Droga ku przyszłości: Rittal kładzie kamień węgielny pod nowy zakład

1085

Najnowocześniejszy na świecie zakład produkcji obudów kompaktowych Rittal na powstać w 2018 r. Inwestycja w Haiger w Hesji oraz modernizacja zakła-dów w Rittershausen i Hof to działania, które podej-muje Rittal – wiodący dostawca szaf sterowniczych i systemów – aby skierować swoją produkcję ku przyszłości.

Najnowocześniejszy na świecie zakład produkcji obu-dów kompaktowych Rittal na powstać w 2018 r.

Przed 55 laty w heskim Rittershausen powstała pierwsza na świecie kompaktowa obudowa sterownicza. Tak rozpoczęła się historia sukcesów wysokiej jakości obudów Rittal na całym świecie i we wszystkich dziedzinach przemysłu. Obecnie historia ta będzie kontynuowana w Haiger. To właśnie tu Rittal buduje nową, będącą największą inwestycją w historii firmy, supernowoczesną fabrykę do produkcji obudów kompaktowych za 250 milionów euro. Podstawą wysokowydajnych procesów produkcji, logistyki i komunikacji są przy tym struktury Przemysłu 4.0. Poza tym w ramach tej samej inwestycji do nowych struktur zostaną przystosowane dwa pozostałe zakłady w regionie. W środkowej części Hesji powstanie natomiast następna fabryka produkująca szafy pełnogabarytowe ze stali nierdzewnej.

Podczas uroczystości premier Hesji Volker Bouffier wspólnie z dr. Friedhelmem Loh, właścicielem i przewodniczącym zarządu Friedhelm Loh Group, symbolicznie jako kamień węgielny wykorzystali kompaktową szafę sterowniczą z serii AE. AE to „pierwsza z pierwszych”!

Usieciowienie produkcji kluczem do przyszłości

W roku 2018 w Haiger ma się rozpocząć produkcja obudów kompaktowych. Wówczas na 24 000 m² będzie produkowane około 9000 obudów dziennie. Fabryka została zaprojektowana tak, aby każdy zamówiony przez klienta produkt można było efektywnie wyprodukować w dowol-nej liczbie na bazie 300 podstawowych typów obudów. Rocznie będzie przetwarzane około 25 000 ton stali.

Trzyetapowa produkcja – obróbka blachy, lakierowanie i montaż – zostanie kompleksowo połączona w sieć cyfrową oraz wyposażona w obrabiarki z oferty Rittal Automation Systems. Systemy automatycznego transportu samodzielnie dostarczą potrzebne materiały w odpowiednie miejsce bez ludzkiej ingerencji. Za pomocą inteligentnych systemów skrócone zostaną czasy przestojów i usuwania usterek, a planowe zamawianie części zamiennych pomoże zminimalizować potencjalne awarie spowodowane zużyciem. Całkowicie automatyczna regulacja, np. w lakierni, zredukuje zużycie energii, co pozwoli utrzymać koszty pod kontrolą i zadbać o środowisko.

Świat pracy 4.0 także w nowych zakładach w pobliżu Rittershausen

W nowej fabryce w Haiger będzie zatrudnionych ok. 290 pracowników. W porównaniu z poprzednimi zakładami w tym regionie zmieni się rola linii produkcyjnej: zadania pracowników, ze względu na wymagany wysoki stopnień automatyzacji, przestaną być czynnościami manualnymi i przyjmą charakter nadzorowania, analizowania i optymalizowania. Niezbędne do tego kwalifikacje pracownicy Friedhelm Loh Group mogą zdobyć w wewnątrzfirmowej akademii.

Zakłady w Haiger będą pionierem i wzorem modernizacji dla innych miejsc na całym świecie. „Połączenie produkcji w sieć jest kluczowe dla przyszłości naszej działalności w Niemczech”, dr Friedhelm Loh mówi o nowej inwestycji oraz modernizacji zakładów w Rittershausen i Hof. „Tylko tak możemy osiągnąć wystarczającą wydajność produkcji i sprostać globalnej konkurencji, a jednocześnie zapewnić utrzymanie wielu rodzinom w naszej firmie”.

Kolejny nowy zakład powstanie w najbliższych latach w pobliżu Rittershausen. Dr Friedhelm Loh ogłosił to przy okazji wmurowania kamienia węgielnego pod zakład w Haiger. Na 56 000 m² będą produkowane szafy pełno-gabarytowe ze stali nierdzewnej.

Lokalizacje te mają w przyszłości utworzyć nowoczesną, idealnie zharmonizowaną organizację produkcyjną. Połączenie parku maszynowego w sieć z użyciem technologii pozwoli wspólnie zwiększyć stopień integracji świata wirtualnego i rzeczywistego. Dr Loh: „Mogę zrozumieć, że wiążące się z Przemysłem 4.0 ogromne ilości danych i krytyczne kwestie bezpieczeństwa mogą jeszcze od-wieść niejednego przedsiębiorcę od inwestowania. Jednak jestem przekonany, że jeżeli nie rozpoczniemy tego procesu tutaj w Niemczech, to wyprzedzi nas konkurencja“.

Rodzinna impreza: świętowanie wspólnie z pracownikami

W swojej przemowie z okazji rodzinnej imprezy, dr Friedhelm Loh powiedział: „Cieszę się, że razem z Państwem otwieramy nowy rozdział w historii firmy”.

Więcej informacji: www.rittal.pl