Ekologiczne oszczędności w fabryce papierosów

116

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają wizerunkowy i ekonomiczny potencjał proekologicznych działań modernizacyjnych. Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i środowiskowych to obecnie popularny sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jedną z firm będących prekursorem w zakresie optymalizacji wydatków energetycznych jest Philip Morris Polska S.A.

Philip Morris Polska S.A. to wiodący producent wyrobów tytoniowych w naszym kraju. W czterech spółkach w Polsce, Philip Morris zatrudnia łącznie ponad 3 000 pracowników. Firma, będąca producentem kilku spośród najbardziej popularnych marek na naszym rynku, prowadzi rozbudowane działania w ramach zrównoważonego rozwoju. Obejmują one również inicjatywy związane z minimalizowaniem kosztów środowiskowych związanych z produkcją wyrobów tytoniowych. W związku z dążeniem do zmniejszenia emisji CO2 przez podległe PMI fabryki, firma sukcesywnie wdraża w swoich zakładach na całym świecie kolejne energetyczne modernizacje. W ramach jednej z nich, przeprowadzono całościową wymianę systemu oświetlenia w fabryczno-magazynowej hali przedsiębiorstwa w Krakowie.

Od wizji lokalnej do realizacji

Decyzję o modernizacji systemu oświetleniowego podjęto w oparciu o wyniki wizji lokalnej, dokonanej przez przedstawiciela firmy TRILUX Polska. Wizyta projektanta miała na celu zebranie informacji na temat źródeł światła zastosowanych w zakładzie, porównanie ich parametrów z wymaganiami normatywnymi i potrzebami wskazanymi przez klienta oraz oszacowanie wymiernych korzyści związanych z inwestycją. – Punktem wyjścia do rozpoczęcia realizacji było dostarczenie wyliczeń jasno wskazujących, że modernizacja oświetlenia przełoży się na rzeczywiste zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i ograniczenie emisji CO2. Istotnym czynnikiem okazało się również wskazanie rozwiązań, które pozwolą na skrócenie do minimum czasu zwrotu z inwestycji – mówi Dariusz Zając, Menadżer Regionu firmy TRILUX Polska. – By spełnić oczekiwania klienta, przeprowadziliśmy obliczenia niezbędne do opracowania nowego projektu systemu oświetlenia. Pozwala on na optymalizację funkcjonowania opraw i uzyskanie w efekcie znaczących oszczędności – dodaje ekspert. Stosunek prognozowanych korzyści ekologicznych, technologicznych i finansowych do nakładów inwestycyjnych okazał się wystarczająco korzystny, by podjęto decyzję o wdrożeniu proponowanych rozwiązań.

Opis realizacji

Pierwszy etap modernizacji w fabryce Philip Morris Polska obejmował efektywne rozplanowanie systemu oświetlenia w jednej z hal produkcyjno-magazynowych oraz wymianę źródeł światła na bardziej wydajne. Lampy metalohalogenkowe starej generacji zastąpiono przemysłową linią świetlówek w technologii T5. W wymagających szczególnie dobrych parametrów oświetleniowych obszarach roboczych zastosowano dodatkowo oprawy LED o mocy 60 W. – Nasze wstępne wyliczenia przewidywały, że oszczędności wynikające z modernizacji źródeł światła i optymalizacji systemu oświetleniowego przyczynią się do osiągnięcia zwrotu z inwestycji w ciągu 16 miesięcy – relacjonuje Dariusz Zając. – Dane, które przekazał nam Philip Morris w miesiąc po wykonaniu realizacji, okazały się jeszcze bardziej optymistyczne. Według obliczeń działu technicznego, wydatki energetyczne na oświetlenie zmodernizowanej hali w niektórych obszarach zmniejszyły się o ponad 60% – dodaje Menadżer Regionu firmy TRILUX Polska.

Znaczące obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej, przekładające się na ograniczenie emisji CO2, to nie jedyna korzyść wynikająca z przeprowadzonej modernizacji. Dzięki zmianom technologicznym, poprawie uległa również jakość światła. W ramach realizacji, ujednolicono typy opraw w całym obiekcie, znacząco zwiększając elastyczność systemu oświetlenia. Standaryzacja źródeł światła przyczyniła się tym samym do ułatwienia czynności serwisowych wykonywanych przez służby techniczne.

Źródło: Trilux