Robotyzacja w logistyce wg IFR: 162% wzrost sprzedaży w segmencie AGV i robotów AMR

936

Mobile Industrial Robots (MiR), producent autonomicznych robotów mobilnych (AMR) poinformował, że zgodnie z raportem World Robotics 2018 Service Robots[1] opublikowanym przez Międzynarodową Federację Robotyki (International Federation of Robotics, IFR), w roku 2017 nastąpił znaczący wzrost sprzedaży (162%) robotów wykorzystywanych w logistyce. W 2017 roku zostało zainstalowanych około 69 000 systemów logistycznych, co stanowi 63% wszystkich robotów usługowych wykorzystywanych w profesjonalnych obszarach w danym okresie. IFR przewiduje również bardzo wysoki wzrost w 2018 r. – według analiz liczba systemów logistycznych w 2018 r. wzrośnie aż o 66% (sprzedaż na poziomie 115 000). W latach 2019-2021 przewidywany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie 18%, co oznacza, że łączna sprzedaż systemów logistycznych w tym okresie uplasuje się na poziomie 485 000 jednostek.

Thomas Visti, prezes Mobile Industrial Robots (MiR), jednego z wiodących producentów na rynku współpracujących autonomicznych robotów mobilnych, we wstępie napisanym do raportu IFR podkreśla, że w ostatnich latach firmy zaczęły dostrzegać duży potencjał automatyzacji logistyki wewnętrznej.

„Automatyzacja wcześniej dotyczyła procesów produkcyjnych i do niedawna nawet w wysoce zautomatyzowanych zakładach transport materiałów był nieefektywnym procesem, realizowanym ręcznie, w którym pracownicy przeznaczali wartościowy czas na pchanie wózków. Dzisiejsze układy w zakładach są zwinne i dynamiczne, a ludzie, urządzenia, palety i inne przeszkody mogą pojawiać się w otwartych korytarzach komunikacyjnych. Roboty mobilne doskonale wpisują się w takie środowisko. Współpracujący i autonomiczny sposób nawigowania sprawia, że zautomatyzowany transport materiałów jest teraz elastyczny i łatwy w dostosowaniu bez dodatkowych kosztów lub przerw w procesach i oczywiście bezpieczny dla pracowników” – mówi Thomas Visti.

Europa Środkowo-Wschodnia

Mobile Industrial Robots widzi także rosnące zainteresowanie automatyzacją transportu wewnętrznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. “Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega potrzebę optymalizowania procesów intralogistycznych, także ze względu na obecne wyzwania rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że autonomiczne roboty mobilne, które mogą bezpośrednio współpracować z człowiekiem, w dużym stopniu przyczynią się do przewidywanego przez IFR wzrostu rynku systemów logistycznych w najbliższych latach” – mówi Jesper Sonne Thimsen, Area Sales Manager CEE, Mobile Industrial Robots.

[1] World Robotics 2018 – Service Robots, International Federation of Robotics, IFR Statistical Department, https://ifr.org/worldrobotics/