Hitachi Energy i Arteche podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture oferującej przekładniki w izolacji gazowej

392

Spółka joint venture ma poszerzyć ofertę Hitachi Energy w zakresie przekładników w izolacji gazowej i przyspieszyć rozwój nowych ekoefektywnych innowacyjnych technologii.

Hitachi Energy i Arteche podpisały umowę o przejęciu przez Hitachi Energy mniejszościowego pakietu udziałów w Arteche Gas Insulated Transformers S.L., firmie produkującej przekładniki w izolacji gazowej. Oczekuje się, że transakcja, na mocy której powstanie spółka joint venture, zostanie zamknięta w pierwszej połowie 2022 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych.

Hitachi Energy i Arteche to globalni gracze na rynku przekładników z długą historią udokumentowanych osiągnięć w zakresie innowacji technologicznych i doskonałości produkcyjnej.

Zgodnie z umową, po zakończeniu transakcji, nowa spółka joint venture będzie miała swoją siedzibę w Vitorii, w Hiszpanii. Arteche będzie posiadać 51 procent udziałów większościowych, podczas gdy Hitachi Energy będzie właścicielem pozostałych 49 procent. Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych zarządzanie spółką będzie odbywać się w ramach nowego, niezależnego zarządu, w którym obie firmy będą reprezentowane w równym stopniu.

W wyniku tego porozumienia firma Hitachi Energy będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę przekładników w izolacji gazowej dla rozdzielnic z izolacją powietrzną i gazową (GIS), aby sprostać rosnącemu rynkowi GIS i wzmocnić swój udział w łańcuchu wartości. Przyspieszy to również rozwój nowych rozwiązań dla oferty wysokiego napięcia EconiQ™, która eliminuje wykorzystanie sześciofluorku siarki (SF6) dzięki skalowalnym rozwiązaniom zapewniającym najniższy ślad węglowy.

‒ Umowa ta stanowi kamień milowy dla obu firm. Pomoże nam w rozwoju w tym segmencie i przyspieszy ekoefektywne innowacje, które przyczynią się do rozwoju bardziej elastycznego, zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego ‒ powiedział Markus Heimbach, dyrektor zarządzający biznesu Produktów Wysokiego Napięcia w Hitachi Energy.

Źródło:HITACHI ENERGY