Sprawdź co to jest modułowa linia produkcyjna i czym się różni od klasycznej linii

769

Elastyczna, skalowalna, maksymalnie automatyczna, z pełną identyfikowalnością. Jak osiągnąć aktualne i przyszłe cele stawiane liniom produkcyjnym?

Zmieniający się design i specyfikacja produktu oraz wytyczne dla procesu technologicznego, niepewne roczne plany sprzedaży produktu determinujące budżet projektu, nieokreślone miejsce dostępne na hali produkcyjnej. Sztywny deadline. To tylko wierzchołek góry lodowej wyzwań stojących przed zespołami odpowiedzialnymi za wdrażanie nowych maszyn. W wielu przypadkach odpowiedzią na te potrzeby jest modułowa linia produkcyjna.

Co to jest i czym się różni od klasycznej linii? Jakie są jej istotne cechy, kluczowe komponenty i możliwe zastosowania?

Co to jest i czym się różni od klasycznej linii?

Klasyczna linia produkcyjna to co najmniej kilka bardziej lub mniej skomunikowanych ze sobą maszyn, które wytwarzają (np. wtryskarki) i przetwarzają (np. maszyny montażowe, obrabiające czy kontrolno-pomiarowe) komponenty według kolejności operacji technologicznych, aby na końcu oddać gotowy produkt. Zaprojektowana jest według ściśle zdefiniowanych wytycznych, ma określoną maksymalną wydajność, zakres funkcjonalności, ilość wymaganych operatorów, niezmienny lub z ograniczonymi możliwościami przearanżowania layout. Produkty i komponenty między maszynami są przekazywane przez operatorów lub za pomocą manipulatorów, robotów, wózków autonomicznych, przenośników. Ze względu na określony budżet, dostępne miejsce i wymagany czas cyklu oraz flow chart często kilka lub kilkanaście procesów jest realizowanych w złożonych maszynach. Wytwarzany jest zazwyczaj jeden produkt lub kilka jego wersji, przy czym w drugim przypadku często wiąże się to z przezbrajaniem linii.

Rysunek 1 Przykład linii klasycznej

Taka linia jest optymalnym rozwiązaniem przy założeniu, że wytyczne są zdefiniowane a plan produkcji stabilny. Znając oczekiwany okres zwrotu z inwestycji można obliczyć budżet projektu, zaplanować wdrożenie i cykl życia nowej linii. A co jeśli potrzeba wytyczyć drogę w ciągle zmieniającym się środowisku technicznym i biznesowym?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj