Polska potentatem branży meblarskiej Nowe perspektywy zawodowe dla stolarzy

526

Polska jest potentatem na rynku meblarskim. Wartość produkcji w Polsce w 2018 r.zbliżyła się do 50 mld zł. W 2018 r. Polska wyeksportowała meble o szacunkowej wartości ponad 10,6 mld euro. Branża stolarska stanowi potężną perspektywę w kontekście rynku pracy. Zintegrowany System Kwalifikacji otwiera nowe możliwości zawodowe dla stolarzy meblowych.

Jak podaje serwis bankier.pl, wartość produkcji mebli w Polsce w 2018 r. przekroczyła 49 mld zł, a wartość eksportu zbliżyła się do 47 mld zł. Polscy producenci zajmują dzięki temu drugie miejsce w Europie i szóste na świecie jeśli chodzi o produkcję mebli, wyprzedzając m.in. Włochy. W branży meblarskiej działało w 2017 r. ponad 26 tys. firm, w których zatrudnionych było ponad 151 tys. osób. Pokazuje to, jak duże możliwości daje branża pracownikom wszystkich specjalizacji – rzemieślnikom, pracownikom fizycznym oraz biurowym. Dla tych pierwszych Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) otwiera nowe perspektywy dzięki możliwości uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.

Nowocześniejszy dyplom mistrzowski dla stolarza

Zawody rzemieślnicze, w tym stolarz meblowy, to profesje, w których najbardziej liczy się to, co potrafi fachowiec oraz rekomendacja. Rzemieślników, częściej niż innych specjalistów, wybieramy z polecenia. Nie zawsze jednak jest łatwo zweryfikować umiejętności danego fachowca. Dlatego nawet w branży opartej na rekomendacjach formalne potwierdzenie kompetencji może ułatwiać transakcje oraz rekrutację.

Potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie stolarza meblowego jest dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze. Specjalista uzyskuje je po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie. Dzięki tym certyfikatom rzemieślnik może udowodnić swoje umiejętności. Teraz dokumenty będą miały nowocześniejszą formę: na każdym z nich będzie znajdował się numer Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest to możliwe dzięki wdrażanemu w Polsce Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Rzemieślnicy coraz bardziej rozchwytywani

Kompetencje stolarza dołączyły do listy kwalifikacji, które znajdują się w ZSK.Co to oznacza? Teraz certyfikaty: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze będą miały wyraźnie oznaczone poziomy PRK.Dzięki temu kwalifikacje można będzie porównywać do analogicznych dokumentów funkcjonujących w innych krajach, w których działają systemy kwalifikacji. W branży, w przypadku której tak duży procent obrotu stanowi eksport, taka możliwość stanowi istotną zaletę. ZSK rozwija się i z pewnością w nadchodzących miesiącach pojawią się kolejne propozycje związane z zawodami rzemieślniczymi.Ostatnio odnotowuje się powracający popyt na tę grupę specjalistów – w szczególności na stolarzy. Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiada na tę tendencję, otwierając dla nich dodatkowe perspektywy na chłonnym obecnie rynku pracy.

Skorzystają pracodawca i pracownik

Zintegrowany System Kwalifikacji to narzędzie, które zbiera i porządkuje kwalifikacje. Korzyści, jakie niesie za sobą system z punktu widzenia rynku pracy, są bardzo wyraźne – zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca, który ma w  potwierdzenie umiejętności kandydata, łatwiej uniknie błędów w rekrutacji, a sam jej proces może być maksymalnie skrócony. Jest to szczególnie istotne w branży meblarskiej, w której zatrudnionych jest ponad 150 tys. osób – działa w niej więc bardzo mocno efekt skali.

Sam pracownik z kolei zyskuje dzięki ZSK na trzech płaszczyznach: zawodowej, społecznej i psychologicznej. Po tym jak formalnie potwierdzi swoje umiejętności i otrzyma dokument z numerem PRK, jego szanse na rynku pracy wzrosną. Po pierwsze, certyfikat jest jego atutem podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być dzięki niemu pewien kompetencji kandydata. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich umiejętności do potrzeb zmieniających się branż, stałego poszerzania wiedzy, a także przekwalifikowywania się. System został pomyślany tak, by wspierać elastyczność. Po trzecie, dzięki posiadaniu wartościowego potwierdzenia swoich umiejętności pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadomy, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny.

– W systemie znajdują się bardzo zróżnicowane kwalifikacje, w tym także rzemieślnicze –mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.– Branża meblarska działa bardzo aktywnie, rozwija się, generując duże potrzeby w kontekście HR, a co za tym idzie – dając rozległe możliwości potencjalnym pracownikom. Twórcy systemu wyszli naprzeciw tym potrzebom dodaje.

Za rozwój systemu w Polsce odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych, a pieczę nad certyfikacją sprawują uznane instytucje.

Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/
Źródło zdjęć: Meble Wójcik