Index MiU: Rośnie zdolność do konkurowania firm przemysłowych z sektora MŚP

436

Index MiU to realizowane na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce badanie zdolności do konkurowania firm przemysłowych z branży poligraficznej, spożywczej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wskaźnik informuje o tym, w jakiej kondycji do konkurowania są wymienione branże oraz jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia (MiU).

Główny Index MiU pod koniec 2021 roku wynosi 50,60 pkt i w porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru wzrósł o 6,69 pkt. Uzyskany wynik oznacza znacząco lepszą zdolność badanych branż do konkurowania obecnie, jak i w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że wartość głównego indeksu MiU jest najwyższa z dotychczasowych pomiarów, w tym również od pierwszego, przeprowadzonego w marcu 2020 roku, tuż przed początkiem pandemii Covid-19 w Polsce.

Ostatnie półtora roku obfitowało w szereg zmian i zawirowań w gospodarce. Firmy borykały się z problemami w dostawach, mniejszym popytem, a także zamrożeniem części gałęzi gospodarki. Szczególna w tym czasie była jednak pierwsza fala koronawirusa, podczas której przedsiębiorcy funkcjonowali w rzeczywistości pełnej niepewności, w całkowicie nowych warunkach. Dziś firmy są w nieco innej sytuacji. Wielu przedsiębiorcom udało się znaleźć nowych klientów, zmodyfikować model biznesowy, który pozwala rosnąć w nowej rzeczywistości i jest bardziej elastyczny i gotowy na zmiany, aby wychodzić z kolejnych fal pandemii. Przed przedsiębiorstwami stoją jednak kolejne wyzwania m.in. związane z cenami surowców, rynkiem pracy czy inflacją, które poddadzą badane przez nas firmy kolejnemu sprawdzianowi  – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Branża obróbki metali i poligraficzna w wyraźnie lepszej formie niż rok temu

Aktualny odczyt sub-indeksu dla branży obróbki metali wynosi 52,93 pkt. W porównaniu do poprzedniego pomiaru, przeprowadzonego we wrześniu 2020 roku, jest to wzrost o 11,36 pkt. Wynik sub-indeksu wskazuje, że w kolejnych miesiącach należy spodziewać się większej aktywności w zakresie ekspansji na nowe rynki oraz niższego ryzyka dla sektorów współpracujących z przetwórcami metali. Największy wpływ na wzrost wskaźnika mają zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz eksportowej.

Branża obróbki metali ma dziś znacząco wyższy potencjał do konkurowania niż jeszcze rok temu o tej samej porze, kiedy to kondycja firm do konkurowania obniżyła się po pierwszej fali pandemii koronawirusa na skutek m.in. utraty przychodów z takich branż jak motoryzacja czy lotnictwo. Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, przedsiębiorcy coraz lepiej dostosowują się do zmieniających się warunków gospodarczych, o czym świadczą wyniki sub-indeksu oraz wzrosty w analizowanych obszarach.

Tegoroczny odczyt sub-indeksu dla branży poligraficznej wynosi 53,70 pkt i w relacji do ubiegłorocznego pomiaru wzrósł aż o 20,65 pkt. Uzyskany wynik oznacza zdecydowaną poprawę kondycji do konkurowania firm z tej branży. W nadchodzących miesiącach należy spodziewać się wzmożonej aktywności przedsiębiorstw poligraficznych w zakresie rozszerzania działalności na nowe rynki i spadku ryzyka dla branż z nimi współpracujących. Najistotniejszy wpływ na poprawę sub-indeksu ma wzrost inwestycji w obszarze odnowień parku maszyn i urządzeń,  a także zwiększenie sprzedaży krajowej. Warto jednak zauważyć, że wzrosty są praktycznie w każdym z ośmiu badanych obszarów.