Branżę produkcyjną czeka trudny rok, ale 2025 wygląda bardziej optymistycznie

232

Ogólne prognozy dla globalnego przemysłu wytwórczego na ten rok są trudne, a wiele firm zgłasza spadek zamówień i oczekuje się, że większość regionów odnotuje spadek. Na horyzoncie widać jednak pewne pozytywne oznaki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a wiele terytoriów zakończy rok w nieco lepszej sytuacji niż oczekiwano, zgodnie z wynikami naszego najnowszego narzędzia do śledzenia produkcji przemysłu wytwórczego (MIO).

Nie oznacza to jednak, że 2024 r. nie będzie nadal trudnym rokiem dla globalnej produkcji, przy czym warunki w Chinach mogą być nieco gorsze niż pierwotnie przewidywano, a szczególnie trudne 12 miesięcy dla segmentu maszyn produkcyjnych. Ciągła ostrożność w zakresie wydatków oznacza, że wiele firm decyduje się „poczekać i zobaczyć”, jeśli chodzi o inwestycje w sprzęt i nadal nie jest jasne, kiedy portfele zamówień maszyn produkcyjnych zaczną się poprawiać.

Dane i raporty nadal wskazują na „silne” ożywienie w 2025 r.

Teraz, gdy mamy lepszy wgląd w to, jak potoczy się rok 2024, w następstwie licznych targów branżowych i rozmów z kadrą kierowniczą, zrewidowaliśmy nasze prognozy, aby to odzwierciedlić. Nasze przewidywania dotyczące łagodnego 2024 r. dla globalnej produkcji, po którym nastąpi „silne” ożywienie w przyszłym roku, w większości się utrzymują. Z targów wynika, że portfele zamówień kurczą się, ale prognozujemy ożywienie działalności produkcyjnej pod koniec tego roku lub na początku 2025 r., pozostawiając wiele obszarów w lepszej niż oczekiwano sytuacji. Dopóki jednak nie nastąpi ożywienie, trudno jest ocenić, jak silne lub trwałe ono będzie.

Chociaż przewidujemy, że ożywienie nastąpi w 2025 r., nie jest od razu jasne, skąd będzie ono pochodzić, dlatego wprowadziliśmy niewielką korektę w dół naszego prognozowanego wzrostu dla Chin w 2024 r. (z 2,8% w poprzedniej edycji do 2,4%). Biorąc pod uwagę, że Chiny odpowiadają za prawie połowę wartości całego rynku produkcyjnego i obecnie napędzają ogólny wzrost na poziomie globalnym, wszelkie rewizje lub zawirowania na rynku chińskim będą miały znaczący wpływ na globalne perspektywy i mogą spowodować niewielki spadek MIO w porównaniu z 2023 r.

Zielone pędy ożywienia są widoczne w amerykańskiej gospodarce (często są to sygnały ostrzegawcze dla globalnego przemysłu wytwórczego), ale nie dotyczy to Europy. Wszystkie cztery główne europejskie gospodarki produkcyjne znajdują się w cyklu spadkowym, a prognozy na ten rok pozostają ponure.W rzeczywistości, podczas naszych spotkań z firmami na targach Hannover Messe, wiele z nich mówiło o słabnących portfelach zamówień na drugą połowę roku.Pozytywne sygnały w USA prawdopodobnie pojawią się w innych częściach świata w drugiej połowie 2024 r., tworząc warunki dla oczekiwanego ożywienia w 2025 r.

Przemysł maszynowy nadal rozwija się powoli

W odpowiedzi na prośby subskrybentów rozszerzyliśmy to wydanie MIO o podsumowanie profili siedmiu różnych sektorów maszynowych, a w przyszłych wydaniach uwzględnimy kolejne segmenty.Z wyjątkiem branży półprzewodników i elektroniki, która doświadczyła już znacznego spowolnienia i znajduje się obecnie w fazie ożywienia, nasze prognozy wzrostu dla pozostałych sektorów są stosunkowo podobne.

Poniższy wykres przedstawia prognozowany wzrost dla sektora maszyn włókienniczych, ilustrując nasze oczekiwania dotyczące spadku ekspansji rynkowej w 2024 r., a następnie powrotu do stałego wzrostu od 2025 r. do 2028 r. Profil na 2024 r. dla 5 największych regionów odzwierciedla to, co słyszeliśmy od dostawców maszyn o spadających zamówieniach i niechęci klientów do inwestowania w nowy sprzęt.

Wartość MIO i stopa wzrostu r/r dla najważniejszych regionów (w USD)

Przewiduje się, że globalny rynek maszyn włókienniczych skurczy się w tym roku, zanim powróci na ścieżkę wzrostu.

Przykładowo, rozmawialiśmy z jedną z firm zajmujących się produkcją maszyn włókienniczych, która odnotowała znaczny spadek zaległości, ponieważ jej zamówienia gwałtownie spadły i zakończyła wiele prac w swoich księgach. Jest to jedna z wielu firm produkujących maszyny we wszystkich sektorach przemysłu, które zgłaszają podobne problemy z przyjmowaniem zamówień.

Zamiast wymieniać całe maszyny, firmy wydają się pozostawać przy tym, co mają i decydują się na utrzymanie ich w ruchu poprzez wymianę części w razie potrzeby. Oczekuje się, że ta ostrożność w inwestowaniu w maszyny utrzyma się nawet po tym, jak przemysł wytwórczy zacznie się ożywiać i nie jest jasne, kiedy to podejście „poczekamy i zobaczymy” się skończy, a sprzedaż maszyn produkcyjnych wzrośnie.

Przemyślenia końcowe…

Wciąż nie wiadomo, jak i kiedy nastąpi ożywienie w globalnej produkcji – a w szczególności w segmencie maszyn produkcyjnych. Chiny doświadczają szeregu wyzwań gospodarczych, a to, kiedy i jak skutecznie je pokonają, będzie miało znaczący wpływ na globalne perspektywy.Globalne niepokoje polityczne i wybory, takie jak listopadowe wybory prezydenckie w USA, również będą miały wpływ na wyniki przemysłu wytwórczego. Wszystko wskazuje jednak na to, że w niedalekiej przyszłości nastąpi ożywienie gospodarcze i rośnie optymizm, że nastąpi to w pierwszej połowie 2025 roku. Potwierdzają to nasze rozmowy z profesjonalistami z branży i obecność na międzynarodowych targach.

Źródło: Interact Analysis