Rośniemy w Kluczach, rozkwitamy w Europie! Velvet CARE – największym zakładem papierniczym w Europie Środkowej z obrotami przekraczającymi 1 mld pln w 2022!

174

W 2022 roku spółka Velvet CARE planuje dołączyć do elitarnego grona firm, których obroty roczne przekraczają 1 mld pln. Firma ogłasza tę informację podczas konferencji, kiedy to świętuje: 125-lecie powstania kluczewskiej papierni, 25-lecie wprowadzenia marki Velvet na rynek polski i rozruch trzeciej już maszyny papierniczej MP8, efekt ostatnich kilkuset milionowych inwestycji. Jednocześnie zarząd spółki wytycza kolejny ambitny cel: Strategię 2025, której zwieńczeniem ma być osiągnięcie obrotu 2 mld pln.

125 lat historii …

Velvet CARE to dziś największy i jeden z najnowocześniejszych zakładów papierniczych w Polsce i w Europie Środkowej. Fabryka w Kluczach k/Olkusza została założona w 1897 roku. Jest to najstarszy w Polsce i wciąż działający nieprzerwanie od 125 lat zakład przemysłu papierniczego, choć produkowany asortyment zmieniał się przez lata. To tutaj w latach 60.-80. XX wieku wytwarzano m.in. wysokiej jakości papier wykorzystywany do produkcji książek, encyklopedii i zeszytów szkolnych. Obecnie w zakładzie wytwarza się wyłącznie wyroby z bibułki celulozowej – takie jak papiery toaletowe, ręczniki papierowe i chusteczki.

Znacząca data w historii kluczewskiego zakładu to rok 1996, kiedy to stał się on częścią amerykańskiego koncernu International Paper. W rok później, w stulecie istnienia fabryki, wprowadzono na rynek polski markę Velvet – pierwszą markę celulozowego papieru toaletowego i chusteczek higienicznych, do dziś najpopularniejszą markę wyrobów higienicznych wśród Polaków.

W 2003 roku firmę przejął inny amerykański koncern – Kimberly Clark i włączył kluczewską fabrykę do globalnej sieci swoich zakładów dostarczających produkty na rynki europejskie. Dekadę później Kimberly Clark zdecydował o wycofaniu się z Polski i tak, w sierpniu 2013 roku, powstała firma Velvet CARE, w skład której weszła fabryka w Kluczach oraz biuro handlowe w Warszawie. Na czele firmy stanął wtedy 4-osobowy zarząd, złożony z doświadczonych menedżerów związanych z fabryką od lat, a głównym udziałowcem został fundusz Avallon MBO.

Polak potrafi, czyli dynamiczny rozwój od 2013 roku

Velvet CARE, już jako niezależna firma prowadzona przez zarząd składający się z polskich menadżerów, niezwłocznie opracowała nową ambitną strategię rozwoju firmy, by stać się liderem w Polsce i w Europie Środkowej. Do jej realizacji potrzebne były inwestycje na wielką skalę.

Wprawdzie zakład produkcyjny w Kluczach był modernizowany przez amerykańskich inwestorów (w latach 1996-2013), jednak dopiero skala inwestycji oraz tempo ich wprowadzania po roku 2013 budzą prawdziwy podziw.

W momencie powstania w 2013 roku firma Velvet CARE dysponowała jedną maszyną papierniczą, pięcioma liniami przetwórczymi i jednym magazynem oraz zatrudniała 280 osób. Jej obroty wynosiły wtedy ok. 217 mln pln a zdecydowana większość asortymentu firmy była oferowana pod marką Velvet.