Mikroenergetyka jądrowa – pieśń przyszłości czy raczej przyszłość energetyki? Trendy w branży energetycznej

305

Energetykę polską w 2022 roku zdominowało kilka kluczowych haseł: ciągłość dostaw paliwa, wzrost cen, niezależność i stabilność systemu przesyłowego. Wciąż pozostają oczywiście aktualne wszelkie aspekty związane z osiąganiem celów klimatycznych i zmniejszaniem emisji z energetyki, jednak trwająca wojna w Ukrainie przesunęła akcenty w publicznej dyskusji przede wszystkim na to, jak uniezależnić system energetyczny od innych państw.

Dopóki żyliśmy w czasach względnego spokoju i rozwoju gospodarczego, nikt właściwie nie był zainteresowany zmianą status quo – brak realnej dywersyfikacji kierunków dostaw gazu i węgla, jednolity miks energetyczny, śladowe inwestycje w nowe źródła energii, w tym OZE. Jedną z grup, które ten stan kwestionowały, były środowiska walczące o zapobieganie zmianom klimatu. Dyskusja ta przybierała różne kierunki i choć jej cel jest niewątpliwie słuszny, to w ubiegłych latach doprowadziła także do kwestionowania zasadności energii atomowej na rzecz inwestowania wyłącznie w energię ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Trwająca wojna w Ukrainie uświadomiła nam, jak niebezpieczne jest oparcie się na jednym głównym źródle energii, szczególnie w sytuacjach, gdy surowce pozyskiwane są z innych państw, w tym przede wszystkim z „reżimów”. Kluczowym wyzwaniem jest już więc nie tylko zbudowanie miksu energetycznego, który będzie zrównoważony klimatycznie, ale także takiego, który umożliwi stabilność i niezależność.

Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii

Analitycy IHS Markit zwracają uwagę na to, że firmy będą dążyły do pokrycia swojego zapotrzebowania energetycznego w całości przez zieloną energię[1]. W kontekście odnawialnych źródeł energii można śmiało postawić tezę, że inwestycji, zarówno ze strony wielkich korporacji i państw, jak i małych firm będzie przybywać. Powodów jest kilka. Od konieczności spełnienia wymogów strategii dekarbonizacji ESG, poprzez dążenie do obniżenia kosztów za energię, po zabezpieczenie się przed zmianami cen. Jednak oparcie w największej mierze na energetyce odnawialnej jest ryzykowne.