Przemysł przyszłości, czyli relacja z konferencji Top Industry Summit

275

14 października w hotelu The WestinWarsawodbyła się konferencja „Top IndustrySummit” podczas której dyskutowano o kluczowych kierunkach rozwoju przemysłu. Trzy panele dyskusyjne, cztery wystąpienia oraz 12 rozdanych „Diamentów Top Industry” to jedynie skrót z tego, co się działo podczas IX edycji konferencji.

Część merytoryczną wydarzenia otworzyło wystąpienie Pawła Kolczyńskiego, Wiceprezesa Zarządu w Agencji Rozwoju Przemysłu, na temat pandemii w sferze gospodarczej.

Po tym wstępie nadszedł czas na dyskusje panelowe. Osią tematyczną pierwszej z nich były inteligentne fabryki. Czy wdrożenie nowych technologii powinno być celem działalności gospodarczej przedsiębiorstw? Na to pytanie paneliści zgodnie odpowiedzieli, że nie jest to cel, tylko środek dzięki, któremu poprawia się jakość i efektywność pracy i zużycia energii. Wdrażając nowe technologie takie jak automatyzacja szybko może nasunąć się pytanie po co nam pracownicy? „To nie tędy droga, roboty nigdy nie zastąpią ludzi”, stwierdził Ireneusz Borowski – Country Manager, DassaultSystèmes i dodał, że nowe technologie należy wykorzystać tylko w tych obszarach, w których będzie nam pomagała. Obecnie wykorzystanie robotów i kobotów w przedsiębiorstwach w Polsce jest 2 razy niższe niż u naszych południowych sąsiadów i aż 10 razy niższe niż za naszą zachodnią granicą. Pracujmy mądrze a nie ciężko, w związku z czym każda powtarzalna praca wykonywana przez człowieka powinna zostać zautomatyzowana. Podsumowując ten panel można powiedzieć, że rewolucja 4.0 to ewolucyjna zmiana technologiczna, której efekt jest rewolucyjny.

„Polski biznes a inteligencja przemysłowa” – tak brzmiał tytuł drugiego wystąpienia, którego autorem byłArtur Pollak– Prezes Zarządu, APA Group. Duże firmy i korporacje są już po rewolucji 4.0 i wpisują się w cały łańcuch dostaw. Mówca w swojej prezentacji opowiedział m.in. o roli MŚP i polskich przedsiębiorców w rewolucji 4.0 oraz o tym, gdzie szukać odpowiednich wzorców i jak skutecznie je implementować w swoich organizacjach. Ponadto zaprezentowane zostało casestudy o czynnikach ograniczających działalność gospodarczą w zarządzaniu ekosystemem biznesowym największego producenta stali w Europie ulokowanego na Śląsku.

Drugie case study zaprezentował Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający, Metroplan Polska, a zatytułowane było „Automatyzacja magazynów na tle przewidywanych zmian w łańcuchach dostaw”. Obecnie w Polsce zachodzi bardzo ciekawy proces intensywnej rozbudowy sieci drogowej. Skłania to firmy do centralizowania swoich systemów dystrybucyjnych. Już nie będzie trzeba być blisko klienta skoro mamy infrastrukturę drogową umożliwiającą robienie wszystkiego szybciej i taniej. Prognoza na 2022 rok i kolejne lata jest taka, że systemy dystrybucyjne będą centralizowane.

Drugi panel dyskusyjny zatytułowany był „Logistyka 4.0”. „Widzimy obecnie olbrzymi wzrost ilości zamówień na wynajmowaną, elastyczną powierzchnię magazynową. Teraz szybka reakcja, kontrakty 3-letnie a stabilizacja biznesu przyjdzie, gdy będą się one kończyły. Wtedy też  zobaczymy jak wpływ na całe łańcuchy dostaw miała pandemia” – taką wizję przyszłości zaprezentował Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający, Metroplan Polska. „Nie można zmarnować dobrego kryzysu” powiedział kiedyś Winston Churchill i to, co się dzieje obecnie jest olbrzymią szansą dla Polski z dwóch powodów: regionalizacja łańcuchów dostaw oraz przesunięcie, jeśli chodzi o rodzaje frachtu z lotnictwa na korzyść kolei. Jesteśmy w sytuacji bardzo gwałtownych zmian, wiele firm zarządza tym co dzieje się obecnie i stara się przeczekać kryzys. Trzeba jednak myśleć o przyszłości a trwałym rozwiązaniem jest postępująca automatyzacja i digitalizacja branż, w co przedsiębiorstwa powinny intensywnie inwestować, aby po tej burzy móc lepiej konkurować.

Czwartym wystąpieniem tego dnia była prezentacja wygłoszona przez Filipa Polita, Dyrektora sprzedaży krajowej, FlexSimInterMarium pt. „Od symulacji po digitaltwin”. Czym jest bliźniak cyfrowy i do czego służy? Przede wszystkim bliźniak cyfrowy potrzebuje centralnego miejsca, z którego pobiera aktualne dane. Następnie wysyła dane i uruchamia replikacje, by przeanalizować przyszłe zachowania systemu i finalnie system dopasowuje zachowania systemu fizycznego. Wdrożenie bliźniaka cyfrowego należy dostosować do etapu cyfryzacji i automatyzacji, w którym znajduje się przedsiębiorstwo.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na trzeci panel, którego osią tematyczną była energetyka przyszłości. „Gaz jest tym paliwem, które może pomóc naszej gospodarce, czy też gospodarce europejskiej w niełatwej transformacji energetycznej” – tym stwierdzeniem rozpoczęła dyskusjęJoanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, PGNiG SA. Jakie jeszcze źródła energii pomogą w transformacji cyfrowej i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo energetyczne? Zdaniem panelistów na pewno nie będzie to biogaz, od którego się odchodzi a offshore wydaje się być bardzo kosztowny w związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury przesyłu energii wyprodukowanej w ten sposób. Krokiem w dobrym kierunku jest na pewno postawienie na energię wiatrową oraz decentralizacja źródeł energii, do czego jako kraj, póki co nie jesteśmy przygotowani. Dotyczy to zarówno uregulowań prawnych, jak i ogólnego profilu polskiej energetyki. Paneliści zwrócili również uwagę na potrzebę intensywnego kształcenia przyszłych kadr z sektora energetycznego oraz na konieczność edukacji energetycznej społeczeństwa. Taką edukację skutecznie przeprowadzono w Niemczech dzięki czemu społeczeństwo zaakceptowało konieczność poniesienia kosztów transformacji energetycznej.

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę w trakcie, której wręczono statuetki dla najlepszychprzedsiębiorstw i wybitnych menedżerów, którzy swoimi działaniami wpisują się w postępującą Rewolucję 4.0. W tym roku rozdano nagrody w 9 kategoriach.

Laureaci „Diamentów Top Industry”:LIDER ETYKI W BIZNESIE –PKN Orlen; LIDER ZIELONEGO PRZEMYSŁU –Velux Polska; LIDER TECHNOLOGII –APA Group, Inphotech – Wyróżnienie; BANK FINANSUJĄCY ROKU –BGK; DORADCA ROKUEY, Nord Partner – Wyróżnienie; MECENAS STATR-UPUAgencja Rozwoju Przemysłu; CEO ROKUWojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE, Karolina Szmidt– Prezes Zarządu, Henkel Polska – Wyróżnienie; SPÓŁKA ROKUGaz-System; OSOBOWOŚĆ ROKUJerzy Kwieciński – Prezes Zarządu PgnigSA

Partner Główny – Metroplan Polska, Partnerzy Złoci – DassaultSystèmes, PGNiG SA, Partnerzy – APA Group, Ayming Polska, Budimex SA, FlexSimInterMarium, HUB Logistics, Kajima Poland, Michelin Polska SA, Nord Partner, Orange Polska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ROHLIG SUUS Logistics, Sygnity SA, Toyota Motor Poland, VortexEnergy Polska, Partner Gali – Toyota Motor Poland

Źródło: EXECUTIVE CLUB SP Z O.O.