Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności

107

W dniach 4-5.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt. „Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności„.

Podczas wydarzenia eksperci szczegółowo omówią zagadnienia związane z aktualną polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz jej wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe. Więcej informacji o wydarzeniu i link do zapisów znajdziecie Państwo tutaj, a poniżej kilka kluczowych tematów, które prelegenci rozwiną podczas październikowego warsztatu.

Fit for 55 – unijny plan dążenia do zeroemisyjności

„Fit for 55” to ambitny plan Unii Europejskiej, mający na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Jest to kluczowy krok w dążeniu UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Główne założenia planu „Fit for 55” obejmują:

  • zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE,
  • wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla samochodów i vanów,
  • rozszerzenie zakresu unijnego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) na sektory morski i lotniczy,
  • wprowadzenie nowego systemu handlu emisjami dla budynków i transportu drogowego.

Dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w sektorze przemysłowym, plan „Fit for 55” przynosi wiele zmian. Wprowadzenie nowych norm emisji, rozszerzenie zakresu EU ETS oraz nowe wymogi dotyczące energii odnawialnej mogą wymagać od przedsiębiorstw inwestycji w nowe technologie i dostosowanie się do nowych regulacji. Jednakże, plan ten również otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości, takie jak rozwój w sektorze energii odnawialnej czy korzyści wynikające z handlu emisjami.

Reforma unijnego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Unijny System Handlu Emisjami (EU ETS) stanowi kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej, mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach przemysłowych. W ramach najnowszej reformy, system ten został poddany istotnym modyfikacjom, które mają przyspieszyć proces dekarbonizacji gospodarki europejskiej.

Kluczowe zmiany w ramach reformy EU ETS obejmują:

  • rozszerzenie zakresu systemu na sektory morski i lotniczy, co oznacza, że przedsiębiorstwa z tych sektorów będą musiały nabywać i przekazywać uprawnienia do emisji,
  • wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów emisji dla sektorów objętych systemem,
  • zmniejszenie liczby dostępnych uprawnień do emisji, co ma na celu zwiększenie ich wartości i zachęcenie do inwestycji w technologie niskoemisyjne.

Podobnie jak “Fit for 55”, reforma EU ETS przynosi dla firm nowe wymogi, takie jak konieczność zakupu większej liczby uprawnień do emisji czy dostosowanie się do nowych limitów emisji. Jednakże, dla tych, którzy zainwestują w technologie niskoemisyjne, istnieje szansa na osiągnięcie korzyści finansowych z handlu uprawnieniami.

Reforma, choć przynosi wiele korzyści w dłuższej perspektywie, wiąże się również z wyzwaniami. Wysokie koszty dostosowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz konieczność inwestowania w nowe technologie mogą stanowić wyzwanie w krótkim terminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj