BEUMER Group: system modułowy do indywidualnych rozwiązań w branży intralogistyki

1858

Tendencja do automatyzacji w intralogistyce zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Aby podnieść swoją konkurencyjność, przedsiębiorstwa oczekują od urządzeń i systemów bardziej racjonalnej i bezpiecznej pracy – jednocześnie obowiązuje wymóg poprawy ergonomiczności stanowisk pracy. Ale to nie wszystko: w dobie Przemysłu 4.0 wszystkie zaangażowane osoby, instalacje, maszyny i produkty są częścią dynamicznej sieci. Pozwala to klientowi na znacznie lepszą organizację i sterowanie łańcuchami wytwarzania wartości dodanej. Aby skutecznie rozwiązywać zadania wg indywidualnych potrzeb klientów, BEUMER Group stawia na modułową koncepcję standaryzacji.

 „Intralogistyka ulega zmianom. Wynika to nie tylko z rozwoju demograficznego, lecz również z rosnącej kompleksowości procesów. Szczególnie technika automatyzacji przeżywa ciągły postęp“ – tak ocenia sytuację na rynku Franz-Joseph Kleigrewe, dyrektor działu automatyzacji w BEUMER Group. Pozwala to na optymalizację ręcznych procedur roboczych i generowanie pożytecznych synergii między człowiekiem a maszyną. „Technika automatyzacji jest kluczem do rozwoju technicznego i postępu“ – przekonany jest Kleigrewe.

Przy projektowaniu zautomatyzowanych linii i systemów wzajemnie oddziaływają na siebie trzy czynniki: orientacja na klienta, innowacja i standaryzacja. Jeżeli centralne znaczenie ma orientacja na klienta, najczęściej powstają indywidualne rozwiązania, które jedynie w rzadkich przypadkach dają się przenieść na inne projekty. Jeżeli natomiast uwaga skupiona jest na innowacjach, kryje to w sobie zarówno szanse, jak i ryzyka: innowacje zapewniają wprawdzie przewagę nad konkurencją, jednakże istnieje też niebezpieczeństwo wzrostu kosztów i niedotrzymania terminów. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez innowacyjnych projektów nie ma postępu. Dlatego też takie projekty należy regularnie rozpatrywać pod kątem potencjalnego ryzyka. Zupełnie inaczej wygląda kwestia rozwiązań standardowych. Sprawdziły się one w praktyce. Klient otrzymuje korzystny cenowo i niezawodnie działający system uruchamiany w krótkim czasie.

Standaryzacja z zachowaniem indywidualnych potrzeb

Na tym polega właśnie wyzwanie. Gdyż oczekiwania klientów są bardzo indywidualne. Wydobycie kamieni i minerałów, przemysł chemiczny, górnictwo, usługi KEP czy też obsługa lotniska – każda branża ma swoją specyfikę. Należy uwzględnić na przykład lokalne przepisy krajowe i normy zakładowe. Skrojone na miarę maszyny i urządzenia powstają dlatego w BEUMER Group na bazie systemu modułowego: moduły mechatroniczne do sekcji mechanicznych, elektrycznych i oprogramowania są adaptowane do indywidualnych wymagań klienta.

„Użytkownicy nie chcą już mieć tylko maszyny, ważny jest dla nich proces: kombinacja kilku urządzeń optymalnie dopasowanych do siebie“ – Kleigrewe zna wymagania rynku. Należą do nich na przykład linie do konfekcjonowania, pakowania i paletyzowania: BEUMER fillpac to urządzenie do napełniania worków oferowane przez dostawcę kompletnych rozwiązań przede wszystkim dla branży materiałów budowlanych. Można je elastycznie zintegrować z istniejącymi liniami pakującymi. Zależnie od wymagań BEUMER Group oferuje różne wersje wykonania. „Na bazie systemu modułowego możemy na przykład wyposażyć tę linię konfekcjonującą w specjalną elektronikę wagową“ – objaśnia Kleigrewe. Gwarantuje ona dokładne ważenie worków. Zależnie od zastosowania BEUMER Group dostarcza system jako okrągłe lub rzędowe maszyny do workowania z linią odtransportowywania worków, nasadzarką worków, różną liczbą króćców napełniających lub urządzeniami do zasilania materiałem i transportu mączki. Do wydajnego układania napełnionych worków w stosy dostawca systemowy zaprojektował serię urządzeń BEUMER paletpac i BEUMER robotpac służących do różnych zadań paletyzowania. Na bazie systemu modułowego można je wyposażyć na przykład w funkcje transportu worków lub pustych palet. Zależnie od właściwości produktu BEUMER paletpac jest wyposażony w obrotnicę prętową, chwytakową lub dwutaśmową. Doprowadza ona szybko i stabilnie worki do wymaganej pozycji bez ich deformowania. Aby następnie szybko i sprawnie opakować stos palet, BEUMER Group oferuje efektywne rozwiązanie w postaci wysokowydajnego foliomatu BEUMER stretch hood. Jest on również dostarczany w różnych wersjach wykonania z zaawansowanymi funkcjami.

Sortowanie i rozdzielanie wg indywidualnych życzeń

Operatorzy usług pocztowych i paczkowych, lotniska czy też handel spożywczy – technika sortowania i rozdziału musi również spełniać odmienne wymagania. Przede wszystkim technika przepływu materiału w centrach dystrybucyjnych branży KEP staje się coraz bardziej kompleksowa. Instalacje do sortowania i rozdziału muszą realizować coraz bardziej elastyczne zadania i często umożliwiać adaptację do zmieniających się warunków lokalnych. Wymagane są procesy o najwyższej wydajności umożliwiające szybką wysyłkę paczek do klienta. Powodem tego są na przykład zmieniające się zachowania konsumpcyjne ludzi lub nowe tendencje jak rozwijający się e-handel. BEUMER Group ma swoim portfolio różne typy sortowników: Cross Belt, Tilt Tray i E-Tray. Zależnie od konkretnego zastosowania systemy te można wyposażyć w różne moduły i funkcje – na przykład skanery, stanowiska podawania, jednostki doprowadzające i odprowadzające, wagi lub systemy DWS.

Oprogramowanie modułowe

Aby ułatwić operatorom optymalne i ciągłe sterowanie przepływem materiału, BEUMER Group opracował oprogramowanie modułowe BG Software Suite. Można je dopasować indywidualnie do konkretnych zadań użytkowników. Możliwa jest też sprawna integracja produktów innych dostawców. BG oznacza BEUMER Group, a Software Suite to nadrzędny system komputerowy. Użytkownik może dowolnie rozszerzać tę aplikację o strukturze modułowej, optymalizując procesy przepływu materiału. Dane procesowe lub raporty są wyświetlane w interfejsie użytkownika BG Fusion, który stanowi platformę scalającą program. Operator ma na monitorze dostęp do wszystkich potrzebnych danych bez konieczności przełączania między różnymi aplikacjami. Możliwe jest też korzystanie z oprogramowania BG Software Suite na mobilnych urządzeniach końcowych, np.
tabletach.

Za pomocą modułu BEUMER Group Warehouse Control System (BG WCS) oprogramowanie BG Software można zintegrować poprzez łącze sieciowe z systemem zarządzania magazynem lub systemem ERP klienta. BEUMER Group zapewnia w ten sposób wzajemną komunikację między różnymi poziomami sterowania. Jako dostawca kompletnych rozwiązań BEUMER Group jest w stanie nie tylko inteligentnie powiązać ze sobą poszczególne urządzenia i systemy, lecz również zintegrować je z istniejącymi systemami sterowania procesowego lub gospodarki materiałowej. Klient otrzymuje wszystko od jednego dostawcy. Pozwala to wyeliminować potencjalne źródła błędów powstające na styku różnych łańcuchów dostaw. Technicy wykonują instalację elektryczną i integrację układów sterowania maszyn. „Wspieramy też klienta przy rozruchu“ – mówi Kleigrewe.

Inżyniering zorientowany na klienta

„Projektowane przez nas urządzenia i systemy klientów nie tylko spełniają wymagane funkcje“ – objaśnia Kleigrewe. „Uwzględniamy też normy naszych klientów.“ Do grona klientów należy też na przykład światowy producent wyrobów petrochemicznych. Dla tego odbiorcy producent kompletnych urządzeń do konfekcjonowania, paletyzowania i pakowania dostarczył kompletną linię pakującą. W jej skład wchodzi urządzenie FFS (Form-Fill-Seal), paletyzarka BEUMER paletpac oraz wysokowydajny foliomat BEUMER stretch hood. Instalacja obejmuje ponadto transporter do palet, SCADA, system kontroli i zarządzania magazynem, układ sterowania wózkami widłowym oraz system YMS (zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu). „Opracowujemy wymagania w dialogu z użytkownikiem i porównujemy je z naszym systemem modułowym“ – opisuje Kleigrewe. „Wynikiem tego jest rozwiązanie skrojone na miarę.“

Przemysł 4.0 – sprostać wysokim oczekiwaniom

„Wraz z rosnącym osieciowaniem i automatyzacją kroczymy drogą do Przemysłu 4.0“ – mówi Kleigrewe. Powstają ściśle powiązane ze sobą struktury systemowe z udziałem licznych ludzi, systemów IT, komponentów automatyzacji i maszyn. Pozwala to użytkownikowi na znacznie lepszą organizację i sterowanie łańcuchami wytwarzania wartości dodanej. Układy sterowania urządzeń i maszyn, a także produkty muszą być zintegrowane w architekturze horyzontalnej i wertykalnej z dynamicznymi sieciami komunikacyjnymi. Zapewnia to cyfrową przepustowość iżynieringu w całym łańcuchu wytwarzania wartości dodanej – czy też innymi słowy: chodzi tu o inteligentne sprzężenie struktur w łańcuchu dostaw. „Aby umożliwić to w dobie Przemysłu 4.0, konieczne jest zaprojektowanie wydajnych, współpracujących w sieci członów sensorycznych i wykonawczych. Osieciowanie prowadzi jednak do generowania gigantycznych ilości danych i metadanych w obrębie łańcucha wartości dodanej“ – opisuje Kleigrewe. Dochodzi do tego jeszcze globalizacja – zarządzanie danymi obejmuje swym zasięgiem lokalne zakłady produkcyjne, kraje i kontynenty. W systemie automatyzacji fabryki struktury horyzontalne i wertykalne stają się szybko czynnikami napędzającymi koszty. „Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) stanowi tu wydajną bazę technologiczną do przechowywania danych“ – stwierdza specjalista od automatyzacji. Serwis ten mógłby zastąpić bądź rozszerzyć istniejące struktury. Chmura obliczeniowa umożliwia ponadto przetwarzanie znacznie większych ilości danych niż tradycyjne serwery. Oprócz tego możliwe jest porównanie w czasie rzeczywistym aktualnych danych z zapisanymi danymi historycznymi. Jednolite interfejsy usług oferowanych w chmurze są obecnie opracowywane.

Aby udostępnić dane wymieniane między różnymi systemami w obrębie przedsiębiorstwa, zaleca się użycie standardu interfejsowego OPC UA (Unified Architecture). „Spełnia on najważniejszy warunek wymiany danych w dobie Przemysłu 4.0“ – wyjaśnia Kleigrewe. „Standard ten umożliwia komunikację między urządzeniami, kontrolerami i aplikacjami – niezależnie od stosowanych sterowników. Standard OPC UA daje się bezpośrednio zintegrować w urządzeniach, sensorach i kontrolerach. Oprócz tego możliwy jest transfer danych niekompatybilnych i otwartych standardów z różnych obszarów.

A jak wygląda przyszłość? Kleigrewe widzi ją w wyraźnych kształtach: „W centrach dystrybucyjnych procesy będą przebiegać w pełni automatycznie – od zamówienia aż po dostawę, i to całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Zmieni to diametralnie stawiane wymagania – jesteśmy już w trakcie tego procesu.“

źródło: www.beumergroup.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj