Wpływ globalnych wydarzeń na ceny żelazostopów w Europie

686

Ceny żelazostopów w Europie w marcu były w dużej mierze kształtowane przez czynniki globalne, a nie bezpośrednio przez lokalne warunki rynkowe. Czynniki te obejmowały wahania pary walutowej euro-dolar, popyt na rynku chińskim oraz globalne problemy logistyczne. Ceny stopów manganu, krzemu i chromu wzrosły, natomiast w segmencie stopów szlachetnych dominował trend spadkowy.

Mangan i krzem

W marcu ceny żelazokrzemu (75% Si min, 1,5% Al max) nadal rosły, czemu sprzyjał zarówno dość stabilny popyt, jak i utrzymujący się niedobór wolnych wolumenów na rynku spot. Indeks średniej ważonej ceny na rynku Metalshub wzrósł o kolejne 100 €/t (+7%) od końca lutego. Niektórzy sprzedawcy odwołują się do znacznie wyższych cen stopu na rynku amerykańskim, nalegając na dalszy wzrost cen w Europie. Jednakże, zdaniem innych uczestników rynku, pojawienie się na początku II kwartału importu z Brazylii i Malezji może znacznie spowolnić wzrost cen w UE. Otwarte pozostaje pytanie, czy sytuacja w Kanale Sueskim będzie miała krótkoterminowy wpływ na ceny importowe żelazokrzemu.

Silny popyt ze strony użytkowników końcowych oraz wyższe ceny rudy manganu również przyczyniły się do wzrostu cen stopów manganu w Europie w marcu. Indeks średniej ważonej ceny Metalshub dla HC FeMn (75% Mn min, 8,5% C max, 0,25% P max) wzrósł o 2%, podczas gdy indeks cen dla SiMn (65% Mn min, 16% Si min, 0,25% P max) wzrósł o 16% z powodu skrajnego braku materiału wyjściowego w ciągu miesiąca.

Na początku marca europejskie ceny manganu ustabilizowały się, a nawet wykazywały pewne oznaki spadku, ponieważ osłabł wpływ czynnika z ostatniego miesiąca, jakim był gwałtownie rosnący koszt frachtu. Jednak w ostatnim tygodniu marca logistyka ponownie stała się najintensywniej dyskutowanym tematem na rynku manganu. Zablokowanie Kanału Sueskiego doprowadziło do diametralnego wzrostu cen metalu, przy czym średni ważony indeks Metalshub dla płatków metalu manganowego wzrósł o 5% (w ujęciu dolarowym, jednak z powodu umocnienia dolara amerykańskiego, tylko o 2%). Po udanym uwolnieniu kontenerowca, pytanie, kiedy główna arteria transportu morskiego będzie znowu w pełni operacyjna, pozostaje otwarte (w momencie pisania tego tekstu, 30 marca 2021 r.). Niemniej jednak, opóźnienia w dostawach już wywołane sytuacją w Suezie będą miały wpływ na europejskie notowania manganu metalicznego na początku kwietnia. Dla przypomnienia, ponad 90% dostaw tego metalu do UE pochodzi z Chin.

Chrom

W marcu na obraz europejskiego rynku chromu w dużej mierze wpłynęła sytuacja w Chinach. Miesiąc wcześniej zmniejszona produkcja w tamtejszych zakładach spowodowała wzrost cen żelazochromu w Chinach, w wyniku czego wielu europejskich traderów przkierowało swoje wysyłki do Chin. To z kolei doprowadziło do wzrostu cen również na rynku unijnym. Indeks średnich ważonych cen żelazochromu wysokowęglowego Metalshub wzrósł w marcu o 7%, podczas gdy indeks cen żelazochromu niskowęglowego wzrósł o 3%.

Do końca miesiąca trend na światowych rynkach chromu uległ jednak odwróceniu. Obecnie nadpodaż w Chinach zaczęła wywierać presję na notowania, co miało wpływ na ceny w Europie. Stałe umacnianie się dolara amerykańskiego może mieć coraz większy wpływ. W marcu euro spadło o 3% w stosunku do amerykańskiej waluty.

Molibden i wanad

Średni ważony europejski indeks cen żelazomolibdenu na platformie cyfrowej Metalshub spadł w marcu o 9%, a tendencja spadkowa utrzymuje się. Oprócz wahań walutowych, do spadku cen przyczynia się sytuacja w Chinach. Lokalni użytkownicy końcowi odkładają zakupy w oczekiwaniu na jeszcze głębsze spadki cen, a to z kolei ma wpływ na inne rynki światowe. Indeks żelazo-wanadu oparty na transakcjach Metalshub spadł w marcu o 6%, ponownie w wyniku wahań walutowych i słabego popytu. Ożywienie aktywności nabywczej jest prawdopodobne dopiero wtedy, gdy ceny stopów szlachetnych osiągną lokalną podłogę.

Indeksy cen Metalshub daje Ci dostęp do aktualizowanych co tydzień wskaźników cenowych opartych na rzeczywistych danych z transakcji rynkowych dotyczących różnych żelazostopów.

Zaplanuj demo z naszym zespołem teraz i dowiedz się więcej o tym, jak nasze indeksy cen mogą pomóc Tobie i Twojej firmie uzyskać najlepsze możliwe ceny.

Źródło: Metalshub

Metalshub to platforma do handlu metalami i żelazostopami dostępna oraz używana na całym świecie. Zapewniamy bezpieczny i szybki proces przeprowadzania małych i dużych transakcji on-line. Oprócz zapewnienia infrastruktury dla handlu zintegrowaliśmy z platformą usługi logistyczne, usługi finansowania handlu i ubezpieczenia kredytów. Wszystko to aby zapewnić jeszcze lepszą bezproblemową obsługę klienta.