Recepta na udaną współpracę nauki z gospodarką

574

Istnieje ogólnie przyjęte przekonanie, że między nauką a gospodarką chemii nie ma. Według przedsiębiorców proces podejmowania decyzji na uczelniach jest zbyt wolny i skomplikowany. Trudno tam zbudować atmosferę zaufania i dobrej współpracy, a priorytetem dla naukowców jest dydaktyka oraz własne badania naukowe.

Dzisiejsze projekty i współpraca pomiędzy przemysłem, a nauką opierają się często na finansowaniu publicznym, co niekiedy wymusza konieczność dość dużej formalizacji i przestrzegania ściśle określonych regulaminów, obowiązku wdrożenia oraz braku możliwości zmiany kierunku prowadzonych badań w ich trakcie, mówi prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, z-ca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W odpowiedzi na te bariery oraz zmieniający się profil działalności wielu firm i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, PPNT, będący jednostką nauki, postanowił utworzyć profesjonalny Hub B+R. To unikatowe na skalę kraju rozwiązanie ma za zadanie pomagać firmom poszukiwać rozwiązań, planować i realizować prace B+R, a także kompleksowo zajmować się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu zasobów PPNT.

Outsourcing działu R&D

Zarówno, duże firmy o milionowych kapitałach, jak również mali przedsiębiorcy i producenci, mierzą się codziennie z wyzwaniami technologicznymi i potrzebą dywersyfikacji swojej oferty – my, jako Hub B+R PPNT chcemy jako ich partner, sprostać wspólnie tym wyzwaniom, w sposób jak najbardziej efektywny i korzystny dla obu stron, kontynuuje prof., Maciejewski. Hub B+R PPNT promuje w szczególności współpracę nauki i przemysłu poprzez projekty komercyjne, o zracjonalizowanym budżecie, możliwości szybkiego reagowania na otrzymywane wyniki B+R, poprzez zmianę kierunku prowadzonych badań, lub ich zawieszenie, oraz brak obowiązku wdrożenia. Koszty prowadzenia badań są niższe niż utrzymywanie pracowników własnego działu R&D.

Poprzez fakt, że uczelnie to z reguły rozgałęzione strukturalnie organizmy o rozproszonej odpowiedzialności, przedsiębiorcy mają poczucie braku gwarancji. Pojawia się obawa, że z badań, za które płacą na zasadach komercyjnych lub poprzez wkład własny w projekty finansowane publicznie, powstanie wartościowa technologia lub wdrożenie, niekiedy obowiązkowe przy udziale finansów publicznych.

Kto może skorzystać z usług Hubu B+R PPNT?

Firmy, które skorzystają z usług Hubu B+R PPNT nie muszą posiadać własnych działów B+R, drogiej aparatury i infrastruktury czy wyspecjalizowanych pracowników badawczych.

Specjalizujemy się przede wszystkim w szeroko rozumianej chemii, biochemii, biotechnologii, inżynierii materiałowej, tworzywach sztucznych i ich modyfikacji, kosmetykach, a także materiałach specjalnego przeznaczenia, mówi dr. hab. inż. Marcin Śmiglak, twórca Hubu.

Jako przykłady dobrej współpracy  można podać:

  • Zagospodarowanie kilku surowców odpadowych firmy, czyniąc je zupełnie nowymi i wartościowymi produktami w jej ofercie, jednocześnie umożliwiając debiut na zupełnie nowym rynku.
  • Modyfikacje wdrożonych już technologii produkcji chemikaliów barwiących, dopasowując je do zmieniających się na rynku urządzeń je wykorzystujących. Na co dzień sprawiamy i udowadniamy, że firmy z powodzeniem mogą dalej sprzedawać swoje produkty i reagując na zmiany gospodarcze, pozostać na rynku, ponosząc niewielki koszt badań.
  • W zakresie zielonej chemii i technologii recyklingowych, w ostatnich kilku latach w partnerstwie z kilkoma małymi firmami opracowano technologię odzysku zadrukowanego tworzywa sztucznego, które z powodzeniem powróciło na linię produkcyjne, a dalej na sklepowe półki. Ile to trwało? Od pierwszego spotkania do gotowej technologii minęło 10 miesięcy.

Klarowne zasady działania, prostota i elastyczność

Potrzeba narzędzi, które w prosty i jak najmniej skomplikowany sposób, pozwolą nawiązywać współpracę badawczo-rozwojowych, pomiędzy jednostkami naukowymi, takimi jak PPNT, a przedsiębiorcami. Potrzeba stałego i wypracowanego schematu nawiązywania badawczo-rozwojowej współpracy przy minimalnym udziale biurokracji – wzory umów o współpracy B+R, gotowe scenariusze dotyczące własności intelektualnej i zabezpieczenie wzajemnego know-how to kluczowe elementy dobrej współpracy. Maksymalizacja efektywności B+R przy minimalizacji procedur to w rezultacie przyspieszenie całego proces tworzenia nowych technologii i wdrażania ich w przemyśle, poprzez skrócenie etapu formalnego, mówi dr hab. inż. Marcin Śmiglak, współtwórca Hubu B+R PPNT.

Ekskluzywność wyników prac badawczych

Współpraca  firm z jednostkami nauki może zapewnić firmie pionierską pozycję na rynku. Skomplikowane i niejasne dla mniejszych firm jest często to na jakich zasadach i ile przyjdzie im zapłacić, aby taką technologię finalnie wdrożyć. Często te tematy są podejmowane dopiero po zakończeniu okresu prac B+R, co skutkuje wydłużonym czasem wdrożenia i niekiedy jest przyczyną konfliktów i niedomówień. Ważne jest, żeby zadbać o to, tworząc proste i jasne zasady własności intelektualnej.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.

PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat.A).

Źrodło: ppnt.poznan.pl