Oferta współpracy/ Advertising

We help Winners to win more!

Dotrzyj ze swoją ofertą do 20 000 inżynierów z przemysłu, produkcji, utrzymania ruchu, serwisu technicznego, projektowego, bezpieczeństwa, automatyki, robotyki, sterowania oraz integracji systemów.  Zwiększ sprzedaż do 7000 kierowników oraz inżynierów liniowych poprzez dodatkową kampanie promocyjną na naszych social mediach (Linked in, Facebook, Twitter).

Reach with your offer to 20,000 engineers from industry, production, maintenance, technical and design service, safety, automation, robotics, control and system integration. Increase sales to 7,000 managers and line engineers through an additional promotional campaign on our social media (Linked in, Facebook, Twitter).Kontakt/ Contact:
Pan/ Mr. Michał Witczak – Właściciel/ Owner
Reklama i marketing/ Advertising & marketing:: reklama(at)portalprzemyslowy.pl


Wyślij zapytanie/ Send us inquiry:


Dane firmy/ Company’s data:
GOLWITT Michał Witczak ul. Szulborska 3/5 A
01-104 Warszawa, Polska NIP (TAX EU): PL531-158-76-07Klienci, którzy odnieśli z nami sukces/ Customers who have succeeded with us:


Note: Carousel will only load on frontend.

Ostatnie wpisy