Kolejne firmy wśród polskich partnerów Universal Robots

173

Roboty współpracujące Universal Robots w ofercie 5sAUTOMATE, Adva, Bosky oraz easycobots.com Universal Robots, pionier i lider na rynku robotów współpracujących, rozszerzył grono polskich partnerów oczterech nowych dystrybutorów: 5sAUTOMATE, Adva, Bosky i easycobots.com. Nowe firmy mają swoje siedziby kolejno we Wrocławiu, w Gdyni, Kielcach i Piasecznie k. Warszawy. Universal Robots zwiększa w ten sposób możliwości dotarcia do lokalnych przedsiębiorstw, którym zastosowanie robotów współpracujących może pomóc w usprawnianiu procesów produkcyjnych, a tym samym podnoszeniu konkurencyjności. W gronie partnerów Universal Robots w Polsce jest także Elmark Automatyka, Encon-Koester i Jorgensen EasyTech.

„Rozbudowujemy i optymalizujemy sieć partnerów w Polsce, uwzględniając zarówno położenie geograficzne, jak i doświadczenia oraz specjalizacje naszych dystrybutorów. Dane Międzynarodowej Federacji Robotykipokazują, że robotyzacja w Polsce postępuje, a w najbliższych latach zintensyfikuje się. Sieć dystrybutorów Universal Robots, do której należą teraz także 5sAUTOMATE, Adva, Bosky i easycobots.com, pozwala przybliżyć technologię robotów współpracującychszerszej grupie firm, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Współpraca człowieka z robotem to element, który zdecydowanie może im pomóc w zwiększaniu elastyczności i efektywności produkcji” – mówi Marcin Gwóźdź, menedżer ds. rozwoju sprzedaży w Polsce, Universal Robots.

Roboty współpracujące w Polsce –odpowiedź na wyzwania rynku pracy: opinie

Nowi dystrybutorzy zgodnie podkreślają, że niskie bezrobocie oraz związane z tym wyzwania dotyczące pozyskania odpowiednich pracowników produkcyjnych sprzyjają robotyzacji. Przedsiębiorstwa szukają możliwości zapewnienia stabilności a jednocześnie elastyczności produkcji. Poniżej przedstawiamy komentarze nowych dystrybutorów Universal Robots.

„Duża rotacja pracowników na rynku oraz wiążące się z tym koszty poszukiwania, zatrudniania i szkolenia, a także czas wdrażania nowego personelu  – wynoszący w specyficznych przypadkach nawet 6 miesięcy, to elementy, które przemawiają za automatyzacją. Roboty współpracujące zapewniają stabilność produkcji i powtarzalną jakość. Cobot może być trzecią ręką wspierającą przedsiębiorstwo dokładnie w tych procesach, w których firma najbardziej tego potrzebuje w danym okresie. W perspektywie częstych niedoborów kadrowych, jest to bardzo duża wartość dodana, to inwestycja, która szybko się zwraca. W innych krajach regionu CEE zauważalny jest znaczący wzrost sprzedaży robotów i jesteśmy pewni, że Polska w ciągu najbliższych trzech lat także mocno przyspieszy” –Daniel J. Kowalski, wiceprezes, 5sAUTOMATE

„Rynek robotów współpracujących w Polsce jest rynkiem o ogromnym potencjale. Mamy w kraju wiele fabryk, które zgłaszają bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, ale coraz częściej pojawia się problem z ich pozyskaniem oraz utrzymaniem. Przedsiębiorcom coraz trudniej realizować portfel otwartych zamówień na czas, właśnie ze względu na braki kadrowe. Roboty współpracujące są w wielu przypadkach jedynym, sensowym rozwiązaniem dającym długofalową stabilność produkcji oraz zwiększenie elastyczności”- Konrad Kopeć, General Manager, Adva

„W perspektywie częstych problemów kadrowych polskich firm, coboty mogą pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Zadowolona kadra to mniejsza rotacja zatrudnienia, a w efekcie wyraźnie zwiększona efektywność pracy oraz szereg widocznych gołym okiem oszczędności.Istotnym elementem jest możliwość wdrażania cobotów bez konieczności zmian w infrastrukturze – to ważne zarówno dla małych, średnich, jak i dużych zakładów. Polskie przedsiębiorstwa zaczynają usprawniać procesy, wykorzystując do tego roboty współpracujące – widzimy to między innymi na bliskim nam przykładzie automatyzacji pakowania” – Marcin Boski, prezes zarządu, Bosky

„Małe i średnie przedsiębiorstwa często napotykają na ograniczenia wzrostu, także ze względu na rotację pracowników. Partnerstwo na linii człowiek-robot widzimy więc jako szansę dla polskich firm na zwiększanie produkcji, a dla pracowników możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych. Coboty umożliwiają także wykorzystanie tradycyjnej polskiej pomysłowości, ponieważ mogą być programowane i obsługiwane właściwie przez każdego. Polska konkurencyjność związaną z dostępnościądobrej i niedrogiej siły roboczej może być dzięki robotom współpracujących przekształcona w przewagę technologiczną” – Tomasz Nowacki, prezes, easycobots.com

Pełna lista partnerów Universal Robots znajduje się na stronie: https://www.universal-robots.com/pl/dystrybutorzy/

Źródło:
https://www.universal-robots.com/pl/
https://blog.universal-robots.com/
www.skyfish.com/p/universal-robots