FAMUR w konsorcjum z Kopex Machinery dostarczy kompleks ścianowy dla Grupy Tauron

940

Konsorcjum FAMUR S.A. i Kopex Machinery S.A. zawarło ze spółką Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. umowę na dostawę fabrycznie nowego, wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem. Wartość netto umowy to 72,4 mln zł.

Kompleks ścianowy Nowe Brzeszcze jest kolejnym zaawansowanym technicznie projektem powstałym we współpracy Grupy FAMUR i Grupy Kopex. Przedmiotem kontraktu są maszyny i urządzenia, m.in. obudowa zmechanizowana, system odstawy, agregaty zasilające oraz urządzenia elektryczne. Dostarczone w ramach konsorcjum rozwiązania będą eksploatowane przy drążeniu wyrobisk górniczych w ścianie 05 i 06 pokładu 510 Kopalni Nowe Brzeszcze. Podpisana umowa przewiduje, że w pełni funkcjonalny sprzęt będzie dostarczony zamawiającemu do 30 grudnia 2016 roku.

– Pomimo utrzymującej się w ostatnich latach trudnej sytuacji górnictwa rynek krajowy wciąż stanowi dla FAMUR S.A. bardzo ważną część aktywności. Zwłaszcza teraz, kiedy obserwujemy głębokie zmiany strukturalne w naszej branży, staramy się jeszcze bardziej zacieśniać współpracę z polskimi sektorem węglowym. Wypracowanie optymalnych rozwiązań pozwalających poprawiać efektywność techniczną i kosztową eksploatacji to wspólne zadanie kopalń oraz zaplecza okołogórniczego – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A. – Podpisanie kontraktu z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. jest dowodem na to, że FAMUR jest sprawdzonym i godnym zaufania dostawcą sprzętu górniczego. Konsorcjum z Kopex Machinery pozwoliło nam na przygotowanie kompleksowej oferty, która okazała się najlepsza na rynku zarówno pod kątem cenowym, jakościowym, jak i technologicznym. Zawarta umowa potwierdza również naszą wiarygodność, jako partnera, którego urządzenia stanowią pierwszy wybór dla spółek modernizujących polskie górnictwo – dodaje Mirosław Bendzera.

www.famur.com