Magazyny mogą być pierwszą branżą, która przyjmie humanoidalnych pracowników-roboty

353

Wraz z wiadomością, że Amazon testuje w swoich magazynach robota humanoidalnego – Digit firmy Agility Robotics – badamy, jak wygląda przyszłość robotów dwunożnych w logistyce. Amazon rozpoczął w tym tygodniu testy humanoidalnego robota Digit w swoich magazynach, co rodzi nowe pytania o to, jak szybko androidy zostaną wykorzystane w logistyce.

Stworzony przez Agility Robotics, dwunożny robot może chwytać i podnosić przedmioty, a zacznie od przesuwania pustych pudełek, ponieważ Amazon nadal bada nowe sposoby automatyzacji swoich magazynów.

Magazynowanie oferuje idealne połączenie powtarzalności i pracy fizycznej, w połączeniu z brakiem standaryzacji i brakiem jednolitości obsługiwanych rzeczy. Dla firm obsługujących centra realizacji zamówień z szerokim asortymentem produktów lub zmiennym popytem, elastyczność robotów humanoidalnych może stanowić rozwiązanie trwającego kryzysu siły roboczej i umiejętności w branży logistycznej. Przykładowo, roboty humanoidalne mogą zostać włączone do siły roboczej podczas sezonowych szczytów popytu bez konieczności wprowadzania znaczących zmian operacyjnych, w przeciwieństwie do innych zautomatyzowanych technologii, w przypadku których wymagane są duże zmiany w przepływie pracy w magazynie. Jednym z pierwszych zastosowań robotów humanoidalnych będzie prawdopodobnie rozładunek naczep, ponieważ jest to prosta, powtarzalna i wymagająca fizycznie czynność. W przeciwieństwie do innych rozwiązań zrobotyzowanych, roboty humanoidalne oferują dodatkową korzyść w postaci elastyczności wystarczającej do wykonywania wielu różnych zadań w obiekcie, zamiast ograniczać się do jednego procesu lub przepływu pracy.

Pomimo obecnej burzy medialnej wokół tej technologii i liczby opracowywanych botów, zmiana ta nie nastąpi z dnia na dzień, ponieważ realizacja projektów pilotażowych może zająć wiele miesięcy, a nawet lat. Rozwiązania z zakresu robotyki cieszą się dużym zainteresowaniem w sektorze logistycznym w świetle poważnych niedoborów siły roboczej i umiejętności oraz zmiennego popytu.Jednakże, podczas gdy powszechne wykorzystanie robotów humanoidalnych w magazynach jest z pewnością możliwe, nie jest to nieuniknione i może się okazać, że inna technologia robotyki jest lepiej dostosowana do konkretnych zadań i wiąże się z mniejszymi problemami etycznymi, szczególnie w zakresie postrzeganego zastępowania ról.

Magazyny są gotowe na wykorzystanie humanoidalnych pracowników, ale przeszkody etyczne stanowią problem

Według doniesień, decyzja Amazona o testowaniu Digit w swoich magazynach budzi obawy o wypieranie ludzkich pracowników przez maszyny.Inne zautomatyzowane systemy są na tyle „nieludzkie”, że nie wywołują niepokoju w takim samym stopniu jak humanoidalni pracownicy. W odpowiedzi na obawy związane z utratą miejsc pracy, Amazon podkreślił „setki tysięcy nowych miejsc pracy”, które zostały utworzone w wyniku zastosowania systemów zrobotyzowanych, w tym „700 kategorii nowych typów miejsc pracy, w wykwalifikowanych rolach, które wcześniej nie istniały w firmie”. Globalny sektor magazynowy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, boryka się w ostatnich latach z krytycznym niedoborem siły roboczej i umiejętności. Ankieta opublikowana na początku tego roku przez MHI i Deloitte wykazała, że zatrudnianie i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników oraz niedobór talentów były głównymi wyzwaniami dla liderów łańcucha dostaw w USA, a wielu z nich planuje w najbliższej przyszłości inwestować w robotykę i automatyzację.

Teraz, gdy pojawienie się humanoidalnych robotów w sektorze magazynowym stało się rzeczywistością, wywołuje to falę w sektorze realizacji zamówień, zastanawiając się, jakie są potencjalne konsekwencje dla ludzkiej siły roboczej i jak szybko humanoidalne roboty staną się powszechnym widokiem w centrach realizacji zamówień. Jednakże – chociaż Digit chodzi na dwóch nogach i używa rąk do podnoszenia przedmiotów – jesteśmy daleko od dystopijnej przyszłości w stylu Blade Runnera, w której czujące roboty chodzą wśród nas niezauważone.W praktyce Digit został zaprojektowany specjalnie do automatyzacji magazynów, gdzie złożoność ludzkiego myślenia i ruchu jest mniej ważna niż poprawa przepustowości i wypełnienie luk w umiejętnościach i pracy. Przy prawie 1,5 miliona ludzi zatrudnionych w całej działalności Amazon, firma chętnie podkreśla potencjał tworzenia miejsc pracy poprzez wdrażanie robotów humanoidalnych, a także zastępowanie najbardziej „męskich, przyziemnych i powtarzalnych” zadań.Opracowany przez wspieraną przez Amazon firmę Agility Robotics, Digit jest opisywany przez tytana handlu detalicznego jako „mobilne rozwiązanie manipulacyjne”.Mierzący 175 cm (5 stóp i 9 cali) Digit może podnosić i przenosić ciężary do 16 kg (35 funtów), kucać, sięgać, podnosić i odkładać.

Tye Brady, główny technolog w Amazon Robotics, powiedział dziennikarzom w Seattle, że ruch ten nie oznacza redukcji zatrudnienia w Amazon, a ludzie są „niezastąpieni” dla firmy ze względu na ich „zdolność do myślenia na wyższym poziomie, zdolność do diagnozowania problemów”.

Inne roboty humanoidalne są opracowywane i testowane przez firmy takie jak Figure AI i Boston Dynamics, które mają być wykorzystywane w centrach dystrybucyjnych.Robot Optimus firmy Tesla jest w stanie sortować obiekty w pełni autonomicznie, ponieważ może samodzielnie kalibrować swoje ręce i nogi, podczas gdy komercyjne uruchomienie Apollo przez startup technologiczny Apptronik ma nastąpić pod koniec 2024 roku.Filmy przedstawiające humanoidalnego robota pokazały już, jak chodzi, kompletuje skrzynie, paletyzuje i rozładowuje przyczepy.