Skaner PSENscan firmy Pilz wzbogaca gamę produktów automatyzacji

1254

Nowy skaner laserowy PSENscan firmy Pilz bezpiecznie monitoruje jednocześnie nawet trzy oddzielne strefy, istotnie przyczyniając się do zwiększenia wydajności instalacji. Można dołączyć szeregowo do czterech skanerów, zgodnie z zasadą master-slave, co istotnie zmniejsza ilość użytych przewodów oraz prace konfiguracyjne. Dzięki swobodnej konfiguracji stref ostrzegawczych i stref ochronnych, a także zdolności do dostosowania się do istniejących warunków konstrukcyjnych PSENscan można łatwo wykorzystać w większości aplikacji.

Pilz rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów składającą się z elastycznie konfigurowalnych skanerów bezpieczeństwa. Ich zakres aplikacji obejmuje monitorowanie obszarów stacjonarnych, pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) oraz aplikacji HRC. W połączeniu ze  sterownikami PNOZmulti lub systemem sterowania PSS 4000 otrzymuje się kompletne, ekonomiczne, wszechstronne rozwiązanie.

Minimalny wysiłek dla maksymalnego bezpieczeństwa
Skaner laserowy oferuje monitorowanie obszaru 2D o dużym kącie widzenia, 275°: tak więc aplikacje, w których konieczne jest monitorowanie kilku sąsiadujących z sobą powierzchni maszyny lub monitorowanie na potrzeby automatycznego kierowania pojazdami AGV, można zrealizować za pomocą mniejszej liczby urządzeń niż w przypadku skanera o kącie widzenia wynoszącym 180°. Pozwala to zmniejszyć wydatki oraz podwyższyć efektywność ekonomiczną aplikacji.
Skaner PSENscan jest elastyczny i można go wykorzystywać w wielu najróżniejszych aplikacjach, ponieważ umożliwia zapisywanie różnych konfiguracji stref. Przykładowo: można zdefiniować strefy bezpieczeństwa i strefy ostrzegawcze o różnych rozmiarach na potrzeby trybów konfigurowania i produkcji lub też można dostosować te strefy tak, aby były one dopasowane do aktualnie przetwarzanej części. Zdolność do prostego i elastycznego adaptowania do najbardziej zróżnicowanych warunków konstrukcyjnych oszczędza czas i wysiłki w trybie konfiguracji.

Skaner na potrzeby wyższej wydajności
PSENscan umożliwia monitorowanie jednocześnie nawet trzech oddzielnych stref, a także ustawienie 70 przełączalnych konfiguracji. W rezultacie uzyskuje się większą produktywność aplikacji. Połączenie szeregowe zgodnie z zasadą master-slave – można wykorzystać do czterech skanerów, co istotnie zmniejsza ilość użytych przewodów oraz prace konfiguracyjne.
Dzięki zakresowi chronionego pola od 3 do 5,5 metra dla strefy bezpieczeństwa możliwe jest objęcie zakresem dużych obszarów za pomocą tylko jednego urządzenia. Strefa ostrzegawcza pokrywa do 20 metrów i umożliwia dostatecznie szybkie ostrzeżenie, na przykład poprzez sygnał dźwiękowy, i reakcję maszyny polegającą na spowolnieniu pracy maszyny. Nie dopuszcza to do całkowitego wyłączenia aplikacji i jednocześnie zwiększa jej bezpieczeństwo i wydajność.

Elastyczny projekt na potrzeby bezpiecznej automatyzacji aplikacji z wykorzystaniem laserów
Narzędzie programowe PSENscan Configurator służy do konfiguracji urządzenia PSENscan. Port Ethernet wykorzystywany jest do podłączenia urządzenia PSENscan do komputera konfiguracyjnego. Zatem, korzystając z narzędzia programowego, można dowolnie określać strefy bezpieczeństwa oraz strefy ostrzegawcze. Skaner laserowy wykorzystuje tryb uczenia do zapisywania trwałych przeszkód w swoim otoczeniu, które już na samym początku można wyłączyć ze stref monitorowania. Upraszcza to konfigurację i skraca czasy odbioru.
Ponieważ kompletną konfigurację można zapisać na wymiennym module pamięci w razie konieczności wymiany urządzenia, nowy skaner można łatwo wyposażyć w istniejący moduł pamięci i nie ma potrzeby tworzenia konfiguracji od nowa.

Wrażliwy, a przy tym odporny na kurz
Skaner laserowy PSENscan jest zaprojektowany dla stopnia ochrony IP65, ale to nie wszystko: cała konstrukcja urządzenia została tak zaprojektowana, aby umożliwić wykrycie i uniknięcie błędów spowodowanych przez obecność cząstek kurzu. Na wbudowanym ekranie urządzenie wyświetla informację o jego stanie lub komunikaty błędów, takie jak np. komunikat wzywający do niezwłocznego czyszczenia. Jeśli jakieś osoby lub obiekty znajdą się wewnątrz strefy ostrzegawczej lub w strefie bezpieczeństwa, zostanie to zasygnalizowane poprzez kolorowe podświetlenie, co pozwala wykryć ten fakt z dużej odległości. W rezultacie PSENscan zapewnia wysoką dyspozycyjność.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: www.pilz.com/de-DE/eshop