W dłuższej perspektywie rynek kontrolerów ruchu będzie rósł w stałym tempie po prognozowanym spadku w 2024 roku.

456

Niedawna aktualizacja raportu Interact Analysis na temat produkcji w przemyśle wytwórczym pokazuje, że Chiny nadal wspierają gospodarkę wytwórczą pomimo trudnego okresu ożywienia. Oczekuje się, że globalna produkcja wzrośnie o 0,4% w 2024 r., ale jeśli Chiny zostaną usunięte z tej prognozy, wzrost spadnie do ujemnego poziomu -1,7%. Sektory związane z przemysłem półprzewodników ucierpią szczególnie w 2023 r. z powodu trudności inwestycyjnych.

Branże, które intensywnie inwestują w półprzewodniki, odczuwają presję po latach silnego wzrostu. W szczególności Korea Południowa osiągała dobre wyniki ze względu na ogromny popyt na półprzewodniki. Jednak popyt się zmniejszył i oczekuje się, że sektor ten w Korei Południowej skurczy się o około 30% w 2023 r., co będzie miało znaczący wpływ na kraj, ponieważ w 2022 r. półprzewodniki stanowiły około jednej piątej jego gospodarki. Ogólnie rzecz biorąc, sektor półprzewodników przedstawia zagmatwany obraz. Podczas gdy produkcja znacznie spadła, księgi zamówień zapełniają się maszynami. Ustawa o CHIPS i nauce oraz ustawa o redukcji inflacji mają bezpośredni wpływ na popyt, a zamówienia w Ameryce Północnej wzrosły o ponad 50% w 1. kwartale 2023 r.

Patrząc na chińską produkcję, ożywienie znacznie spowolniło w tym roku.Oczekuje się, że w 2023 r. wzrost produkcji w Chinach osiągnie 3,4%, co stanowi korektę w dół w porównaniu z poprzednią prognozą Interact Analysis.Przewiduje się, że oczekiwane spowolnienie w 2024 r. będzie miało wpływ na gospodarkę Chin, ale w mniejszym stopniu niż pandemia COVID-19 w latach 2020 i 2022. W Chinach przemysł motoryzacyjny ma cieszyć się najwyższym wzrostem o około 5,4%, a sektor półprzewodników i komponentów odnotuje najniższy wzrost o 1,4%.

Wartość MIO w Chinach – % wzrost r/r (stała USD)

 

Podsumowanie:

  • Produkcja półprzewodników spadła, ale księgi zamówień na maszyny półprzewodnikowe zapełniają się.
  • Branża półprzewodników doświadczyła spadku spowodowanego zmniejszonym popytem na elektronikę użytkową.
  • Globalny wzrost produkcji w 2024 r. ma być wspierany przez Chiny; przewiduje się, że wiele innych regionów doświadczy niewielkiego spadku w przyszłym roku.

Chińska gospodarka produkcyjna nie odradza się w tempie początkowo przewidywanym, co skłoniło Interact Analysis do wprowadzenia znaczących korekt w prognozach dla tego regionu.

Zdjęcie: www.pixabay.com

Źródło:  www.InteractAnalysis.com