ABB przejmie GE Industrial Solutions

1056

ABB przejmie GE Industrial Solutions – kształtując wiodącą rolę w obszarze elektryfikacji.

• Przejęcie wzmocni drugą pozycję ABB na świecie w produktach i systemach elektryfikacji
• Biznes niebędący podstawową działalnością operacyjną dla GE ma znaczny potencjał tworzenia wartości w ABB
• Zwiększa dostęp ABB do rynku północno-amerykańskiego poprzez głębokie relacje z klientami, dużą zainstalowaną bazę produktów oraz rozbudowaną sieć dystrybucyjną
• Uzgodniono wieloletnie wykorzystywanie marki GE
• Cena nabycia – 2,6 mld USD
• Roczne synergie kosztowe mogą przynieść nawet 200 mln USD oszczędności
• ABB oraz GE ustanowiły długoterminową współpracę w zakresie strategicznych dostaw produktów ABB
• Wzrost zysku operacyjnego na akcję (EPS) w pierwszym roku
• Przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszej połowie 2018 roku

ABB ogłosiła przejęcie GE Industrial Solutions, globalnego biznesu firmy GE w zakresie rozwiązań elektryfikacji. GE Industrial Solutions utrzymuje silne relacje z klientami w ponad 100 krajach oraz posiada zainstalowaną bazę produktów, której znaczna część znajduje się w Ameryce Północnej – największym rynku ABB. GE Industrial Solutions ma siedzibę w Atlancie, w Georgii i zatrudnia około 13 500 pracowników na świecie. W 2016 roku obroty biznesu wyniosły około 2,7 mld USD, marża operacyjna EBITDA około 8 proc., a marża operacyjna EBITA – około 6 proc.
ABB przejmie GE Industrial Solutions za 2,6 mld USD. Transakcja wpłynie na wzrost zysku operacyjnego w ciągu roku. ABB oczekuje, że efekt synergii kosztowej przyniesie około 200 mln USD oszczędności w perspektywie 5 lat, co będzie kluczowe, ażeby GE Industrial Solutions osiągnął sprawność porównywalnych firm w branży. Jako część transakcji oraz element tworzenia wartości, ABB oraz GE zgodziły się na ustanowienie długoterminowej współpracy w zakresie strategicznych dostaw produktów GE Industrial Solutions oraz produktów ABB, które obecnie pozyskuje GE.

– Przejęcie GE Industrial Solutions umacnia naszą drugą pozycję na świecie w obszarze elektryfikacji i zwiększa dostęp do atrakcyjnego rynku północno-amerykańskiego – powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – W połączeniu z długoterminową współpracą w zakresie strategicznych dostaw, ta transakcja tworzy istotną wartość dla naszych akcjonariuszy. Razem z zespołem GE Industrial Solutions będziemy ściśle przestrzegali realizacji naszych planów. Chcemy, aby ten biznes, już jako część globalnej rodziny ABB, ponownie osiągnął sprawność porównywalnych firm w branży. Wraz z tym kolejnym krokiem aktywnego zarządzania portfolio, kontynuujemy przesunięcie środka ciężkości ABB zgodnie ze strategią Next Level. Realizujemy to poprzez wzmocnienie konkurencyjności, głównie na rynku Ameryki Północnej, oraz poprzez zmniejszenie ryzyka w obszarze biznesów szybko reagujących na cykle koniunkturalne.

– Ta integracja łączy ze sobą zasoby dwóch uzupełniających się globalnych biznesów w zakresie zabezpieczeń i dystrybucji energii elektrycznej – powiedział John Flannery, prezes GE. – ABB docenia wartość naszych pracowników, naszą wiedzę oraz zdolność do działania w segmentach, w których mamy ugruntowaną pozycję oraz doświadczenie. GE również odniesie korzyść wynikającą z rozszerzonej współpracy z ABB w zakresie strategicznych dostaw tam, gdzie obie firmy współpracują ze sobą.

Biznes GE Intrustrial Solutions zostanie włączony do Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji (EP) ABB, co pozwoli stworzyć unikalne globalne portfolio i kompletną ofertę dla klientów z Ameryki Północnej i innych rynków na świecie. Klienci odniosą korzyść z połączenia innowacyjnych technologii ABB i cyfrowej oferty ABB Ability™ z dopełniającymi tę ofertę rozwiązaniami GE Industrial Solutions i jego zasięgiem rynkowym. W ramach przejęcia, ABB uzyskała długoterminowe prawo do wykorzystywania marki GE. ABB nie zmieni zespołu zarządzającego GE Industrial Solutions, opierając się na jego doświadczonych siłach sprzedaży. Po sfinalizowaniu, transakcja będzie mieć początkowo negatywny wpływ na marżę zysku operacyjnego EBITA Dywizji EP. ABB planuje, że w 2020 roku Dywizja wróci do docelowej wartości marży, mieszczącej się w przedziale 15-19 proc.

– To przejęcie wzmacnia naszą pozycję preferowanego dostawcy produktów i systemów elektryfikacji w Ameryce Północnej i na rynkach globalnych – powiedział dyrektor Dywizji EP Tarak Mehta. – Cieszymy się na współpracę z klientami oraz z partnerami biznesowymi GE Industrial Solutions i ABB w tworzeniu nowych możliwości w tym wysoce atrakcyjnym, głównym segmencie rynku naszej dywizji. Przygotowaliśmy przejrzysty plan integracji, aby wykorzystać efekt synergii tego połączenia i w 2020 roku osiągnąć nasze dotychczasowe cele marżowe.

Każdego dnia Dywizja EP dostarcza ponad 1,5 mln produktów do klientów na całym świecie poprzez globalną sieć partnerów biznesowych i klientów końcowych. EP oferuje obszerne portfolio produktów niskiego i średniego napięcia oraz rozwiązań dla bardziej inteligentnego i niezawodnego przepływu elektryczności od stacji elektroenergetycznej po gniazdko elektryczne.

Biorąc pod uwagę powyższe przejęcie, ABB zdecydowała, aby wstrzymać ogłoszony wcześniej program skupu akcji własnych.

Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w I kwartale 2018 roku, obecnie jest przedmiotem standardowych w takich przypadkach działań organów regulacyjnych. W procesie przejęcia funkcje doradców finansowych ABB pełnią Credit Suisse oraz Dyal Co., a doradcy prawnego – Davis Polk & Wardwell.

Źródło: www.abb.pl