53 proc. MŚP z sektora przemysłowego uważa, że wysokie ceny energii będą najmocniej wpływały na ich przyszłość

250

Zdaniem firm przemysłowych z sektora MŚP w nadchodzących miesiącach wpływ na ich przyszłość będą miały przede wszystkim rosnące ceny energii. Tak odpowiedział co drugi (53,3 proc.) przedsiębiorca badany na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce. 40 proc. ankietowanych wskazywało na wysoką inflację, a ponad 31 proc. na braki kadrowe. Łącznie przedsiębiorcy wymienili aż sześć najistotniejszych czynników, które mają najmocniej wpływać na badane branże w najbliższym czasie. To dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. 

Siemens Financial Services w Polsce w ramach raportu Index MiU 2022 zapytał przedsiębiorców z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz spożywczej, jakie czynniki będą najbardziej wpływać na przyszłość ich branży. Ankietowani najczęściej wymieniali coraz droższą energię elektryczną (53,3 proc.) oraz utrzymującą się wysoką inflację (40 proc.). Co trzeci badany wskazywał również na braki kadrowe (31,3 proc.) i wzrost cen surowców (29 proc.), a co czwarty na odczuwalne skutki wojny (20 proc.) oraz problemy z dostępnością komponentów do produkcji (18,7 proc.).

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem przedsiębiorcy wymieniali dużo większą liczbę czynników, które będą miały istotny wpływ na ich przyszłość w nadchodzącym czasie. Jeszcze 12 miesięcy temu przedstawiciele badanych branż wskazywali przede wszystkim trzy główne czynniki –  w tym roku jest ich już aż sześć.

Warto podkreślić, że każda z badanych branż nieco inaczej oceniała istotność poszczególnych czynników. Wysokie ceny energii były najbardziej istotne dla przetwórców tworzyw sztucznych oraz firm obrabiających metale. Na inflację wskazywali z kolei częściej przedstawiciele branży spożywczej, a rzadziej branży obróbki metali. Znaczące różnice występowały również między odpowiedziami, jakich udziały małe i średnie firmy. Te drugie znacznie częściej wskazywały na braki kadrowe, jako jeden z głównych czynników, który będzie wpływać na ich przyszłość w nadchodzących miesiącach. Takie wyniki jednoznacznie obrazują w jak wymagającym i zróżnicowanym otoczeniu biznesowym funkcjonują obecnie firmy przemysłowe z sektora MŚP – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.