Zrównoważone produkty dla zrównoważonego rozwoju – trendy na 2023 r.

209

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz częściej nie tylko obowiązek prawny, ale też niezbędny warunek, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Na to obecnie zwracają uwagę klienci, kontrahenci i inwestorzy. Nie ma mowy o tworzeniu marki odpowiedzialnej w aspekcie społecznym i ekologicznym bez produktów i usług, które będą zgodne z tą misją. 

Uwzględnianie czynników ESG w ocenie przedsiębiorstwa czy inwestycji dotyczy coraz większej liczby organizacji. Wszystko za sprawą Dyrektywy CSRD przyjętej przez Parlament Europejski 10 listopada 2022 r., która jest jednym z fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu i programu zrównoważonego finansowania. Rozszerza ona grupę firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju, precyzuje, które informacje niefinansowe będą publikowane zgodnie z europejskimi standardami oraz umożliwia poddawanie ich niezależnym audytom. Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek sprawozdawczości niefinansowej już za 2024 rok na firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników i spełniające kryterium przychodowe. Sprawozdawczość niefinansowa za rok obrotowy 2025 będzie obligatoryjna dla firm zatrudniających ponad 250 osób, a za rok kolejny dla większości małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak wiele firm, nawet mimo braku oficjalnego obowiązku, już teraz dostrzega konieczność sięgnięcia po wskaźniki inne niż te finansowe, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, zyskać zaufanie wśród inwestorów, klientów oraz przyciągać najlepszych pracowników.

Biznes przyszłości to biznes zrównoważony

W dyskusji poświęconej kryteriom kwalifikowania działalności gospodarczej jako „zrównoważonej” używa się skrótu „ESG”, który odnosi się do słów: „Environmental”, „Social” oraz „Governance”. Terminy te dotyczą kolejno kwestii z zakresu ochrony środowiska, społecznych oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i ładu korporacyjnego. Aby zatem działalność gospodarcza mogła zostać uznana za zrównoważoną, powinna spełniać określone w ramach ESG kryteria. Nie wystarczy mieć tylko dobre wyniki finansowe, aby przyciągnąć inwestorów i kapitał. Coraz częściej liczą się więc zobowiązania wobec środowiska i planety, których wyznacznikiem nie są deklaracje opisane w strategii, ale realne produkty i usługi. Według badań IBM Institute for Business Value, aż 80% konsumentów przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju firm, od których kupują produkty oraz usługi.

Zdaniem Aleksandry Banaś, prezes zarządu spółki ifm electronic, zajmującej się produkcją innowacyjnych i specjalistycznych czujników: – Klienci coraz częściej dokonują wyborów zakupowych w oparciu o to, co firma ma do zaproponowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Równie istotną grupą interesariuszy są pracownicy, którzy zaczynają podejmować decyzje o podjęciu pracy w organizacji z jasnymi zobowiązaniami społecznymi oraz środowiskowymi. Warto już teraz, niezależnie od etapu, na jakim się znajdujemy, zacząć identyfikować potrzeby w zakresie raportowania ESG, które powinny wyznaczać, w jakim kierunku będzie zmierzać oferta produktów i usług.

Produkty i usługi dla zrównoważonego biznesu

Tylko zrównoważony łańcuch dostaw jest w stanie zapewnić produkty i usługi spełniające coraz bardziej wygórowane oczekiwania klientów. Takie towary mają z kolei szansę w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu. Współczesny łańcuch dostaw powinien koncentrować się na minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo we wszystkich etapach logistycznych, począwszy od produkcji, poprzez składowanie, a na dostawie kończąc. Według raportu State of Supply Chain Sustainability 2020 opracowanego przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology dzieje się tak głównie poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 

Jak podkreśla Aleksandra Banaś: – Niezbędna jest współpraca wszystkich uczestników łańcucha dostaw, którzy powinni wspólnie podejmować konkretne działania celem korzystania z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz racjonalnie użytkowanych zasobów. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwe środki, wspierając się nowoczesną technologią oraz narzędziami do projektowania procesów przemysłowych w sposób, który umożliwia oszczędzanie zasobów i energii, a także optymalizację procesów.

Planowanie procesów oszczędzających zasoby

Procesy produkcyjne generują dużą ilość danych, których prawidłowe przetworzenie gwarantuje dostęp do wiedzy pozwalającej znacząco skrócić czas projektowania oraz zoptymalizować procesy na linii produkcyjnej. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesne technologie, które przetwarzają dane z czujników do poprawy procesów. Specjalistyczne sensory zbierają dane z wielu obszarów, które, jeśli zostaną dobrze przetworzone i zinterpretowane, są w stanie dostarczyć informacji niezbędnych do zminimalizowania strat, a także uczynić procesy bardziej wydajnymi. Czujniki idą w parze z algorytmami, które wykorzystują dane, znajdują sensowne wzorce i stosują analizy do przewidywania problemów i ostrzegania zespołów konserwacyjnych, aby je rozwiązać, zanim się pojawią.