Wysoka jakość i niskie ceny – oto kluczowe aspekty konkurencyjności według polskich MŚP

132

Dla polskich MŚP z branży przemysłowej najważniejsze czynniki, które wpływają na osiąganie przewagi konkurencyjnej to wysoka jakość produktów(68,3 proc.), niskie ceny (42,3 proc.), nowoczesny park maszyn i urządzeń (37,6 proc.)oraz dobre relacje z kontrahentami zagranicznymi (26,9 proc.) – wynika z badania Siemens Financial Services. Kluczowe elementy konkurencyjności różnią się jednak w zależności od profilu i wielkości przedsiębiorstwa.Firmy z branży metalowej wyraźnie częściej uważają innowacyjne i odnawiane zaplecze sprzętowe jako element przewagi rynkowej, podczas gdy dla poligrafii jest to wysoka jakość. Z kolei dla małych podmiotów zatrudniających do 49 osób, jest to już dostęp do finansowania.

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw przemysłowych z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metalu i przetwórstwa tworzyw sztucznych (68, 3 proc.) uważa, że wysoka jakość produktów końcowych jest najważniejszym czynnikiem, który buduje przewagę konkurencyjną.Na drugim miejscu (42, 2 proc.) badani wskazali niskie ceny.Dla 37,6 proc.istotną przewagą rynkową jest nowoczesny i regularnie odnawiany park maszyn.

–Coraz więcej polskich firm przemysłowych ma świadomość, że pozycję rynkową buduje się dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn i urządzeń. Automatyzacja redukuje koszty i zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.Dwa pierwsze aspekty najczęściej wskazane przez badanych dotyczyły wysokiej jakości produktów i niskich cen, co jest łatwiejsze do osiągnięcia dzięki nowym technologiom produkcji. Polscy przedsiębiorcy znani są z jakości i powinni przede wszystkim stawiać na ten aspekt– mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Z badania Siemens Financial Services wynika również, że ponad jedna czwarta firm (26,9 proc.) uważa, iż istotną przewagą konkurencyjną są dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami. Dla17,6 proc. ważnym aspektem budowania pozycji rynkowej jest sprawna logistyka.

Przedsiębiorcy wskazują także na aspekt finansowy.Dla18,4 proc. badanych dostęp do finansowania jest znaczną przewagą rynkową. Dobre zabezpieczanie płatności (ograniczanie ryzyka finansowego) i oferowanie długich terminów płatności jest ważnym elementem, który poprawia konkurencyjność zdaniem 7,4 proc. ankietowanych.

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Siemens Financial Services, marzec 2020.

Przewagi konkurencyjne zależą m.in. od branży i wielkości

W badaniu Siemens Financial Services firmy z branży metalowej, częściej niż pozostałe wymieniają nowoczesny park maszyn, dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami, dostęp do finansowania i zabezpieczenie płatności, jako ważne aspekty budowania przewagi nad konkurencją. Dla przedstawicieli sektora tworzyw sztucznych, częściej liczą się niskie ceny produktów i efektywna logistyka. Natomiast firmy spożywcze, podobnie jak metalowe,stawiająna dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami i dostęp do finansowania,ale także na jakość.Branża poligraficzna wyróżnia się na tle pozostałych – znaczniej częściej jako element przewagi rynkowej wskazuje oferowanie długich terminów płatności.

– Każda branża rządzi się swoimi prawami i to, co jest istotne np. dla podmiotów spożywczych, nie musi być znaczącą przewagą wśród zakładów, które przetwarzają tworzywa sztuczne.Należy pamiętać, że wszystkie sektory mają swoją specyfikę. Ponadto, w zależności od sytuacji rynkowej, potrzeb klientów i stopnia rozwoju branży,przewagi konkurencyjne zmieniają się wraz z aktualnym otoczeniem gospodarczym.Przedsiębiorcy powinni mieć to na uwadze i elastycznie reagować – mówi Tomasz Kukulski.

Postrzeganie poszczególnych przewag konkurencyjnych zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. Dla średnich firm, zatrudniającychod 50 do 249 osób, w mniejszym stopniu liczy się dostęp do finansowania,który dla mniejszychpodmiotów(10-49) jest jednym z najważniejszych aspektów tworzenia przewagi rynkowej.

W porównaniu do firm, które działają wyłącznie na rynku polskim, eksporterzy nie wskazują, że ważnym elementem przewagi rynkowej są niskie ceny.Dla przedsiębiorstw,które funkcjonują za granicą,na budowanie przewagi konkurencyjnej wpływają przede wszystkim: jakość produktów, nowoczesne maszyny i urządzenia oraz dobre relacje z międzynarodowymi kontrahentami.

Źródło: Siemens