Sektor przemysłowy na tle zmieniającego się rynku energii

353

W ostatnich latach klienci przemysłowi niejednokrotnie zastanawiali się, jakiej wysokości fakturę za zużycie energii elektrycznej przyjdzie im zapłacić w kolejnym miesiącu. Nagłe podwyżki cen prądu odczuł praktycznie każdy przedsiębiorca. Co jest powodem takiej sytuacji? Jaki możemy mieć wpływ na rachunek za energię?

Rok 2018 był dla przemysłu rokiem szczególnie trudnym. Ceny prądu dla przedsiębiorstw skoczyły bowiem aż o około 70 proc. w skali roku. Co było tego powodem? Przede wszystkim Polska miała problemy z krajowym zapasem węgla. Import tego surowca okazał się drogi, ponieważ zbiegł się ze światowym wzrostem jego ceny, który odnotowano w tym samym czasie. Do tego doszło podniesienie kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co z kolei przełożyło się na podwyższenie cen energii elektrycznej kupowanej na giełdzie. Aby zapobiec dalszemu wzrostowi cen za prąd, w Polsce wprowadzono regulacje, w wyniku których niezależni sprzedawcy energii zaczęli zrywać dotychczasowe, niekorzystne dla nich umowy, by móc zawierać je na nowo po wyższych stawkach za kWh. Zachwiało to stabilnością sprzedawców prądu – wiele spółek obrotu, które świadczyły usługi również klientom przemysłowym, musiało zakończyć swoją działalność.  Klienci zostali automatycznie przeniesieni do sprzedawców rezerwowych, których cennik był nawet trzykrotne wyższy od dotychczasowego.

Czy taka sytuacja może się powtórzyć?

Jak najbardziej tak, ponieważ wysokość ceny za energię elektryczną zależy od wielu czynników generujących dodatkowe koszty. Przykładowo w Polsce na wartość kWh wpływają m.in.:

  • dywersyfikacja miksu energetycznego;
  • koszty stałe wytwarzania energii;
  • stosowanie przestarzałych technologii;
  • koszty modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych;
  • rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla;
  • notowania na Towarowej Giełdzie Energii.

Niemałe znaczenie ma też polityka Unii Europejskiej, która dąży do wprowadzenia tzw. unii energetycznej zmierzającej w kierunku energetyki 3D – zdecentralizowanej, zdigitalizowanej i zdekarbonizowanej. Od zeszłego roku Polska rozpoczęła wdrażanie zestawu unijnych dyrektyw i rozporządzeń zwanych Pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Dostosowanie się krajowej energetyki do nowego prawa wygeneruje nowe ogromne koszty, do których będą musieli dołożyć się wszyscy odbiorcy prądu, w szczególności ci energochłonni, oraz odbiorcy przemysłowi. Niemniej jednak, w perspektywie długoterminowej stworzenie wspólnego europejskiego systemu energetycznego pozwoli obniżyć ceny energii w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Pakiet wpłynie na przyspieszenie krajowych reform rynkowych i zmianę w miksie energetycznym.

Czy zmiana na rynku energii przyniesie obniżkę cen?

Wszystkie wprowadzane przez Unię Europejską zmiany na rynku energii mają w efekcie przynieść obniżkę opłat za prąd nie tylko konsumentom indywidualnym, ale również przedsiębiorstwom. Przykładowo już samo zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym pozwoli wygenerować realne oszczędności na rachunkach. OZE przyczynią się przede wszystkim do obniżenia emisji dwutlenku węgla, więc nie trzeba będzie kupować drogich uprawnień. Dodatkowo wymuszą unowocześnienie infrastruktury sieciowej, co zmniejszy straty na przesyle, pozwoli zachować ciągłość dostaw i jakość świadczonych usług. A w polskiej energetyce zmiany są potrzebne, wręcz niezbędne. Nasza sieć ma już ponad 40 lat i robi się coraz bardziej awaryjna. Zapewne niejeden przedsiębiorca pamięta ten dzień, gdy jego linia produkcyjna zatrzymała się w wyniku chwilowego lub kilkugodzinnego zaniku energii elektrycznej. Wiele dużych przedsiębiorstw odczuło też zapewne skutki finansowe, kiedy to kraj stanął przed ryzykiem niekontrolowanego blackoutu. Rząd wprowadził wtedy 20. stopień zasilania, który ograniczył pobór mocy dla firm energochłonnych, przez co nie mogły one świadczyć swoich usług i czerpać zysków.

Jak przeciwdziałać wzrostowi cen za prąd?

Opłaty za energię elektryczną stanowią niemałą część budżetu każdej firmy i będą rosły. Dostosowywanie się Polski do unijnych regulacji spowoduje w pierwszej fazie wzrost stałych pozycji kosztowych niezależnych od wielkości zużycia energii elektrycznej. W takiej sytuacji każdy przedsiębiorca zacznie zadawać sobie pytania: Jak w dobie zmian na rynku energii mogę zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej? Czy mam jakiś wpływ na moje rachunki? Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Firmy mogą „zadbać” o koszty zmienne związane z ilością wykorzystanego prądu w danym okresie rozliczeniowym. Jak to zrobić?

Aby przeciwdziałać podnoszeniu kosztów energii elektrycznej:

  1. Wybierz stabilnego, renomowanego sprzedawcę energii elektrycznej, który podczas trwania umowy, w przypadku niesprzyjających okoliczności biznesowych, nie wypowie trwającej umowy sprzedaży w celu podpisania nowego, bardziej opłacalnego finansowo kontraktu lub po prostu nie zniknie z rynku, skazując klienta na sprzedawcę rezerwowego.
  2. Wraz z doradcą opracuj ofertę odpowiadającą na indywidualne potrzeby twojego przedsiębiorstwa. Sprzedawca powinien na bieżąco, przez cały okres trwania umowy, monitorować profil twojego zużycia w celu przedstawienia najatrakcyjniejszej propozycji, czy to w formie oferty z gwarancją stałej ceny, czy elastycznych modeli rozliczeń zakupu energii.
  3. Zainstaluj odnawialne źródła energii, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd z sieci.
  4. Zrób audyt energetyczny w firmie, który wskaże możliwości poprawy efektywności energetycznej twojego przedsiębiorstwa. Najtańsza energia to energia zaoszczędzona.

Wprowadzenie w życie powyższych propozycji przełoży się na zauważalne oszczędności w wydatkach przedsiębiorstwa. Już teraz warto więc porównać obowiązującą umowę zakupu prądu z ofertami innych sprzedawców. Przykładem spółki obrotu, która posiada ofertę handlową skierowaną do odbiorców przemysłowych, i która jest obecna na polskim rynku od blisko 20. lat jest innogy Polska S.A.

Jolanta Ostapczuk, Menedżer Klientów Biznesowych w innogy Polska S.A.

– Nasi doradcy dbają o to, aby oferowane rozwiązania wspierały Klienta w realizacji jego celów biznesowych oraz były dopasowane do jego indywidualnych potrzeb – mówi Jolanta Ostapczuk, Menedżer Klientów Biznesowych w innogy Polska S.A. – Zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży energii i gazu dopasowaną do profilu zużycia oraz z propozycjami działań generujących oszczędności, takich jak m.in. inwestycja w odnawialne źródła energii czy rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

innogy Polska S.A. należy do czołówki największych firm energetycznych w Europie. W ostatnim roku otrzymała wiele wyróżnień za jakość usług i produktów, w tym prestiżowy Certyfikat Sprzedawcy Energii przyznawany przez Towarzystwo Obrotu Energią. Potwierdza to pozycję firmy jako partnera godnego zaufania.

Więcej informacji: innogy Polska S.A.