Współpraca firmy Siemens z producentami robotów ma na celu zintegrowane sterowanie robotami

157

Tuż przed targami Hanover Messe firma Siemens ogłosiła współpracę z dwoma producentami robotów współpracujących, UR i JAKA. Umożliwi to sterownikom PLC firmy Siemens sterowanie robotami UR i JAKA za pośrednictwem portalu TIA przy użyciu funkcji „Standard Robot Command Interface (SRCI)”. Wcześniej Siemens współpracował już z Comau, Stäubli, Kawasaki i Yaskawa w zakresie zintegrowanego sterowania robotami za pośrednictwem SRCI. W planach jest również dołączenie szeregu innych wiodących marek robotów, takich jak ABB, KUKA, FANUC, Epson i Techman, a także kilku innych znanych japońskich i chińskich dostawców, w tym Yamaha i Estun.

Oznacza to, że najbardziej wpływowe marki robotów przemysłowych i robotów współpracujących na rynku będą obsługiwać zintegrowane sterowanie robotami, umożliwiając sterowanie swoimi robotami przez systemy automatyki.

W rzeczywistości dostawcy automatyki od wielu lat oferują rozwiązania do sterowania robotami zintegrowanymi z maszynami, ale wraz z silnym wzrostem popularności robotów od 2021 r., popyt na zintegrowane sterowanie gwałtownie wzrósł.Dzięki nowym działaniom wiodących dostawców, takich jak Siemens, trend ten znacznie przyspieszy i spodziewamy się, że rynek zintegrowanego z maszynami sterowania robotami będzie szybko rósł w ciągu najbliższych kilku lat.

Partnerzy systemu sterowania robotami Siemens SRCI (źródło: Siemens)

Czym jest sterowanie robotem zintegrowanym z maszyną?

Obecnie integracja robotów przemysłowych lub współpracujących z maszynami zazwyczaj wykorzystuje sieci komunikacyjne. Robot i maszyna wykorzystują niezależne platformy sterowania, a sterowniki robotów są połączone z PLC maszyny za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych w celu ułatwienia koordynacji maszyna-robot.

W tym konwencjonalnym scenariuszu roboty są sprzedawane z zastrzeżonymi sterownikami. Jeśli integrator lub konstruktor maszyn musi dostosować kinematykę robota do ruchów maszyny, wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu programowania robotów. Ponieważ oprogramowanie sterujące i języki programowania poszczególnych dostawców robotów często się różnią, integracja robotów od różnych dostawców wymaga wielu prac inżynieryjnych i jest bardzo wymagająca.

Koncepcja sterowania robotem zintegrowanym z maszyną pojawiła się w celu ujednolicenia sterowania maszynami i robotami. Są na to dwa główne sposoby. Jednym z nich jest zachowanie sprzętu kontrolera specyficznego dla robota. Na przykład metoda firmy Siemens wykorzystuje sterownik PLC obsługujący funkcje SRCI do tłumaczenia i łączenia instrukcji sterowania robotów z portalem TIA. Umożliwia to inżynierom korzystanie ze środowiska programistycznego firmy Siemens do sterowania robotami bez używania języków programowania robotów.

Inną metodą integracji jest wyeliminowanie sprzętu kontrolera robota i użycie zamiast niego kontrolera automatyki z funkcjami sterowania ruchem. Osie robota są traktowane jako komponenty maszyny i mogą być sterowane bezpośrednio przez kontroler maszyny.Godne uwagi rozwiązania wykorzystujące tę metodę obejmują Unified Robot Control firmy Rockwell, Machine-Centric Robotics firmy B&R, PacDrive firmy Schneider i kontroler NJ501-R firmy Omron. Oprócz mechaniki robotów pochodzącej od producentów robotów, istnieje również wiele przypadków, w których konstruktorzy maszyn lub integratorzy sami budują mechanikę robotów.

Właściwy czas na zintegrowane z maszyną sterowanie robotami

W porównaniu z sieciami komunikacyjnymi, zintegrowane sterowanie maszynami i robotami ma wiele zalet; na przykład wyeliminowanie zastrzeżonego kontrolera robota pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Gdy zintegrowanych jest wiele robotów, zintegrowany kontroler ułatwia osiągnięcie lepszej synchronizacji maszyna-robot i wyższych prędkości, co prowadzi do lepszej wydajności i korzyści kosztowych.W niestandardowych scenariuszach konstruktorzy maszyn wykonują specjalną kinematykę robotów we własnym zakresie, a ogólny kontroler automatyki umożliwia praktyczną integrację samodzielnie zbudowanych robotów z maszynami.