Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce Rittal

942

Firma Rittal zakończyła budowę zakładu przemysłowego w miejscowości Haiger w środkowej Hesji. Jest to największa inwestycja w historii firmy o łącznej wartości 250 milionów euro. Ta najnowocześniejsza na świecie fabryka produkuje nowe serie obudów sterowniczych Kompakt AX i małogabarytowych KX. Fabryka jest całkowicie zgodna z kryteriami Przemysłu 4.0. Połączenie wysokiego stopnia automatyzacji sterowania produkcją z globalnym centrum dystrybucji sprawia, że zakład jest centralnym ogniwem w cyfrowej realizacji zamówień. Umożliwia to gwarancję ciągłych dostaw produktów oraz akcesoriów rozwiązań Rittal.

Dla zarządu firmy Rittal idea Przemysłu 4.0 to nie tylko teoretyczna wizja – dowodem jest nowa, inteligentna fabryka (Smart Factory), która znajduje się w Haiger. W nowych halach produkcyjnych automatycznie wytwarzane jest ponad 9000 obudów sterowniczych Kompakt AX i obudów małogabarytowych KX dziennie. Produkowane są one na ponad 100 nowych i ultranowoczesnych maszynach oraz komponentach urządzeń, na powierzchni przekraczającej 24 000 m2. Zakład w Haiger przetwarza około 35 000 ton stali rocznie.„Jest on w całości skonfigurowany zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0”, mówi profesorFriedhelmLoh – właściciel oraz przewodniczący zarządu FriedhelmLohGroup. „Dzięki nowej produkcji budujemy również nową przewagę nad konkurencją – dla naszych klientów, a także dla naszego przedsiębiorstwa. Łączna inwestycja w kwocie 250 milionów euro to nie tylko prestiż dla miejscowości Haiger, ale również 290 nowych miejsc pracy. Podjęliśmy świadomą decyzję, że chcemy iść w przyszłość z ludźmi, z którymi nasza firma „dorastała”” dodaje profesorLoh.

Zakład w Haiger jest pilotażowym projektem wdrażania zasad Przemysłu 4.0 w praktyce. Fabryka jest dla firmy Rittal obiektem innowacyjnym oraz referencyjnym dla nowych produktów i usług związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (Industrial Internet of Things, IIoT). Choćby zastosowane Klimatyzatory Blue e+, które zwiększają efektywność energetyczną, a poprzez interfejs IIoT są zintegrowane z systemami monitorowania i zarządzania energią. Cały park maszynowy stale dostarcza dane o sterowaniu oraz aktualnym stanie pracy zakładu. Dane te w przyszłości będą trafiać do centrum danych typu Edge.

Komunikacja w inteligentnej fabryce

fabryka rittalW procesie produkcyjnym park maszynowy w Haiger w znacznym stopniu samodzielnie się konfiguruje – w zależności od wytwarzanych przedmiotów lub podzespołów. Jeszcze do niedawna niezależne procesy produkcji – takie jak skracanie, krawędziowanie, spawanie i lakierowanie – przeprowadzane były osobno dla każdego zlecenia. W nowym zakładzie wszystkie obiekty produkcyjne są ściśle zintegrowane z systemem zarządzania produkcją. Pod koniec procesu poszczególne podzespoły łączą się automatycznie w gotowy produkt, na którym umieszczony zostaje kod QR, który pozwala na identyfikację w procesie dalszej obróbki u klienta. W zakładzie w Haiger maszyny i systemy transportu komunikują się ze sobą oraz z systemami nadrzędnymi poprzez nowoczesne sieci telekomunikacyjne. Przemieszczaniem w fabryce zajmuje się obecnie 20 systemów automatycznego transportu. Pakowanie, oznakowanie, dalszy transport do dystrybucji – to wszystko również odbywa się automatycznie. „Samouczące się”, bazujące na zaprogramowanej wiedzy systemy skracają czas przestojów oraz planują konserwacje, co minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek.Cyfrowa realizacja zamówień gwarantuje ciągłą dostępność oferty wraz z akcesoriami w Globalnym Centrum Dystrybucji. To zamyka cyfrowy łańcuch – od konfiguracji i inżynierii u klienta, aż po dostawę.

Nowy wymiar pracy

Nowy, inteligentny rodzaj produkcji przemysłowej wpływa także na pracowników. Dotychczas wyczerpujące czynności manualne – takie jak transport materiałów – zostają zredukowane do minimum lub stają się całkowicie… zbędne. Dzięki temu pracownicy w coraz większym stopniu są angażowani w sterowanie, monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych. „Know-how i umiejętności doświadczonych pracowników są kluczowe również w inteligentnej fabryce. Dopiero dzięki ludziom pełniącym rolę systematycznych „nauczycieli” urządzenia staną się najpierw uczącymi się, a później inteligentnymi systemami”, wyjaśnia profesor Loh. Dlatego firma Rittal zapewnia stałe doskonalenie zawodowe pracowników w ramach programu LohAcademy. To jednak nie wszystko. Nowa technologia poprawia warunki i jakość pracy. Zakład jest cichy, czysty i efektywny energetycznie. Zaprojektowane i przemyślane zostały także rozwiązania proekologiczne – wytwarzane w nowej lakierni ciepło jest konsekwentnie wykorzystywane ponownie, podobnie jak woda – w obiegu zamkniętym.

Inteligentna fabryka dla cyfrowego łańcucha wartości u klienta

W wyniku cyfryzacji zmieniają się wymagania dotyczące produktu, jego otoczenia i dostępności. Dlatego inżynierowie Rittal opracowali nowe, systemowe rozwiązanie dla Przemysłu 4.0. Począwszy od inżynierii, przez zamawianie, aż po automatyzację – firma oferuje kompleksowe rozwiązania wzdłuż całego łańcucha wartości w budowie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. W formie cyfrowego bliźniaka dostarcza wysokiej jakości dane oraz narzędzia do konfigurowania i projektowania dla całych procesów konstrukcji oraz obróbki. Obecnie, w tym nowoczesnym środowisku systemowym, obok klimatyzatorów Blue e+ i szaf pełnogabarytowych VX25, zintegrowane zostały także nowe obudowy Kompakt AX oraz małogabarytowe KX.

Źródło: Rittal