Moneo + IO-Link = moc cyfrowo generowanych informacji

264

Zminimalizuj czas konserwacji i zmaksymalizuj czas pracy oraz wydajność parków maszyn, zakładów produkcyjnych i fabryk za pomocą nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych systemów dedykowanych dla niemal wszystkich branż przemysłu w Polsce. Wydajność, przejrzystość, niezawodność i elastyczność to właściwa droga ewolucji w rozwoju każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, którą zapewnia moc cyfrowo generowanych informacji z moneo i IO-Link. 

Czy temperatura w trwającym procesie produkcyjnym jest prawidłowa? Czy zachowanie wibracyjne działającego silnika jest w normalnym zakresie? Czy działanie zaworów jest nadal tak precyzyjne i niezawodne jak w przeszłości? Wystarczy kilka kliknięć i moneo odpowie na te pytania, zasygnalizuje potrzeby i zgłosi ostrzeżenia. Ta platforma wykorzystuje i koncentruje się na mocy cyfrowo generowanych informacji, dzięki inteligentnym czujnikom IO-Link i sprawia, że uzyskiwane w ten sposób precyzyjne dane w czasie rzeczywistym stają się solidną podstawą do podejmowania decyzji. Doświadcz łatwości optymalizacji procesów wspieranych z poziomu IT z nową, wszechstronną platformą IIoT.

Modułowa struktura 

Jak zatem działa moneo? To platforma IIoT, która łączy dwa poziomy – technologii informatycznej z operacyjną. Odbywa się to przy pomocy danych generowanych z czujników zamontowanych w instalacjach produkcyjnych, które mogą być łatwo odczytywane i przetwarzane z wielu miejsc dostępowych. Pozwala na to struktura modułowa, składająca się z oprogramowania podstawowego oraz dodatkowych aplikacji przeznaczonych do monitoringu stanu czy ustawiania parametrów z wykorzystaniem sensorów IO-Link. Taki system czujników, wchodzących w skład pakietu oprogramowania, może być dedykowany do indywidualnych potrzeb zakładu lub szerokich oczekiwań fabrycznych sieci. Koszty jego zaimplementowania wynikają z liczby wykorzystywanych punktów danych. 

– To innowacyjne narzędzie to doskonały początek digitalizacji. Po osiągnieciu gotowości do podjęcia kolejnych kroków, z łatwością można rozbudowywać system za pomocą dodatkowych modułów lub podłączając kolejne urządzenia oraz rozwijając go zgodnie z własnymi wymaganiami. Ten cyfrowy zestaw narzędzi wykazuje szczególną elastyczność w dostosowaniu się do wymagań projektu IIoT dla wielu różnych zastosowań i branż, a jego moduły funkcyjne również można skalować dla wszystkich maszyn – mówi Aleksandra Banaś, prezes ifm electronic.

Sensoryczna instalacja

Zaplanowanie konserwacji maszyn może się więc odbywać zgodnie z bieżącymi wymaganiami, w łatwy i wygodny sposób. Taka technologia nie działa jednak wyłącznie jednokierunkowo, bo zbieranie informacji to element szerokiego procesu komunikacji z instalacją. Parametry czujników można regulować za pomocą kilku kliknięć z natychmiastową reakcją sensorów na zadane zmiany czy korekty ustawień. 

Ten prosty proces optymalizacji za pośrednictwem moneo dostosuje się do pojedynczych wymagań operatorów parków maszyn czy załogi danej linii produkcyjnej. Dzięki swojej modułowej strukturze oprogramowanie oferuje szeroki wachlarz możliwości. Samodzielnie można zdecydować, w jaki sposób większość z tych nowoczesnych rozwiązań wykorzystać w celu zmniejszania liczby przestojów w pracy urządzeń. – Możliwość wizualizacji, podglądu i długofalowej analizy wartości procesowych daje nieograniczone możliwości doboru odpowiedniej dla danego sektora ścieżki wykrywania anomalii w pracy maszyn. Mówimy tu szerokim spektrum możliwości: od monitorowania przekroczeń stanów alarmowych, przez badanie trendów, aż po zaawansowaną analizę danych wspieraną przez moduł sztucznej inteligencji AI – zauważa Bartosz Dudziński, Inżynier Projektu AS-i, IO-Link, RFID w ifm electronic.

Rozbudowana digitalizacja

System moneo analizuje dane z czujników zgromadzonych w instalacji i wykrywa odchylenia. Inna niż zazwyczaj praca maszyny wskazuje na jej zużycie lub zmiany w procesie mogące prowadzić do awarii. Często pomiędzy wystąpieniem pierwszych odchyleń a przestojem upływa wystarczająco dużo czasu, aby można było zaplanować konserwację.