwiększenie rentowności i bezpieczeństwa w przemyśle

0
198

Silniki i napędy maszynowe. Czy aktualnie wdrożone rozwiązania realnie wspierają maszyny działające w zakładzie? Czy zapewniają np. sterowanie silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi, dzięki czemu pozwalają osiągać najwyższą wydajność, zarazem utrzymując prostotę instalacji i uruchamiania? Czy pozwalają na optymalizacje zużycia energii i pozwalają monitorować jej zużycie? Czy ułatwiają obsłudze szybką diagnostykę i pozwalaj na sygnalizowanie potencjalnych awarii przez ich wystąpieniem?

Przekaźniki interfejsowe, bezpieczeństwa i kontroli. Czy umożliwiają sterowanie z dystansu, np. automatyczne otwieranie drzwi lub włączanie i wyłączanie światła bez konieczności sprawdzania każdego pomieszczenia? Czy łatwo się je reguluje bez potrzeby angażowania kilku operatorów? Czy dodanie nowej funkcji lub powielenie istniejącej jest kwestią krótkiej chwili, a nie wielodniowego rozplanowywania remontu całej instalacji?

To tylko wybrane elementy – w rzeczywistości istnieje jeszcze wiele innych obszarów działania fabryki, które mogą zostać zmodernizowane przez odpowiedni dobór paneli sterowania i towarzyszących im rozwiązań.

Źródło:SE