Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w styczniu 2017

1175

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,0% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 8,6%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%) i o 1,9% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 30,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 22,1%, metali – o 16,8%, maszyn i urządzeń – o 16,3%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 13,2%, wyrobów z metali – o 12,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz artykułów spożywczych – po 11,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,1%, w produkcji napojów – o 2,7% oraz urządzeń elektrycznych – o 1,7%.
Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 2,1% niż przed rokiem i o 64,6% niższa w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 1,4% wyższym w stosunku do grudnia ub. roku.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,7% i w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 4,6%, a spadek w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 4,4%. Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

Źródło: http://stat.gov.pl

Zdjęcie źródło: www.pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj