Skuteczne zmiany – jak je wprowadzać w przedsiębiorstwie produkcyjnym?

233

Otwartość na zmianę i zarządzanie kompetencjami można określić jako „supermoc” organizacji. Dzięki niej firma rozwija się, szybko reaguje na to, co się dzieje na rynku i adaptuje do nowej rzeczywistości. A ta w 2022 roku stawia przed biznesem wiele wyzwań. O tym, dlaczego warto podążać za zmianą, jak ją przeprowadzić, aby nie była „podróżą w nieznane” i co robić, żeby przekonać do niej pracowników opowiada Dominika Frydlewicz, HR Manager firmy Cedo. 

Jak wynika z badania Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor aż 65,2% polskich firm obawiało się w 2022 roku wzrostu kosztów (cen surowców, materiałów, paliwa), 17% spodziewało się problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, 16% zakładało spadek sprzedaży, a 9% niepokoiła konieczność dopasowania się do nowych przepisów. Dziś wiemy, że prognozy z końca ubiegłego roku sprawdziły się, doszły do nich także nowe wyzwania – związane z wojną w Ukrainie.

– Aktualna sytuacja dla wielu firm z branży produkcyjnej nie jest łatwa. Mierzą się z podobnymi wyzwaniami – wzrastające ceny surowców, problemy z ich dostępnością i przesunięcia w łańcuchach dostaw. Dlatego tak ważne jest aktywne szukanie sposobów na jeszcze rozsądniejsze zarządzanie każdym etapem produkcji i zwiększenie – w miarę dostępnych możliwości – wydajności procesów. Jednak nic nie dzieje się samoistnie i parafrazując słowa Alberta Einsteina – jako organizacja nie możemy robić czegoś w sposób ciągły i oczekiwać, że będzie przynosiło to inne skutki. Potrzebna jest realna zmiana, a za nią zawsze odpowiedzialni są ludzie – mówi Dominika Frydlewicz.

Dlaczego gotowość do zmiany jest ważna?

Obserwując dokonujący się w ostatnich latach rozwój technologiczny w sektorze produkcyjnym można dojść do wniosku, że organizacja, która stoi w miejscu, cofa się. Transformacja jest motorem napędowym rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wprowadzenie zmian jest wręcz niezbędne dla dalszej działalności przedsiębiorstw, które zaczęły funkcjonować zaraz po 1989 roku.