Nowe trendy w procesach produkcyjnych w 2022 r.

290

Od jednego czujnika do systemu działań predykcyjnych

Dane z czujników generowane w instalacjach produkcyjnych mogą być z łatwością odczytywane i przetwarzane oraz wykorzystywane jako podstawa zrównoważonych decyzji biznesowych. Przykładem ich zastosowania jest Predictive Maintenence, który stanowi jeden z elementów Przemysłu 4.0. To strategia ukierunkowana na optymalne wykorzystanie urządzeń i maszyn w firmie dzięki wyeliminowaniu możliwości występowania przestojów związanych z awariami oraz na jak najlepsze wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ruchu w oparciu o dane uzyskiwane podczas regularnych badań stanu technicznego sprzętu. Aby osiągnąć doskonałe wyniki, należy wdrożyć profilaktyczne działania i tym samym narzędzia, których zadaniem jest pomoc w ocenie stanu technicznego urządzeń i maszyn. W oparciu o nie można podejmować decyzje związane z wymianą lub regeneracją części eksploatacyjnych maszyn, czyszczeniu, serwisowaniu itd. W predykcyjnym utrzymaniu ruchu przeprowadza się regularne badania diagnostyczne, analizuje ich wyniki i podejmuje decyzje w oparciu o przyjęte wartości graniczne parametrów diagnostycznych. Wszystko zaczyna współgrać i system działa jak dobrze naoliwiona maszyna.

 

Diagnostyka drgań jako podstawa do podejmowania decyzji z obszaru maintenance 

– Weźmy na przykład nadmierne drgania maszyn, które bywają przyczyną wielu problemów, od strat energii, przez gorszą jakość produkowanych wyrobów i szkodliwość środowiska pracy, po zmniejszenie tempa produkcji. W konsekwencji mogą doprowadzić do awarii, wypadków i nieplanowanych przestojów – twierdzi Piotr Szopiński. Aby można było zapobiec nadmiernym drganiom maszyn, nie wystarczy sama wiedza i doświadczenie konserwatorów maszyn, bowiem konieczny jest system monitorujący drgania maszyn i wyposażenia, który pozwoli podjąć właściwe decyzje we właściwym czasie. Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji VSE100 umożliwia niezawodny monitoring niewyważenia, łożyska tocznego lub stanu bramki. System posiada wejścia do jednoczesnego wykrywania nawet czterech czujników drgań, dwa wyjścia przełączające do alarmu wstępnego i głównego oraz wejścia analogowe do monitoringu zmiennych z innych pomiarów. 

Przede wszystkim kontrola nad procesami

Nowoczesne rozwiązania zbudowane na sztucznej inteligencji lub wyposażone w jej elementy są w stanie znacząco wesprzeć obsługę konkretnych procesów oraz zredukować liczbę potencjalnych błędów. Czujniki, dające wgląd w przepływy i procesy, umożliwiają podejmowanie dobrych decyzji we właściwym czasie i gwarantują płynność działania w nagłych sytuacjach. A to dopiero początek, bo jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych to możliwości są praktycznie nieograniczone. Pojedyncze inteligentne czujniki z czasem zostaną połączone w całe systemy, a systemy z czasem zaczną być zarządzane przez sztuczną inteligencję. Potencjał jest ogromny i coraz więcej firm zdaje się go dostrzegać. Systemy wspierające procesy produkcyjne, kontrolne i analityczne w przemyśle stają się coraz bardziej niezbędne. Jak podkreśla Aleksandra Banaś: – Decydując się na wdrożenie takiego systemu, trzeba myśleć o nim w kategorii cyfrowego zestawu narzędzi. Decyzja wymaga wyszczególnienia konkretnych procesów do optymalizacji czy weryfikacji informacji, które chcemy uzyskać oraz dostosowaniu parametrów i integracji konkretnych czujników. Zatem najpierw potrzeba – później wdrożenie.