Czy polskie patenty mogą konkurować z produktami zagranicznych marek?

1476

Tak, kropka. Tu można by zakończyć dociekania, ale tego nie zrobimy. Polskie patenty nawet muszą zacząć być konkurencyjne. Inaczej czeka nas los pozostania wiecznymi konsumentami, zamiast wytwórcami nowych technologii. Oczywistym jest fakt, że tylko innowacje są przepustką do rozwoju gospodarczego. Z opracowań statystycznych GUS wynika, że wydatki na R&D rosną istotnie z roku na rok. Opracowanie publikowane pod koniec zeszłego roku za 2018r. wyraźnie wskazuje na zwiększenie nawet o połowę w niektórych branżach wydatków na opracowanie nowych technologii w porównaniu do ostatnich czterech lat.

Ciężar rynku będzie powoli przenosił się z produktów na usługi w niektórych sektorach. Postęp w dziedzinie domowego AGD nie będzie rósł wykładniczo w krótkim czasie. Część branż będzie musiała zmienić system przychodów poprzez np. zmiany w licencjonowaniu lub upgrade’ach software’u.

Opracowanie nowych technologii zdecydowanie szybciej wychodzi firmom z branży IT. Grupa zdolnych programistów potrafi w stosunkowo niedługim czasie stworzyć nowy produkt lub usługę. Inaczej jest w przypadku skomplikowanych maszyn, drogich komponentów lub zaawansowanych technologii „kosmicznych”. Tutaj nakład środków jest wprost olbrzymi.

Polska jak ziarenko w korcu Europy w korcu świata

Przyszłość może nie być bardzo kolorowa dla Starego Kontynentu. Wojny handlowe pomiędzy USA i Chinami, wojny wpływów w Afryce czy Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie stawiają Europę w roli obserwatora bardziej niż czynnego uczestnika globalnych przemian. Unia Europejska zdecydowanie powinna przenieść swój ciężar z polityki na narzędzie wsparcia dla rozwijających się startupów. Oczywiście wielkie firmy z Niemiec czy Włoch mają znaczenia na rynku globalnym, jednak silna ekspansja firm amerykańskich czy chińskich może w przyszłości okazać się gwoździem do przysłowiowej trumny gospodarczej.

Polska jako członek Unii Europejskiej zdecydowanie powinna wysuwać się przed szereg i nie tylko zwiększać udział środków przeznaczanych na rozwój nowych technologii, ale tworzyć nowe konkurencyjne produkty i usługi. Ostatnie sukcesy rodzimych firm – z branży meblarskiej czy gier jak CDProject, mogłyby wyznaczać ścieżkę dla takich starupów jak np. Hyperpoland.

Sprowadzanie technologii może nas rzucić w rozwojowy niebyt, co zemści się na nas cenami nowych produktów oraz mniejszymi wpływami z handlu zagranicznego. Oczywistym rachunkiem ujemnym będzie zwiększony udział importu względem eksportu. Mamy potencjał, mamy dobre uczelnie, świetnych inżynierów, dostęp do technologii – a to oprócz kapitału finansowego jest najważniejsze w kwestii opracowywania i sprzedaży patentów.      B&R to nie tylko nowy trend, to także inwestycja. Unia Europejska wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia toteż na ciekawe pomysły przeznaczono duże fundusze.

Otwarte drzwi dla wszystkich

Wielkim zachwytem obdarza się ludzi, którzy tworzą otwarte kody, bezpłatne aplikacje i oprogramowanie do dalszego rozwijania. Czasem nie doceniamy tego co jest „za darmo”, a przecież wiadomo, że za darmo nic nie ma. Ostatnio portale internetowe rozpisywały się nad czeskim hackathonem, podczas którego grupa zapaleńców w weekend stworzyła oprogramowanie wyceniane na kilkaset milionów koron jako protest przeciwko zawyżanym kwotom ofert w zamówieniach publicznych. Współtworzenie nowych trendów i produktów to niezwykle cenne doświadczenie nawet jeśli nie dostaje się za nie wynagrodzenia. Jeśli w twojej firmie nie ma inicjatyw, które są związane z badaniami i rozwojem, skontaktuj się z innymi firmami – możesz wspierać pomysły i włączać się w projekty innych firm – np. w edukacji młodzieży. Wykorzystanie potencjału młodych ludzi to nie tylko działalność społeczna – w końcu to będą nasi przyszli pracownicy!

Autor: Magdalena Kamińska  absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się szeroko pojęta automatyzacją i robotyzacją. Propaguje idee Przemysłu 4.0 oraz zrównoważonego rozwoju. Jest założycielką platformy 4NETWORKERS, która ma służyć firmom Polski Północnej w tworzeniu trwałej sieci biznesowych partnerów. Jako koordynator Konferencji Automatyzacja i Robotyzacja w Przemyśle promuje ciekawe rozwiązania technologiczne i innowacyjne produkty.

Źródło: WWW.4NETWORKERS.EU