Calucem stawia na kompletną linię pakującą firmy BEUMER

98

Calucem d.o.o., członek Calucem Group, produkuje w chorwackim mieście Pula cementy glinowo-wapniowe, stosowane szczególnie w produkcji wyrobów ogniotrwałych. Aby usprawnić proces pakowania z uwzględnieniem efektywności energetycznej, producent wymienia swoją dotychczasową linię pakującą na instalację do napełniania, paletyzowania i pakowania firmy BEUMER. Usługodawca oferujący kompletne rozwiązania z jednej ręki dostarczył całą instalację. Aby szybko i bez strat realizować wymianę materiału, zastosowano pneumatyczną linię konfekcjonującą zamiast typowej w przemyśle cementowym turbinowej linii konfekcjonującej.

Z jednej ręki od napełniania do pakowania

Jako producent oferujący kompletne rozwiązania w zakresie technologii napełniania, paletyzowania i pakowania Grupa BEUMER wspiera swoich klientów we wszystkich tych aspektach i dostarcza ekonomiczne rozwiązania z jednej ręki. „Zainstalowaliśmy kompletną linię“ – mówi David Žargi, przedstawiciel firmy BEUMER na Bałkany Zachodnie, który opiekuje się cementownią w Puli. Specjaliści skompletowali poszczególne urządzenia i systemy inteligentnej automatyzacji oraz efektywnie połączyli je w całość. „Ważne dla firmy Calucem są kompaktowe instalacje, które pracują energooszczędnie, wymagają niewielkich nakładów serwisowych i umożliwiają pracownikom intuicyjną obsługę“ – mówi Žargi.

Pneumatyczne maszyny konfekcjonujące zamiast turbinowych

Pneumatyczne linie konfekcjonujące stosuje się najczęściej w przemyśle spożywczym. Wykorzystują one dmuchawę do fluidyzacji pakowanych materiałów jak mąka lub proszek kakaowy. Dzięki temu można później transportować produkty do worków w sposób ostrożny i precyzyjny – „bez obciążenia mechanicznego i przy minimalnym zużyciu powietrza“ – wyjaśnia Stefan Bonenkamp. Napełnianie produktu odbywa się na zasadzie ważenia brutto: worki są ważone podczas procesu napełniania. BEUMER fillpac jest wyposażony w kalibrowany zespół ważenia. Elektronika wagowa linii BEUMER fillpac gwarantuje stały precyzyjny poziom napełniania worków. Specjalne oprogramowanie umożliwia ciągłą komunikację między wagą i króćcami napełniającymi.

Calucem - napełnianie worków

Napełniany produkt dostaje się przez klapę obrotową do kotła napełniającego. Równomierne dozowanie produktu umożliwia regulowana niezależnie wentylacja dna i górnej części kotła. Zapewnia ona ciągły przepływ materiału przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza. Podczas napełniania specjalna dysza napełniająca z kanałem odpowietrzającym i działającym cyklicznie eżektorem odsysa powietrze z worka. Po każdym napełnieniu dysza napełniająca jest przedmuchiwana. Zapobiega to zanieczyszczeniu napełnionego worka. „Pozwala to na regulację przepływu powietrza w zależności od produktu“ – stwierdza Bonenkamp.

Zajmująca mało miejsca, niezawodna i energooszczędna koncepcja paletyzowania

Aby umożliwić w pełni zautomatyzowane, niezawodne, wydajne i przede wszystkim szybkie paletyzowanie napełnionych worków, Calucem potrzebował energooszczędnej linii zajmującej mało miejsca. Specjalista ds. kompletnych rozwiązań z Beckum dostarczył urządzenie BEUMER robotpac – robot o wysięgniku przegubowym, który może realizować w pełni automatycznie, wydajnie i niezawodnie również kompleksowe zadania związane z paletyzacją i depaletyzacją. Charakteryzuje się on wysoką precyzją, dyspozycyjnością i łagodnym manewrowaniem materiałem. System ultradźwiękowy dokładnie mierzy worki układane w stosy. Umożliwia to dokładne określenie pozycji worków oraz ich precyzyjne i ostrożne odkładanie.

Dokładność systemu zapewnia optymalne układanie w stosy. Jest to dla klienta finalnego nie tylko argument przemawiający za jakością, lecz również gwarancja wysokiej stabilności stosów podczas transportu i przechowywania. BEUMER robotpac paletyzuje maks. 600 worków na godzinę. Służą do tego dwa chwytaki: chwytak ssący, który układa na palecie podkładkę tekturową, i chwytak widłowy. Ustawia on worki w dokładnej pozycji na palecie. „Dzięki swej wszechstronności BEUMER robotpac umożliwia użytkownikom realizację nawet bardzo kompleksowych procesów o zmiennych parametrach wyjściowych“ – opisuje David Žargi. Ponadto robot paletyzujący jest bardzo odporny, co gwarantuje niezawodną eksploatację nawet w ekstremalnych warunkach. „Napędy pracują niezawodnie, energooszczędnie i cicho. Był to ważny warunek postawiony przez producenta cementu“ – przypomina sobie ekspert firmy BEUMER.

Szybkie pakowanie w małym, praktycznym formacie

Po torach rolkowych umieszczone na paletach worki dostają się do linii pakującej.„Aby linia również w tym miejscu była kompaktowa i energooszczędna, wykorzystana zostanie nowa ma
szyna z naszego portfolia – BEUMER stretch hood A“ mówi David
Žargi. „BEUMER opracował kompletnie nową koncepcję tej wysokowydajnej linii pakującej z serii stretch hood. Podczas projektowania przeanalizowano i zoptymalizowano różne komponenty.“ Ich obsługa jest jeszcze łatwiejsza w porównaniu z innymi urządzeniami. Aby ułatwić pracę personelowi konserwacyjnemu i zapewnić wyższą dyspozycyjność urządzenia, nowa linia pakująca nie posiada pomostu. Prace konserwacyjne jak wymiana noży lub belek zgrzewających są wykonywane teraz z podłoża. W tym celu operator otwiera szufladę i ma swobodny dostęp do noży i belek zgrzewających. Inna zaleta polega na zwartej budowie, z czego wynika niewielka wysokość konstrukcyjna i mała powierzchnia montażowa.

Nowy, materiałooszczędny system transportu folii doprowadza wytworzony wcześniej kaptur foliowy do linii. W drodze do głowicy refująco-rozciągającej zgrzeina kaptura foliowego schładza się, dzięki czemu kaptur może być refowany bez straty czasu.Pozwala to zrezygnować z energochłonnego zespołu chłodzenia i skrócić czas chłodzenia. Palety są szybciej pakowane.

Podnosi to wydajność pakowania przy niskim zużyciu energii. Energooszczędne silniki i zredukowane zużycie sprężonego powietrza gwarantują optymalny bilans energetyczny. Ponadto: „Towar na palecie owinięty transparentną i wysoce elastyczną folią jest wyraźnie widoczny dzięki gładkiej strukturze folii. Opakowanie foliowe chroni towar przed wpływami atmosferycznymi i wilgocią. Ponadto znacznie zwiększa się bezpieczeństwo transportu“ – opisuje David Žargi.

Łatwa obsługa przy mniejszym nakładzie pracy

Aby ułatwić sterowanie urządzeniami i umożliwić operatorowi ergonomiczną pracę, specjalista ds. intralogistyki stosuje interfejs człowiek – maszyna BEUMER Group (HMI) w postaci nowo zaprojektowanego przyrządu obsługowego z ulepszonym interfejsem użytkownika i nawigacją graficzną. Ta łatwo zrozumiała koncepcja intuicyjnej interakcji pozwala efektywnie realizować wszystkie procedury robocze. Nawigacja menu sterowania maszyny odbywa się poprzez piktogramy na panelu dotykowym. Za pośrednictwem tego panelu operator ma dostęp do wszystkich wymaganych programów i treści szkoleniowych. Urządzenia są sterowane przez system Siemens SIMATIC S7-300.

źródło: www.beumergroup.com