Oferta współpracy/ Advertising

We help Winners to win more!

Dotrzyj ze swoją ofertą do 30 000 inżynierów z przemysłu, produkcji, utrzymania ruchu, serwisu technicznego, projektowego, bezpieczeństwa, automatyki, robotyki, sterowania oraz integracji systemów. Liczba odwiedzin portalu miesięcznie: 23 000 inżynierów. Liczba inżynierów w zasięgu naszych social mediów (LinkedIn, Facebook + grupy techniczne, Twitter): 9200 osób. Razem: 30 000 inżynierów. Reach with your offer up to 30 000 engineers from industry, production, maintenance, technical and design service, safety, automation, robotics, control and system integration. Number of portal visits per month: 23 000 engineers. Number of engineers in reach of our social media (LinkedIn, Facebook + technical groups, Twitter): 9200 people. Total: 30 000 engineers.

Kontakt/ Contact:

Pan/ Mr. Michał Walden – Dział obsługi Klienta/ Customer service dept. Reklama i marketing/ Advertising & marketing:: reklama(at)portalprzemyslowy.pl

GOLWITT Michał Witczak ul. Szulborska 3/5 A 01-104 Warszawa, Polska NIP (TAX EU): PL531-158-76-07

Klienci, którzy odnieśli z nami sukces/ Customers who have succeeded with us:

Note: Carousel will only load on frontend.

Wyślij zapytanie/ Send us inquiry:

Ostatnie wpisy