Zabezpiecz przedsiębiorstwo przed dużymi wahaniami cen prądu na rynku energii

433

Koszty wytwarzania energii elektrycznej stale rosną. Niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorstwa produkcyjne z pewnością odczują skutki zmian zachodzących na rynku energetycznym.

Źródło: Innogy