Bezpieczeństwo elektromagnetyczne. Jakie są zalety stosowania połączeń plecionek płaskich uziemiających?

506

Powszechność stosowania bardzo wrażliwych urządzeń elektronicznych w coraz bardziej strategicznych miejscach powoduje konieczność zapewnienia im odpowiednich warunków środowiskowych. Urządzenie nie może bowiem powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń i powinno być zdolne do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nie może też emitować zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku, czyli powinno spełniać warunki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Jednym z istotnych czynników wpływających na te zjawiska jest właśnie sposób wykonania połączeń uziemień i mas. Odpowiedzią na tego typu wyzwania są, oferowane przez firmę Helukabel taśmy plecione uziemiające, wykonane w całości z miedzi ocynowanej, pracujące w zakresie temperatur od –20°C do +125°C. Grubość pojedynczego drutu w pasemku wynosi 0,2 mm, a styki są tłoczone bezszwowo. Taśmy plecione uziemiające Helukabel są również odporne na cykliczne przegięcia. Warto przyjrzeć się bliżej karcie katalogowej produktu.

Plecionki o innych długościach i średnicach otworów niż te w karcie katalogowej są dostępne na zamówienie. Dostępne są również taśmy plecione wykonane z pojedynczego drutu w pasemku o grubości 0,1 mm.

Jakie są zalety stosowania połączeń plecionek płaskich uziemiających?

Płaskie połączenia wyrównawcze mają mniejszą impedancję falową (szczególnie chodzi tu o indukcyjność zastępczą płaskiej plecionki względem okrągłej żyły ochronnej dawniej stosowanej w tym celu masowo). Wiadomo, że wzrost częstotliwości wzmacnia efekt impedancji, ponieważ Z= ωL=2πfL. Podobnie dla rezystancji – dla wyższych częstotliwości występuje efekt naskórkowości, płaskie połączenie ma mniejszą rezystancję niż okrągłe, gdyż korzystniejszy jest stosunek powierzchni do przekroju poprzecznego (mówiąc kolokwialnie jest do dyspozycji więcej powierzchni). Zatem i dla reaktancji indukcyjnej i dla rezystancji jest lepiej mieć połączenie płaskie. Oczywiście pomiary “zwykłymi” miernikami nie wystarczą, bo dla prądu stałego, czy 50 Hz nic szczególnego nie widać. Korzyści zaczynają się tak naprawdę dla kilku kHz, a z takimi częstotliwościami masy do czynienia dla falowników PWM (czyli dla praktycznie wszystkich napędów regulowanych).

Impedancja plecionki

W środowisku gdzie zakłócenia elektromagnetyczne stają się coraz liczniejsze, zgodność elektromagnetyczna ma coraz większe znaczenie przy projektowaniu i montażu rozdzielni i szaf sterowniczych. Aby uniknąć “błądzących” prądów, konieczne jest by wszystkie elementy konstrukcji, wewnątrz szafy i na zewnątrz, posiadały taki sam potencjał elektryczny. Dlatego, ważne jest aby połączyć wszystkie metalowe części elementami dającymi niską impedancję przy wysokiej częstotliwości. Połączenia kablami nie są skuteczne. Tylko krótkie i płaskie przewodniki dają pożądany efekt. Impedancja plecionki jest 10 (nawet do 20) razy mniejsza niż okrągłego kabla.

Aby unikać oddziaływania na siebie poszczególnych zakłóceń należy: przewody zasilania, przewody zasilające silnik od przemiennika, przewody sterujące i przesyłające dane (poniżej 48 V) powinny być rozdzielone i ułożone z odstępem min. 15 cm od siebie. Aby otrzymywać wysokoczęstotliwościowe połączenia (HF) z niską wartością rezystancji, przewody uziemienia, ekrany oraz inne połączenia metalowe (np. płyta montażowa, zamontowane urządzenie), muszą całą swoją powierzchnią zostać podłączone do powierzchni metalowej. Uziemienia i przewody wyrównawcze potencjału dobierać z możliwie dużym przekrojem (min. 10 mm2).

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice

Tel.: 46/ 858 01 00
email: biuro@helukabel.pl
www.helukabel.pl