Inwestycje przesyłowe w świetle nowych regulacji: szanse i wyzwania dla branży energetycznej

319

W dniach 11-12.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt. „Realizacja inwestycji przesyłowych – praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne„.

Podczas wydarzenia eksperci przedstawią nowości wprowadzone w najnowszej wersji Ustawy dotyczącej strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe oraz zmiany w planowaniu przestrzennym i decyzjach dotyczących środowiska. Omówią również realizację inwestycji przesyłowych zgodnie z prawem budowlanym oraz podpowiedzą, jak zdobywać prawa do nieruchomości na potrzeby budowy czy modernizacji urządzeń przesyłowych.

Zapisy i szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się pod tym linkiem, a poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych kwestii, które w rozszerzonej formie zostaną zaprezentowane podczas warsztatu on-line.

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – Specustawa Przesyłowa

Ostatnie zmiany w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, znanej jako Specustawa Przesyłowa, wprowadzają istotne modyfikacje w zakresie realizacji inwestycji przesyłowych w Polsce. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb rynku energetycznego oraz zapewnienie większej elastyczności w procesie realizacji kluczowych inwestycji.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest rozszerzenie definicji inwestycji towarzyszących, które są ściśle związane ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych. Dotyczy to w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV.

Korzyści z nowelizacji są wielorakie. Po pierwsze, dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb rynku pozwoli na sprawniejszą realizację inwestycji, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po drugie, jasno określone ramy prawne dla inwestycji towarzyszących ułatwią koordynację różnych projektów i przyspieszą ich realizację.

Jednakże, jak każda zmiana, nowelizacja Specustawy Przesyłowej niesie ze sobą również pewne wyzwania. Wprowadzenie nowych definicji i regulacji wymaga od inwestorów dokładnej analizy nowych przepisów oraz dostosowania się do nich. Ponadto, konieczność koordynacji inwestycji towarzyszących z głównymi projektami przesyłowymi może wymagać dodatkowego nakładu pracy i środków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj