Przemysł 4.0 w Polsce – raport prezentujący obecny stan i przyszłe wyzwania

691

APA Group opublikowała raport na temat stanu Przemysłu 4.0 w Polsce. Dokument ten zawiera szczegółowe analizy i wnioski dotyczące obecnego stanu rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce.

Raport „Stan Przemysłu 4.0 w Polsce” wskazuje, że w kraju rozwój przemysłu 4.0 jest dynamiczny, ale wciąż zbyt wolny, aby zagwarantować nam ważną pozycję w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej.

– Przed Państwem raport, w którym przyglądamy się temu, jak wygląda implementacja czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce, z jakimi  wyzwaniami borykają się firmy produkcyjne w kraju oraz które z technologii Przemysłu 4.0 rodzime organizacje darzą największym zainteresowaniem. Ważnym sygnałem jest, że tylko 5% przedsiębiorstw deklaruje całkowite oparcie swojego funkcjonowania o narzędzia oraz idee Przemysłu 4.0 -opowiada dr inż. Artur Pollak, prezes zarządu APA Group

Przemysł 4.0 - mity

W raporcie znalazło się wiele ciekawych danych, z których wynika, że przemysł 4.0 w Polsce rozwija się bardzo zróżnicowanie. Firmy przemysłowe i inwestorzy na co dzień korzystają z coraz bardziej zaawansowanych technologii i automatyzacji, ale wciąż wiele przedsiębiorstw pozostaje w tyle i nie wykorzystuje dostępnych rozwiązań.

Raport APA Group zawiera także analizę najważniejszych przeszkód, jakie trzeba pokonać, aby przyspieszyć rozwój przemysłu 4.0 w Polsce. Wśród tych przeszkód wymieniono m.in. brak inwestycji w badania i rozwój, brak wykwalifikowanej kadry, niską świadomość innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców czy zbyt małą skłonność do inwestowania w nowe technologie.

Innym ważnym elementem raportu jest wskazanie najważniejszych trendów w dziedzinie przemysłu 4.0 w Polsce. Wśród nich można wymienić m.in. coraz większą popularność sztucznej inteligencji, rosnące znaczenie technologii chmurowych, czy wykorzystanie Internetu Rzeczy.

Raport APA Group zawiera także rekomendacje dla przedsiębiorstw i inwestorów, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie daje przemysł 4.0. Autorzy raportu zalecają m.in. inwestowanie w szkolenia pracowników, aby wykształcić wykwalifikowaną kadrę specjalistów z dziedziny przemysłu 4.0, a także tworzenie partnerstw z dostawcami technologii.

W badaniu wzięli udział decydenci z szerokiego przekroju polskiej branży przemysłowej: motoryzacja, produkcja urządzeń elektronicznych, górnictwo, energetyka, produkcja maszyn, branża chemiczna, branża odzieżowa, branża spożywcza.

Raport wskazuje obszary, w jakich Przemysł 4.0 pozwala odnosić  korzyści firmom, które go wdrożyły. Omawia również fakty i mity związane z czwartą rewolucją przemysłową. Posiada też część praktycznych informacji, która jest przygotowana zgodnie z wnioskami wynikającymi z badania i konkretnymi potrzebami rynku.

By nie przegapić pociągu zmian, na danym poziomie zawansowania technologicznego konkretne przedsiębiorstwo winno wyznaczyć obszar (-y), w które może ono wpuścić powiew rewolucji przemysłowej. Powiew, który wywoła ewolucję przedsiębiorstwa krok po kroku, z zachowaniem zdrowego rozsądku m.in. w obszarze kondycji finansowej, zdolności do udźwignięcia nowoczesnej linii automatycznej ze stanowiskami robotycznymi lub półautomatycznej z cobotami, aż po aktualną kadr – komentuje wyniki badania dr Mariusz Citkowski z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Wśród wniosków z badania, można wymienić 5 kluczowych spostrzeżeń:

  1. Pomimo dużej popularności pojęcia Przemysł 4.0, ponad 1/3 respondentów przyznaje, że kojarzy  tę  koncepcję,  ale  nie wie,  na czym  ona polega w praktyce. 34% respondentów przyznaje,  że  nie pogłębia swoich kompetencji w obszarze Przemysłu 4.0.
  2. Zdecydowana większość (83%) respondentów zgadza  się  ze stwierdzeniem,  że  wdrożenie Przemysłu 4.0 pozwala podnieść konkurencyj-ność firmy w branży. Co czwarty badany uważa także, że transformacja cyfrowa to element konieczny do rozwoju i przetrwania na rynku.
  3. 54% ankietowanych przyznaje, że ich firmy rozumieją korzyści płynące z Industry 4.0, ale nie wiedzą, od czego zacząć wprowadzanie zmian i jakie technologie wybrać do implementacji.
  4. Respondenci deklarują, że w ciągu najbliższych dwóch  lat  ich organizacje  planują  wydać  21-30%  całościowego  budżetu na  innowacje na  inwestycje  w  obszarze  Przemysłu  4.0.  To średnio o 10% więcej, niż zainwestowały w te same działania w 2021 roku.
  5. Wśród  technologii  4.0,  jakie  zdaniem  ankietowanych  mogą przynieść  najwięcej  korzyści  w  ich przedsiębiorstwach wymieniane  są  automatyzacja, Big Data i analityka z wykorzystaniem  sztucznej  inteligencji  oraz przetwarzanie  w chmurze. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie dronów i cobotów.

Pełna wersja raportu „Stan Przemysłu 4.0 w Polsce” znajduje się pod adresem: https://www.apagroup.pl/raport40

Źródło: APAGROUP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj