W jaki sposób EMAS dostosowuje firmę do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym

178

Przemiana w gospodarce UE

Poszanowanie środowiska naturalnego to już nie kwestia etyki biznesu, ale niezbędny element dla funkcjonowania i rozwoju firm działających na terenie UE. W odpowiedzi bowiem na globalną degradację środowiska naturalnego UE przekształca obecny model gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), czyli taką, która będzie zasobooszczędna i neutralna dla klimatu. W praktyce oznacza to, dla przedsiębiorstw, że będą musiały z przyczyn środowiskowych przeprojektować przebiegi procesów produkcyjnych oraz produkty lub usług.  W przeciwnym razie zwiększą się ich koszty działalności, co negatywnie odbije się na ich konkurencyjności.  Priorytetem dla bezpiecznego przejścia przez proces transformacji gospodarki europejskiej jest dobre zarządzanie kwestiami ochrony środowiska w firmie, w czym pomocne są co najmniej dwa sprawdzone w praktyce wzorcowe systemy zarządzania środowiskowego, tj. ISO 14001 oraz system ekozarządzania i audytu (EMAS, ang. eco-management and audit scheme).  Spośród nich lepiej dostosowanym do nadchodzących zmian w gospodarce UE jest EMAS, a to z tej przyczyny, że rozwija go Komisja Europejska, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu reguł działania GOZ.

Ekoprojektowanie

W myśl założeń GOZ produkty mają służyć długi czas. Oznacza to, że ich projekt musi uwzględniać możliwość naprawy, rozbudowy, unowocześnienia oraz ponownego użycia przez innego konsumenta. Dodatkowo po zużyciu produkty będą musiały być łatwe w demontażu, tak aby bez większych nakładów środków można było odzyskać materiały i komponenty, z których zostały wykonane. Ważne będzie też zastosowanie w produkcji materiałów z recyklingu oraz zmniejszanie zużycia nieodnawianych surowców naturalnych.
Ekoprojektowanie, które spełnia wskazane wymogi, to rewolucja w stosunku do obecnego zwyczaju projektowania produktów z mocno ograniczonym okresem użytkowania i brakiem pełnej odpowiedzialności firmy za wytworzony produkt. Nic więc dziwnego, że producenci muszą nauczyć się patrzeć na swoje działania, produkty i usługi pod kątem ich pełnego cyklu życia, czyli zaczynając od etapu wydobycia surowców, które służą do ich wytworzenia, a kończąc na etapie utylizacji odpadów pozostałych po ich zużyciu. Niezbędne jest też głębsze zrozumienie zależności środowiskowych, jakim podlega firma, ponieważ takie czynniki, jak utrudniony dostęp do wody i zasobów naturalnych, zmiany klimatu i wyższe koszty energii, będą – w zależności od modelu biznesowego – negatywnie lub pozytywnie wpływały na rozwój przedsiębiorstwa i na rodzaj oferowanych produktów i usług. Te dwa elementy łatwiej zaimplementować w firmie dzięki wdrożeniu EMAS. System ten tworzą bowiem ustalone i sprawdzone reguł  i procedury, dzięki którym łatwiej i sprawniej przeprowadza się pełen przegląd środowiskowy organizacji, kompleksowo analizuje pozycję firmy pod kątem środowiskowym oraz systematycznie identyfikuje bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe dla konkretnych działań, wyrobów i usług w całościowym  ujęciu ich cyklu życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię