Nowe standardy komunikacyjne sektora przemysłowego w erze postcovidowej

670

W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie łatwo zapomnieć, jak ważne dla naszej produktywności i satysfakcji z pracy są kontakty społeczne. Nie powinniśmy lekceważyć ogromnego wpływu, jaki globalna pandemia wywarła na zachowania społeczne ludzi. W krótkim czasie większość z nas musiała szybko przestawić się z naszych normalnych, rutynowych aktywności na sytuację nadzwyczajną i ekstremalną polegającą na aktywnym minimalizowaniu fizycznych interakcji z naszymi współpracownikami i klientami.

Jako istoty społeczne, dobrze przystosowaliśmy się do nowej sytuacji i znaleźliśmy inne sposoby współpracy i produktywności w tym okresie, wykorzystując dostępne nam technologie. Wielu spośród nas zauważyło inne, pozytywne korzyści z przejścia na pracę wirtualną, takie jak włączenie ćwiczeń do codziennej rutyny lub poczucie zadowolenia z możliwości spędzania większej ilości czasu z najbliższą rodziną.

Po części aspekt ograniczeń nie dotyczył obszarów produkcyjnych, gdzie operacje, choć z problemami, miały swoją ciągłość. Nie można jednak nie wspomnieć o zmianach jakie nastąpiły i nastąpią w przyszłości także w tym sektorze gospodarki.

Zaakceptuj i dostosuj się

Po opadnięciu kurzu pandemicznego firmy produkcyjne będą w stanie spojrzeć w przyszłość, z której wyłoni się istotne pytanie–w jaki sposób niezależnie od potencjalnych ograniczeń produkcyjnych zorganizować działania tak, aby w przyszłości były bardziej odporne na tego typu sytuacje lub zmiany?

Z moich obserwacji wynika, że istnieją trzy wyraźne obszary, na których organizacje z tego sektora gospodarki powinny skupić swoją uwagę, aby wprowadzić pozytywne zmiany i promować bezpieczne i produktywne zachowania:

  1. Zmiany na hali produkcyjnej

W przyszłości liderzy produkcji będą o wiele bardziej wyczuleni na to, w jaki sposób pracownicy pracują i dystansują się od siebie na hali produkcyjnej. Podczas gdy organizacje zazwyczaj spędzały ostatnią dekadę na definiowaniu roli automatyzacji, teraz możemy spodziewać się znacznie większej koncentracji na definiowaniu roli ludzi, która kiedyś była uważana za oczywistą.

Pandemia skłoniła dyrektorów w fabrykach do dokładniejszego rozważenia, w jaki sposób mogą przeprojektować układ przestrzeni roboczej w produkcji w najbardziej optymalny sposób. Obejmuje to planowanie, w jaki sposób operatorzy maszyn mogą zachować odpowiednią odległość i w jaki sposób pracownicy mogą zostać przeniesieni z ręcznej interakcji z maszynami w kierunku kierowania operacjami z pomieszczeń kontrolnych. W tym celu możemy spodziewać się szerszego wykorzystania oprogramowania do optymalizacji układu przestrzeni roboczej w produkcji i przepływu pracowników.

  1. Zmiany w łańcuchu dostaw

Krajowe zakłady produkcyjne dobrze zareagowały na pilną sytuację związaną z COVID-19. Pytanie brzmi: czy jeśli w przyszłości napotkają kolejną sytuację podobną do pandemii, zareagują podobnie czy w inny sposób?

Aby być przygotowanym, należy spodziewać się, że producenci będą kłaść większy nacisk na wykorzystanie sieci fabryk, aby upewnić się, że linie produkcyjne mogą szybko przenieść się z fabryk dotkniętych dużą ilością infekcji załogi, do innych lokalizacji, które mogą zaspokoić popyt. Wymaga to od firm większej przewidywalności i przejrzystości oraz elastyczności w całym łańcuchu dostaw.

Lokalne zaopatrzenie zyska na znaczeniu, ponieważ firmy będą dążyć do zwiększenia niezawodności i ograniczenia potencjalnych wąskich gardeł. Należy również oczekiwać znacznego rozwoju technologii produkcji na żądanie, takich jak produkcja przyrostowa i robotyzacja, które zwiększą możliwości wyboru dla decydentów oraz będą wspierać ciągłość operacji i odporność biznesową firm.

  1. Zmiany w komunikacji

Choć spędzanie dnia pracy na przeskakiwaniu z jednej wideokonferencji na drugą jest efektywne czasowo, nie sądzę, abyśmy przekroczyli rubikon w zakresie naszych fizycznych interakcji. Z czasem będziemy świadkami powrotu osobistego budowania relacji i nawiązywania kontaktów, jednak będzie to w większym stopniu połączone z interakcjami cyfrowymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi videokomunikacji.

Automatyzacja polega na umożliwieniu ludziom korzystania z informacji. Oczekujmy większego wykorzystania technologii zdalnych, aby pomóc pracownikom współpracować w różnych lokalizacjach i korzystać z wiedzy specjalistycznejcałej firmy bez konieczności fizycznego kontaktu. Przesunięcie w kierunku zdalnego wsparcia przyniesie również zmiany w sposobie współpracy firm z klientami. Powszechne stanie się zdalne rozwiązywanie problemów klientów poprzez zdalne dostępy do robotów i maszyn produkcyjnych w fabrykach. Pandemia tylko przyspieszyła ten proces, a zdalne zarządzanie obszarem produkcyjnym stanie się nowym standardem. Od tego jak zostaną zbudowane nowe procedury komunikacyjne w innej rzeczywistości będzie zależała efektywność produkcji, komunikacji i całego obszaru wytwórczego.

Hubert Kowalski
konsultant w firmie doradczej Déhora