Raport: Zielona transformacja do 2050 roku może wygenerować dla światowej gospodarki ponad 10 bilionów dolarów

351

Przemysł związany z wprowadzaniem zielonej transformacji do 2050 roku przyniesie światowej gospodarce dodatkowe 10,3 biliona dolarów, co stanowi równowartość 5,2 proc. światowego PKB – tak wynika z raportu „The Global Green Economy. Wykorzystanie szansy” sporządzonego przez specjalistów z Oxford Economics oraz firmy Arup – globalnego eksperta zrównoważonej inżynierii.

Według autorów zielona transformacja nie powinna być postrzegana jako koszt, lecz szansa na osiąganie wymiernych korzyści. Raport prezentuje jednocześnie nowe spojrzenie na to, jakie konkretne działania podjąć w celu zbudowania polityki, która będzie efektywna zarówno ekologicznie, jak i gospodarczo.

Nigdy nie było lepszej okazji do tego, by zainwestować w zieloną transformację – twierdzą autorzy raportu. Zielone technologie, ekspertyzy i rozwój odnawialnych źródeł energii są kluczowe jako odpowiedź na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, ale mogą być również opłacalne ekonomicznie. Według raportu „The Global Green Economy” do 2050 roku zielony przemysł, związane z nim firmy i ich szerokie łańcuchy dostaw mogą być warte nawet 10,3 biliona dolarów (biorąc pod uwagę aktualne ceny).

Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że innowacje i strategiczne podejście do zielonej transformacji odpowiadają nie tylko na potrzeby planety, ale również będą wpływać na rosnący dobrobyt w wymiarze gospodarczym i społecznym.

W Polsce zielona transformacja nabiera rozpędu. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor energetyki odnawialnej, głownie w obszarze projektów fotowoltaicznych. Spółki energetyczne realizują także swoje projekty morskiej energetyki wiatrowej, dzięki czemu powstaje praktycznie nowa gałąź gospodarki z własnym łańcuchem dostaw urządzeń, materiałów i usług. W łańcuchu tym funkcjonuje już wiele polskich firm. Przysłowiową łyżką dziegciu w przypadku transformacji energetyki jest nowelizacja tzw. ustawy odległościowej, która wprowadziła bardziej rygorystyczne niż oczekiwała branża, limity odległości wiatraków od zabudowań – mówi Rafał Janus, Associate Director, Sustainability & Energy Advisory Leader Arup.

Na rynku daje się także zaobserwować rosnącą aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań, w tym ESG. Jest to efektem zarówno polityk unijnych, ale także zrozumienia możliwych do osiągniecia korzyści ekonomicznych i społecznych. Dodatkowym czynnikiem stymulującym zieloną transformację, są oczekiwania sektora finansowego i bankowego co do udokumentowanego zaangażowania spółek w kwestie ESG w ramach realizacji finansowanych przez nie projektów inwestycyjnych.

Trzy narzędzia, by wykorzystać zieloną szansę

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów ds. klimatu, ekonomistów i ekspertów sektorowych, raport opisuje trzy narzędzia, które mają za zadanie pomóc decydentom polityki gospodarczej w identyfikowaniu możliwości, jakie rodzi zielona ekonomia oraz określają, co należy zrobić, aby je wykorzystać.  Należą do nich:

  • nowa definicja i struktura zielonych działań gospodarczych;
  • ramy pozwalające określić, które możliwości najlepiej sprawdzą się dla danego sektora czy branży;
  • narzędzia dla decydentów ustalających politykę działań zależną od kontekstu.