Efektywne systemy zasilania w centrach danych

127

Istnieje coraz więcej obiektów, które ze względu na zasilanie elektryczne uznaje się jako krytyczne, a zatem o znaczeniu strategicznym (priorytetowym). Są to jednostki, w których niekontrolowany zanik zasilania może doprowadzić do nieodwracalnej utraty przetwarzanych informacji i danych (strat nieprzeliczalnych finansowo), do powstania strat ekonomicznych z uwagi na usuwanie skutków awarii sprzętu bądź wystąpienie kosztownych przestojów albo w jakikolwiek inny sposób stanowi uciążliwość dla użytkownika.


Ewidentnie takimi obiektami są centra przetwarzania danych. Zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności dostaw energii jest w ich przypadku zagadnieniem najwyższej wagi.

Zabezpieczenie to powinno odbywać się za pomocą urządzeń, przy doborze których decydująca nie powinna być cena (co pociąga za sobą wątpliwą ich pewność działania), lecz wysoka jakość, wzmacniająca ich atuty niezawodnościowe.


Urządzeniami takimi są systemy zasilania gwarantowanego (UPS) firmy EVER Sp. z o.o. Znaczącymi atutami tych produktów są: wysoka niezawodność (pewność działania), duża sprawność w szerokim zakresie obciążeń, wysoka selektywność zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania, jak również unikatowa (patentowana) dodatkowa funkcjonalność w postaci kompensacji mocy biernej, pozwalająca osiągnąć istotne oszczędności finansowe z tytułu ponadumownych poborów energii biernej.

Źródło: EVER