FAMUR PEMUG rozbuduje i zmodernizuje zakład w kopalni „Budryk”

1765

Została podpisana umowa pomiędzy FAMUR PEMUG Sp. z o.o. i Jastrzębską Spółką Węglową SA, na mocy której wchodząca w skład Grupy FAMUR spółka FAMUR PEMUG rozbuduje i zmodernizuje Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla w należącej do JSW kopalni „Budryk”. Wartość kontraktu wynosi 132,3 mln zł.

Zakres umowy obejmuje m.in. przygotowanie projektów wykonawczych, budowę i przebudowę obiektów budowlanych, dostawę urządzeń mechanicznych (w tym m.in. pras filtracyjnych, wirówek, osadzarek, przesiewaczy, przenośników, pomp) oraz urządzeń elektrycznych wraz z wyposażeniem i instalacjami. FAMUR PEMUG będzie również odpowiedzialny za montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji typu koncesyjnego dla całości Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. Realizacja kontraktu będzie następować etapowo do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W 2016 roku doszło do przeniesienia aktywów Segmentu Infrastruktury Zakładów Górniczych FAMUR SA do spółki FAMUR PEMUG sp. z o.o. Celem tej operacji było optymalne dostosowanie procesów operacyjnych i struktury organizacyjnej do prowadzonej przez firmę działalności.

– Podpisanie kontraktu z JSW jednoznacznie utwierdza nas w przekonaniu, że celowe jest konsekwentne działanie w zakresie rozwoju biznesu związanego z przeróbką kopalin. Po zmianie modelu biznesowego na początku 2016 roku spowodowanej wydzieleniem tej części działalności i zintegrowanie jej w Segmencie Surface Grupy FAMUR, przywróciliśmy na rynek górniczy znany i ceniony w branży brand „PEMUG”. Obecnie jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawalni, jako spółka FAMUR PEMUG. Realizujemy zadania, jako Generalny Wykonawca przy jednoczesnym wsparciu dla klienta w zakresie doboru najlepszych technologii wzbogacania urobku – mówi Paweł Maksym, Prezes Zarządu FAMUR PEMUG Sp. z o.o. – Kontrakt w kopalni Budryk wskazuje, że potrzeby spółek węglowych w zakresie ulepszania parametrów sprzedawanego węgla, przy obecnych uwarunkowaniach środowiskowych, są bardzo duże. Istotnym elementem tego projektu jest fakt, że modernizacja i rozbudowa Zakładu będzie się odbywała przy zachowaniu obecnego poziomu produkcji węgla. Reasumując, przystępujemy wspólnie z JSW do realizacji bardzo skomplikowanego zadania, jednego z największych w ostatnich latach w zakresie wzbogacania węgla, realizowanego w czynnym Zakładzie Przeróbczym. Jego efektem ma być zwiększenie możliwości produkcyjnych węgla koksującego – dodaje Paweł Maksym.

– Podpisanie umowy z JSW i realizacja zamówienia w KWK Budryk jest dowodem na to, że dzięki produkcji i dostarczaniu zaawansowanego sprzętu, Grupa FAMUR wspiera technologicznie rozwój branży górniczej w Polsce. Planowany w najbliższych latach wzrost inwestycji w krajowym górnictwie znacząco przyczyni się do jego modernizacji. Jestem przekonany, że FAMUR, jako krajowy lider na rynku dostawców kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, będzie znaczącym partnerem w procesie unowocześniania i podnoszenia wydajności polskich kopalń – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA. – Kilka lat temu rozpoczęliśmy w Famurze program restrukturyzacji i optymalizacji jego działalności. Uzyskana w ich wyniku struktura organizacyjna pozwala nam jeszcze pełniej wykorzystywać potencjał i drzemiące w Grupie doświadczenie, tym samym istotnie zwiększając stopień naszej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym – podsumowuje Mirosław Bendzera.

Źródło: Famur oraz JSW SA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj